Medieval II: Total War CZ - recenze
9/10
zdroj: tisková zpráva

Medieval II: Total War CZ - recenze

12. 11. 2006 0:00 | Recenze | autor: Redakce Games.cz |

Mocní vladaři, spanilé princezny a udatní rytíři. To vše neodmyslitelně patří ke středověku a ve spojení se sérií Total War to znamená i spoustu válčení, taktizování a intrikaření. Pojďte to prožít v první recenzi PC hry měsíce

Autor: Bergy
Publikováno: 12.listopadu 2006
První česká recenze této hry zdroj: tisková zpráva Verze hry: finální/česká
Doba recenzování: 2 týdny


Obrázek zdroj: tisková zpráva Série Total War má za sebou poměrně dlouhou historii. Vždyť její první díl v podobě Shoguna vznikl už před více jak šesti lety a řekl bych, že dodnes má pro mnohé hráče své osobité kouzlo. Dále následoval středověký Medieval a po něm výlet do velmi vzdálené lidské historie v podobě starověkého Říma v Rome: Total War. Zjištění, že nejnovější díl se opět vrací ke středověku a nese název Medieval II, bylo možná překvapivé, ale na druhou stranu i logické. Původní Medieval totiž patřil k vůbec nejpopulárnějším a nejlépe prodávaným strategiím, a proto se jeho modernizovaný remake vyložené sám nabízel.

Napříč celou Evropou
Hlavní tažení, jenž stále představuje parádní mix tahové strategie s 3D bitvami v reálném čase, začíná v období raného středověku, přesněji řečeno v roce 1080. Narozdíl od Rome: Total War, kde jste byli nuceni začínat za jeden z římských rodů a až poté se vám zpřístupnily další herní možnosti, nejsou v tomto směru v Medievalu II žádná omezení.

Výčet hratelných národů zní: Anglie, Francie, Svatá říše římská, Španělsko, Benátky, Sicílie, Milán, Skotsko, Byzantská říše, Rusko, Maurové, Turecká říše, Egypt, Dánsko, Portugalsko, Polsko a Uhersko. Pokud se snažíte mezi vyjmenovanými frakcemi nalézt české království, namáháte se zbytečně. Čechy jsou stejně jako minule chápány jako součást Svaté říše římské. Na začátku kampaně dokonce Prahu ovládají vzbouřenci a celý tento region je proto nutné nejdříve řádně zpacifikovat. Neexistence českého národa je tedy nemilá, ale jinak je výběr poměrně slušný. Všichni si jistě bez problému najdete svou oblíbenou zemi, se kterou si podmaníte zbytek světa.

Obrázek zdroj: tisková zpráva Obrázek zdroj: tisková zpráva Obrázek zdroj: tisková zpráva
TIP: kliknutím na velkou verzi screenshotu se dostanete na následující obrázek

Princip kampaně
Každou kampaň lze hrát v různých délkách. Jestliže rozjedete krátké tažení, musíte k jeho dokončení ovládnout 15 až 20 provincií a přežít déle než určené sousední frakce. V případě Anglie to jsou například Skotko a Francie. Po splnění těchto podmínek můžete buď skončit nebo je vám nabídnuto pokračovat a tím vlastně přejdete do dlouhého tažení. V něm je obvykle nutné k celkovému vítězství vlastnit 45 oblastí a mít ve správě jednu či více důležitých náboženských provincií. Když si ale zvolíte dlouhé tažení hned od začátku, získáváte tu výhodu, že nemusíte nutně likvidovat své nejbližší sousedy. I když je pravděpodobné, že vám stejně mnohdy nic jiného nezbude, je určitě lepší nechat to na vlastním rozhodnutí a nemít to jako povinnost. Novinkou je ještě možnost v pozdním středověku objevovat nový svět za dalekým oceánem, což znamená zahrát si tak trochu na Kryštofa Kolumba.

