Systém povolání Dragon Age: The Veilguard evokuje Mass Effect i kořeny série

Bude méně repetitivních questů, více práce s frakcemi