UFO: Aftermath - průvodce hrou
zdroj: Tisková zpráva

UFO: Aftermath - průvodce hrou

19. 1. 2004 0:00 | Návod | autor: Redakce Games.cz |

V tipech pro hraní české sci-fi strategie UFO: Aftermath vám poradíme, jaké typy základen a kde je stavět pro získání co největšího území, jaké členy vybrat do své posádky a čím je vybavit nebo jak dokončit těžší mise.

Autor: Kopulkon
Publikováno: 19.ledna 2004


Tento návod pro taktickou sci-fi strategii UFO: Aftermath (recenze) od brněnských vývojářů ALTAR interactive je psán pro českou verzi hry s nainstalovaným patchem 1.2 a Tiscali bonus patchem. Hru jsem hrál na střední obtížnost, nicméně aplikovat se dá i na ostatní obtížnosti. Následující text berte jako průvodce hrou, nepovede vás za ruku.

Zvětšit zdroj: Tisková zpráva
1) STRATEGICKÁ MAPA

V tomto módu spravujete své základny a vysíláte vojáky na mise, řídíte výzkum a vývoj, určujete vybavení jednotky.


Typy základen

 Vojenské základny
Zvětšit zdroj: Tisková zpráva Vrtulník se k místu akce vydá vždy z nejbližší vojenské základny, proto je celkem zbytečné, aby základny ve vnitřních částech vašeho území měly vojenské zaměření. Na druhou stranu zvyšují tyto základny šanci na úspěch jednotek Zemské rady, ale to se dá několika nahráními pozice vykompenzovat. Jinou funkci vojenské základny již nemají, nejsou tedy příliš potřeba.

TIP: Stavějte jen v okrajových oblastech území, jejich množství zvyšte, jen pokud se vám zdá, že vrtulník létá na mise příliš dlouho nebo jednotky Zemské rady dostávají příliš na frak.

 Výzkumné základny
Zvětšit zdroj: Tisková zpráva V počáteční fázi hry je zapotřebí, abyste těchto základen měli dostatek (čili tolik, kolik máte inženýrských a vojenských dohromady). Rychlý výzkum je pro úspěch ve hře nezbytný. Čekání na důležitý vynález je jednak nudné a navíc vás obtěžují útoky cizáků, které s postupujícím časem nabírají na intenzitě.

TIP: Později ve hře jejich úloha slábne, proměňte je tedy ve výrobní základny. Později stačí jedna výzkumná základna na dvě až tři výrobní.

 Inženýrské základny
Zvětšit zdroj: Tisková zpráva Na začátku hry téměř nejsou potřeba, nepotřebujete nic vyrábět, protože vše důležité naleznete při misích. V pozdější fázi hry byste měli své výzkumné základny přeměnit právě na inženýrské, neboť budete potřebovat vybavit svou jednotku vylepšenými formami cizáckých zbraní, které se nedají vyrobit. Navíc cizácké energetické zbroje se vyrábí pěkně dlouho (takové bio-brnění vyrábí patnáct výrobních základen téměř pět dnů) a ani nemyslete na to, že by se hra dala nějak rozumně dohrát bez těchto cizáckých vymožeností.

TIP: Nejdůležitější základna ze všech. Mějte jich tolik, abyste byli schopni zásobit se municí, brněním a cizáckými zbraněmi.

 Anti-biomasové základny
Zvětšit zdroj: Tisková zpráva Popravdě řečeno jsem si postavil jen jednu a ani to nebylo potřeba. Poměrně v pohodě se dá hra dohrát do září 2005 (samozřejmě herního času:) a v té době biomasa zabírá jen zanedbatelnou část povrchu. V podstatě se dá tento typ základny naprosto ignorovat, protože kromě velmi pomalé likvidace biomasy nic jiného neumí.

TIP: Nejlepší je nemít důvod tyto základny stavět, tedy postupovat dost rychle na to, aby se biomasa nestihla rozšířit.