Zvětšit zdroj: tisková zpráva Obě varianty kampaní jsou omezené počtem kol. Všechny cíle proto musíte splnit během 225 tahů. Jelikož v Medievalu II je jeden tah roven dvěma kalendářním rokům, znamená to, že hra končí léta páně 1530, tedy v pozdním středověku. Před zahájením hry lze ještě ovlivnit čtyřmi stupni obtížnost kampaně a 3D bitev. Zároveň si můžete určit, jestli se budete starat o všechna města, zda se vám mají zobrazovat tahy počítače a jestli budete používat časový limit pro bitvy.

Nejen válkou panovník jest živ, dalo by se říci. Veledůležitým aspektem hry je proto ekonomika celého království. I když válečná kořist může nést značný zisk, je rozhodně lepší mít zajištěný pravidelný přísun peněz z prosperujících obchodů a vybraných daní. Cílem ovšem není sedrat z vlastních poddaných kůži, to byste se z různých revolt pomalu ani nevyhrabali. Naopak ideální je mít své obyvatele spokojené a v blahobytu. Získané finanční prostředky je poté vhodné investovat do rozvoje měst a verbování vojáků. Ovšem pozor - zbytečně velká armáda spolyká mnoho peněz za měsíční žoldy, což vás může rychle dovést do mínusu.

Obrázek zdroj: tisková zpráva Obrázek zdroj: tisková zpráva Obrázek zdroj: tisková zpráva

Pozor na papeže
Všechny křesťanské národy se stejně jako v původním Medievalu zodpovídají před papežem. Nyní se navíc musíte snažit o získání co možná největší přízně u svatého otce, což se až nápadně podobá podlézání senátu v Rome: Total War. Papež vám rovněž zadává různé jednoduché úkoly - třeba vycvičení kněze či postavení kostela. Až jednoho dne přitvrdí a bude po vás chtít účast v křížové výpravě. Pak nezbývá než obětovat svá vojska a vyslat je do boje proti nevěřícím.

Zvětšit zdroj: tisková zpráva Papežské mise samozřejmě nejsou povinné, nicméně neustálou ignorací na sebe přivoláváte riziko exkomunikace. Pokud se vám něco takového doopravdy přihodí, musíte počítat s tím, že vás ostatní národy mohou beztrestně napadat a vám pak nezbývá než čekat, jestli papež nezmění názor nebo dokud nenatáhne bačkory. Muslimské nebo pravoslavné země něco podobného neznají, protože jim neporoučí žádný vysoký duchovní představitel. Navíc například muslimové dokáží na časté křížové výpravy odpovědět vlastním náboženským tažením – Džihádem.

Další mise během kampaně vám dává sbor šlechticů. Ten vás žádá například o útoky na vzbouřenecká města, posílení vojenských posádek či navazování diplomatických vztahů s vybranými královstvími. Odměnou je obvykle peněžitá částka nebo přísun kvalitních vojenských jednotek.

Hrady a města
Zatímco přechod z původního Medievalu na Rome: Total War přinesl vizuální i herní změny, Medieval II se od posledního dílu vlastně moc neliší. Hlavní strategická mapa kampaně je v podstatě nezměněná, jen se uzpůsobila historickému vývoji. Evropa už není tak pustá, jak tomu bývalo za dob římského impéria a je i hustěji obydlena.

Obrázek zdroj: tisková zpráva Obrázek zdroj: tisková zpráva Obrázek zdroj: tisková zpráva

Asi největší novinkou je proto rozdělení sídel do dvou hlavních skupin. V každé provincii se nalézá buď hrad nebo město. Nejedná se pouze o kosmetickou záležitost, protože v obou případech máte poté pro výstavbu dostupné jen určité druhy budov. Přítomnost hradu značí pro danou oblast především vojenskou produkci. Logicky tak můžete stavět různé druhy výcvikových středisek, trénovat nejlepší dostupné vojenské složky a střelecké jednotky. Především se ale jedná o sídlo, které má vynikající obranné schopnosti při obléhání. Naproti tomu město je zaměřeno hlavně na ekonomiku a do královské pokladnice tím pádem přináší větší počet zlaťáků. Kvalitní vojenské jednotky si v něm ale nevycvičíte a obrana, i přes možnost dostavět kamenné hradby, není úplně ideální. Ve městech se dají stavět hostince, vytvářet obchody a trénují se v nich především diplomaté, záškodnické jednotky a kupci.

Zvětšit zdroj: tisková zpráva Dokud hrad či město dosahuje určité velikosti, lze je za příslušný poplatek přestavět. Z hradu tak můžete mít město a obráceně. Je to výhodné zvláště tam, kde jsou například města v nárazníkové zóně a trpí neustálým napadáním nepřátel. Naopak v hlubokém zázemí není potřeba mít plno hradů, proto se vyplatí z některých udělat výnosná města. Rozmýšlet ale musíte poměrně rychle - jak se osídlení rozrostou, přestavba už nebude dostupná.

Cechy, kupci a inkvizitoři
Zajímavostí jsou různé cechy, jako například Cech mistrů, kovářů, mečířů, vrahů, zlodějů, kupců a dalších. Tato uskupení jsou pro vaše města či hrady prospěšná, protože přinášejí výhody jako zlepšení veřejného pořádku, bojové nebo obranné bonusy pro vojenské jednotky atd. Vtip je ovšem v tom, že Cech musí oslovit vás a ne vy jeho. Nezbývá proto než v osídlení vytvořit vhodné podmínky a čekat, až budete dotázáni na výstavbu cechovních budov.

Obrázek zdroj: tisková zpráva Obrázek zdroj: tisková zpráva Obrázek zdroj: tisková zpráva

Kromě toho, že se po hlavní mapě opět prohánějí postavy jako velvyslanci, špióni, vrazi či náboženští hodnostáři, jsou v Medievalu II zpátky také princezny. Ty mohou stejně jako emisaři vyjednávat s protistranami; případně je lze provdat do sousedních zemí a utužit tak vzájemné vztahy.

Novinkou je ovšem přítomnost kupců. Jsou to zcela samostatné postavy, které se do politiky nepletou, ale vydělávají vaší koruně nějaké ty penízky navíc. Stačí s nimi na mapě dojít k vyznačené ikonce jedné z komodit (uhlí, dřevo, obilí, víno apod.) a oni s ní začnou automaticky obchodovat. Každá surovina má pochopitelně odlišnou hodnotu a od toho se také odvíjí výsledný zisk. Díky tomu nastává docela často pěkná mela o výnosné obchody. Každý kupec se totiž může pokusit svého konkurenta okrást o jeho majetek, převzít jeho obchody a úplně ho zlikvidovat. Asi nemusím dodávat, že platí, čím zkušenější kupec, tím větší šance na úspěch podobných praktik.

Zvětšit zdroj: tisková zpráva Kapitolou samou pro sebe jsou inkvizitoři, kteří, zejména upadnete-li u papeže v nemilost, se na vašem území začnou velmi nebezpečně rojit. Na hranicích vám pak bez větších potíží upalují nejen vaše vynikající generály, ale klidně i samotné dědice trůnu. V takovém případě není lepšího řešení, než mít po ruce šikovné vrahy, kteří s nimi pěkně zatočí. Animace doprovázející všechny špiónské a vražedné mise sice nejsou ničím novým, ale stejně mě jejich humorný nádech velmi potěšil.

Bitevní pole
Ať už hrajete jakkoli, nikdy se nevyhnete ozbrojeným konfliktům probíhajícím v reálném čase. Střet dvou armád, na otevřeném poli či při obléhání sídla, se dá řešit více způsoby. Pokud je kam, lze takticky ustoupit nebo se protivníkovi postavit čelem a začít s ním bojovat. Bitva může proběhnout buď automaticky (výsledky vygeneruje počítač) nebo se osobně ujmete velení nad svou armádou. Co se týká námořních bitev, zůstalo bohužel vše při starém a to pouze u automatického zpracování výsledků. Jestli chtěli autoři přijít s něčím opravdu novým, tohle byla podle mého jedinečná příležitost. Trojrozměrné námořní bitvy by určitě celou sérii Total War znatelně vylepšily.