Obecné tipy

 Zisk území
Zvětšit zdroj: Tisková zpráva Abyste se mohli pokusit o zisk území, je potřeba, aby v dané oblasti proběhla mise (stačí, když se jí zúčastní jen jednotky Zemské rady). Potom je zapotřebí absolvovat ještě jednu vyhlazovací misi a následuje samotný útok na základnu, po jehož zdárném ukončení je území vaše.

Pro posun příběhu je nezbytné obsazovat co největší plochy, jinak vás hra nepustí dál. Ke zdárnému dokončení hry mi postačilo přibližně třicet základen z celkových padesáti možných. Expandujte všude, kam máte možnost, nic tím nezkazíte. Při začátku v Evropě je dobré expandovat na východ, jelikož se tam nachází předměty, která musíte pro dokončení hry získat a vyzkoumat. Při začátku na jiném místě se asi změní umístění klíčových lokací, ale našinec by si těžko nechal ujít možnost mít hlavní základnu v Brně (musíte mít nainstalovaný Tiscali bonus patch).

TIP: Pokud se vám nechce bojovat o bezvýznamnou lokalitu někde v Oceánii, můžete i touto misí pověřit jednotky Zemské rady. Přestože to není v nabídce, pokud budete vyčkávat, Zemská rada se pokusí území bez vašeho zásahu obsadit. Úspěšnost má poměrně dobrou.

 Vliv základen
Zvětšit zdroj: Tisková zpráva Při kliknutí na základnu se vám zobrazí číslo udávající její vliv na danou oblast v procentech. Pokud je například nad danou oblastí sestřelen váš pilot, vy se rozhodnete misí pověřit Zemskou radu a ta selže, vliv základny se sníží. Při úspěchu mise se vliv zvyšuje. Pokud je příliš nízký, bude vaše základna pravděpodobně napadena. Obecně platí, že vliv nad 30 procent vás může nechat v klidu. Pokud vliv klesne pod tuto hodnotu, doporučuji příští misi v dané lokalitě vzít do vlastních rukou. Úspěch mise vše navrátí do normálu.

TIP: Pokud vaše základny ztrácejí vliv, postavte si více vojenských základen. Je zbytečné ztrácet čas potyčkami na již obsazeném území (navíc to není příliš zábavné).

 Sestřelování UFO
Zvětšit zdroj: Tisková zpráva Doporučuji vysílat útoky na všechny zpozorované cizácké lodě (lze až po vynálezu "Detekce UFO"), ztráta vlastních stíhaček vás nemusí příliš mrzet, jejich náhrada je vcelku rychlá a nic vás to nestojí. V pokročilejší fázi hry jsem k sestřeleným cizáckým lodím vysílal výhradně Zemskou radu, osobně není nutné velet více než tak třem vstupům do UFO. Samozřejmě pokud chcete trénovat své vojáky, mise plnit můžete, ale je to později už jednotvárné a nudné. Navíc likvidace pokročilejších retikulanů není úplně jednoduchá.

TIP: To, zda bude UFO sestřeleno či nikoliv, rozhoduje do značné míry náhoda. Vidíte-li letět bitevní loď, doporučuji si hru uložit a nahrávat tak dlouho, dokud se vám ji nepodaří sestřelit. S největší pravděpodobností totiž letěla napadnout některou s vašich základen.

 Výzkum a vývoj
Zvětšit zdroj: Tisková zpráva Obecně platí: Zkoumejte vše, co můžete a s výzkumem začněte co nejdříve. Při každém návratu vrtulníku na základnu zkontrolujte, zda nemůžete zkoumat něco nového. O vývoji platí totéž. Technologie vyvíjejte, jak vám hra dovolí. Výrobními kapacitami ale zbytečně neplýtvejte na něco, co nebudete potřebovat, vyrábějte si třeba munici do zásoby. Prioritu ve výrobě ale budou mít hlavně cizácké energetické brnění, neboť jsou o mnoho lepší než pozemské a váží o mnoho méně.