Obrázek zdroj: tisková zpráva Obrázek zdroj: tisková zpráva Obrázek zdroj: tisková zpráva

Ačkoli mě bitvy v Rome: Total War moc bavily, nemohu si pomoci, středověk je v tomhle směru úplně jiné kafe. Ať už bojujete takříkajíc na férovku nebo na hradbách bytelných hradů, rozdíl jednoho tisíce let je prostě znát. Druhy vojenských oddílů jsou více variabilnější od lehké až po těžkou pěchotu a to samé platí též pro střelecké / jízdní jednotky. V pozdějších fázích hry opět nastupuje na scénu vynález střelného prachu a s ním muškety, děla a houfnice.

Nejdůležitější je však atmosféra, která mi v případě Medievalu II přišla jako naprosto úžasná, zejména když máte na bojišti armády čítající mnoho set nebo pár tisíc vojáků. Narozdíl od tahové části hry, kde je všechno tak nějak v poklidu, při bitvách panuje úplně jiné napětí, jenž má tendenci gradovat. Když zdoláte hradby na první pohled nedobytné pevnosti nebo se slabší armádou rozdrtíte početnějšího protivníka, získáte ten správný pocit z dobře vykonané práce. Obléhání takového hradu přitom probíhá velmi uvěřitelným způsobem. Pokud nemáte správné vybavení jako katapulty, beranidla, žebříky apod., ani si neškrtnete. Útok je třeba provádět souběžně jak na hradby, tak hlavní bránu, aby nepřítel nemohl koncentrovat odpor do jednoho místa. Přesto musíte neustále dávat pozor, aby vám obránci díky zápalným šípům beranidla nebo obléhací věže nezničili dřív, než se dostanou k hradbám.

Zvětšit zdroj: tisková zpráva Po zkušenostech z dema, kdy mnozí propadali panice, jak ubohá může být umělá inteligence počítačových nepřátel, mohu konstatovat, že taková katastrofa to v plné verzi není. Nesmíte totiž zapomínat, že historické bitvy jsou hodně skriptované, což u bitev probíhajících v rámci tažení v podstatě neplatí. Jak už jsem zmiňoval, pro kampaň a její bitvy si můžete vybrat ze čtyř úrovní AI a mám za to, že každý si přijde na své, včetně nováčků i zkušených hráčů. Faktem ale zůstává, že až na výjimky mi připadá většina map velmi malých, obzvlášť, když na nich operujete s většími armádami. To pochopitelně snižuje taktické možnosti a komplikuje různé vychytávky se schováváním záložních armád apod.

 Historické mise
Jestliže vás kampaně za národy omrzí nebo se nebudete chtít pouštět do delší souvislé hry, vždy jsou k dispozici historické bitvy. Medieval II nabízí rekonstrukce střetů u Hastingsu, Agincourtu, Arsufu, Otumby, Pavie, Tannenbergu a obléhání Setenilu. Pro mě však je zajímavější nabídka vlastních bitev. Ve své podstatě se jedná o generátor bitev, kde si hráč sestaví vlastní a protivníkovy armády, zvolí mapu a mimo jiné úroveň AI počítače. Sestavy armád i nastavení generátoru si lze uložit a pak kdykoli jednoduše nahrávat, abyste se pokaždé nemuseli zdržovat. Pro méně náročné hráče je zde ještě volba pro rychlou bitvu. V tomto případě nic ovlivnit nemůžete, ale zase jste během pár vteřin vtaženi do náhodně vygenerované bitvy.

Obrázek zdroj: tisková zpráva Obrázek zdroj: tisková zpráva Obrázek zdroj: tisková zpráva

Součástí Medievalu II je i multiplayer a to jak po lokální síti tak internetu. Bohužel zklamu každého, kdo čekal, že by mohlo dojít na síťovou hru kampaňového stylu, tedy s hlavní mapou Evropy. Dostupné jsou tedy pouze 3D bitvy a to pro dva až osm hráčů.

 Vylepšená grafika
Zvětšit zdroj: tisková zpráva Jistě vám neuniklo, že zpracování hlavní mapy Evropy prodělalo pouze kosmetické změny a uživatelské rozhraní včetně všech tlačítek, možností ovládání a práce s kamerou jsou totožné s Rome: Total War. Jediné, co jsem vypozoroval, je větší počet detailů a lepší stínování. Hlavní pokrok je tedy vidět během trojrozměrných bitev. V nich už je na první pohled zřejmé, že při nastavených vyšších detailech vypadá Medieval II o generaci lépe. Engine sice není úplně nový, ale je modernizovaný a podporuje lepší shader model a mimo jiné i bloom efekt. Masivní použití rozličné flory udělalo rovněž své a obrovský vliv má také mnohem lepší stínování objektů, terénu a jednotlivých postav. Co se týká desynchronizace jednotek, ta už je pokládána za samozřejmost stejně jako další optické rozlišení. Například vojáci jednoho oddílu mají různé tváře a kolikrát můžete spatřit i rozdíly v jejich výstroji.

Hardwarové nároky jsou poměrně krvavé, ale jen v případě, že chcete ze hry dostat tu nejhezčí grafiku a použít vysoké rozlišení. Osobně jsem hrál Medieval II na sestavě AMD Athlon 64 3500+ a 2GB RAM s NVIDIA GF 7900 GTX při rozlišení 1280x1024 s nastavenými vysokými detaily. Jen u těch největších bitev jsem zaznamenal, že počítač dostává pěkně zabrat, ale k trhání nikdy nedošlo. Pro majitele slabších strojů je určitě dobrou zprávou to, že jestli vám chodilo dobře Rome: Total War, s Medievalem II nebudete mít vážnější problémy. Musíte ale počítat s razantnějším snížením detailů (hlavně stínování a bloom), což sice nebude tak pěkná podívaná, ale zase lepší než drátem do oka.

Obrázek zdroj: tisková zpráva Obrázek zdroj: tisková zpráva Obrázek zdroj: tisková zpráva
Zvětšit zdroj: tisková zpráva 15 dalších vytípaných obrázků z hraní jsme přidali do galerie

 Poprvé s oficiální lokalizací
Zatímco na dřívější díly série Total War vznikaly amatérské češtiny, Medieval II se může pyšnit první oficiální lokalizací, kterou mají na svědomí překladatelé domácího vydavatele CD Projektu. Dabing zůstal anglický a přeloženy byly všechny texty - že jich bylo požehnaně (hovoří se až o 1200 stránkách). O poznání příjemnější je i cena této hry, která například u nás na Gameshopu činí 899,- Kč v normální verzi a 1499,- Kč ve sběratelské edici.

Zvětšit zdroj: tisková zpráva Středověk je pro hru tohoto ražení bezesporu tím nejlepším námětem vůbec a Medieval II je pro mě osobně zatím nejvydařenějším dílem série Total War. Atmosféra nemá místy daleko k dokonalosti a to myslím rozhoduje. Trochu se ale obávám, že autoři začínají usínat na vavřínech, protože novinek určitě mohlo být více. Uvidíme, co nám přinese datadisk ;)

Stáhněte si: Demo, Videa, Trailery...

Související články: Dojmy z dema, Novinky, Rome: Total War recenze, Rome: Alexander recenze, Rome: Barbarian Invasion recenze, Medieval: Total War recenze, Medieval: Viking Invasion recenze, Shogun: Total War recenze, Shogun: Mongol Invasion recenze

Bergy
autorovi je 27 let a pracuje jako vedoucí HW zákaznického servisu; psaním se zabývá více jak 7 let a kromě strategií si oblíbil i simulátory; pokud to čas a starost o rozrůstající se rodinu dovolí, věnuje se plastikovému modelářství a vojenskohistorické literatuře


 
 
Bergy

Verdikt:

Medieval II rozhodně nepřináší tolik změn jako před dvěma lety Rome: Total War, nicméně rozhodujícími faktory jsou středověké prostředí, vynikající atmosféra a velmi působivá grafika. Aby však tato hra mohla dostat hodnocení přes devadesát procent, muselo by v ní být více inovací. I tak vám ale poskytne spoustu zábavy - jak při hraní tahové části na mapě tehdejší Evropy, tak při epických bitvách s obrovskými zástupy rytířů ve zbroji.

Nejnovější články