TIP: Pokud nemáte co zkoumat, přeměňte část výzkumných základen na inženýrské a vyrábějte to, co zrovna potřebujete nebo se vám v budoucnu bude hodit, určitě se vám to vyplatí.


2) VÝBĚR SPRÁVNÉ POSÁDKY A VYBAVENÍ NA MISE

Zvětšit zdroj: Tisková zpráva Výběr posádky je pro hru naprosto rozhodující. Postupem času se mění výzbroj a také nepřátelé, kterým budete čelit. Pokusím se tedy vyjádřit svůj názor, jak by měla parta v jednotlivých částech hry vypadat. Samozřejmě hru lze hrát i odlišným způsobem.

Když můžete, nechte vojáka vycvičit, rozhodně se to vyplatí a jde to poměrně rychle. Těžké brnění použijte, až když najdete zbraně, které jej vyžadují. Rozhodně ale není takovýto těžkooděnec nezbytný. Jeho pomalost je naprosto neúnosná. Základny se mi osvědčilo čistit jen pomocí dvou až tří vojáků vyzbrojených brokovnicemi a automaty. Více lidí by jen vytvářelo zmatek. Letí-li na vás raketa, zastavte hru a rozprchněte se do všech stran, možná to ještě stihnete.

 Začátek hry
Na začátku hry budete čelit poměrně slabým transgenantům, kteří nebudou nijak oslnivě ozbrojeni. Do party doporučuji:

- 2 vojáky univerzály – měli by být rychlí. Hodí se pro všechny situace. Doporučuji trénink jak v ručních zbraních, tak v puškách, neboť obě tyto dovednosti zúročíte v prostřední fázi hry.

Zvětšit zdroj: Tisková zpráva - 2 odstřelovače – na začátku hry se odstřelovací pušky velmi hodí, protože mají velký dostřel a dobré poškození, později již ztrácejí svou účinnost a proti retikulanům jsou téměř k ničemu. Proto doporučuji trénovat je v házení s ohledem na pozdější fáze hry.

- 1 vojáka s brokovnicí – měl by to být nejrychlejší člen týmu, pokud jdete do útoku na základnu, doporučuji vybavit brokovnicí alespoň dva lidi. V úzkých chodbách je naprosto vynikající.

- 1 raketometčíka – RPG má skvělý účinek i dostřel a navíc poškodí více cílů najednou. Nižší kadence se dá částečně nahradit tím, že vojákovi za každým výstřelem manuálně přikážete nabití. Tento voják se uplatní i později.

- 1 granátníka – doporučuji jej vybavit granátometem nebo granáty, investice do házení se opět vyplatí s ohledem na pozdější fáze hry.

TIP: Medika jsem za celou dobu hry nepoužil, ale uznávám, že je užitečné s sebou mít někoho, kdo dokáže uzdravit raněného vojáka. Pokud při první fázi dobývání základny bude váš voják neschopen akce, můžete jej medikem vyléčit. Bude sice pokračovat v boji, ale stejně jej bude nutné ošetřit na základně. Pokud jej necháte ležet, nepřijdete o něj, jestliže zvládnete druhou fázi mise, bude s ním zacházeno stejně jako s každým raněným vojákem. Při smrti jakéhokoliv člena týmu doporučuji jednoznačně nahrát pozici.

 Střední část hry
Střední části hry se rozumí boj se slabšími retikuliny vyzbrojenými laserovými a plazmovými zbraněmi. Postupně vyrábějte cizácká brnění a vybavujte jimi vojáky dle svých možností. Do party jsem zvolil:
Zvětšit zdroj: Tisková zpráva
- 3 vojáky univerzály (přezbrojte na něj jednoho odstřelovače) – doporučuji je vyzbrojit cizáckou laserovou puškou (vylepšenou), za zvážení stojí i laserové pistole, pro které hovoří kadence palby. Jakmile vynaleznete plazmové zbraně, samozřejmě přezbrojte.

- 1 vojáka s brokovnicí – stále se vám bude hodit ultimátní ničící síla na krátkou vzdálenost. Voják bude mít jistě radost z nálezu brokovnice Neostead.

- 1 raketometčíka – vidíte nepřátele a oni vás ne? Upozorněte je na svou přítomnost dobře mířenou raketou. Rakety se hodí na všechno po celou hru. Hlavně si zajistit dostatek munice a jste v klidu. V základnách ale doporučuji tohoto vojáka posadit někam do kouta nebo mu do ruky strčit jinou hračku, která omylem nesejme půlku týmu.

- 2 granátníky (1 z minule + odstřelovač, kterému pomalu dochází dech) – účinnost podobná jako u raketometu, lehčí munice a může střílet kam nevidí. Druhý odstřelovač bude jako granátník užitečnější.

TIP: Pokud víte, že budete bojovat proti retikulanům, doporučuji větší zastoupení výbušnin, protože jejich brnění se proti nim nechytá (ostatně proti raketám a granátům se nechytá téměř nic).

 Závěr hry
V závěru hry bojujete téměř výhradně proti retikulanům, kteří jsou tvrdým oříškem. Jsou vybaveni brněním, které je odolné téměř vůči všemu. Jediné, co na ně platí jsou rakety a granáty. A naštěstí si retikulani nemůžou hru uložit :) Deformační zbraně, které můžete na konci použít, mě příliš neoslovily. Nedají se nabít a navíc proti cizákům nejsou nic moc. Cizáci vás jimi ale snadno rozstřílí na hadry, budete se zkrátka muset snažit. Na závěr hry jsem radikálně obměnil složení své party a vzal jsem si:

Zvětšit zdroj: Tisková zpráva - 2 vojáky – protože první fáze misí se odehrávají venku, budete muset retikuliny likvidovat z dálky. Vojáky jsem opancéřoval vylepšeným těžkým brněním a jednomu dal do ruky pistoli Gatling (bude se hodit odstřelovač) a druhému Skládací plazmový (nebo jaký byl po ruce) kanón. Mějte na paměti, že tihle vojáci sice vykosí v otevřeném prostranství kohokoliv, ale v základně budou k ničemu.

- 5 granátníků – pokud jim dáte do rukou raketochrliče, nebudou se ufouni stačit divit, je to jedna z mála zbraní, která dokáže retikulany řádně pozabíjet. Navíc střílí projektily rychlejší než rakety z raketometů. Dají se použít i v základně, ale s rozmyslem. Raději jim dejte do batohu plazmové brokovnice.

TIP: Na každého retikulana si vyčleňte dvě rakety a vypalte na něj, jakmile jej spatříte. Výběr výbušné a zápalné rakety záleží na vkusu. Psionické zbraně mi neučarovaly. Je sice nepříjemné, pokud bude váš voják znehybněn, ale nepřátel je tolik, že jim to nevadí. Psionické ovládnutí je také celkem zbytečné, neboť voják už nemůže dělat nic dalšího. Navíc zbraň ovládající cizáky (cizácký psionický projektor) je silně nedostatkový artikl.


3) TYPY GENEROVANÝCH MISÍ

 Záchrana sestřeleného pilota
Zvětšit zdroj: Tisková zpráva V podstatě zbytečné hrát, nechával jsem to řešit Zemskou radou. Jde o nalezení pilota a jeho doprovod do únikové zóny. Jinými slovy, pokud všechno vystřílíte, nic se nestane. Musíte si ve vrtulníku nechat na pilota místo, takže si smíte vzít jen šest lidí.

 Zničení zařízení
V nich zajdete k cílové oblasti a hodíte po cíli granát. Tyto mise jsem příliš nehrál, nic moc nezískáte.

 Zajištění sestřeleného UFO
V první fázi se přesunete ke vchodu a ve druhé fázi musíte zabít daný počet retikulanů. Teď už nebudete čelit jen zdeformovaným blbečkům, ale opravdovým nepřátelům. V pozdějších fázích hry velmi těžká mise, ale to je už naštěstí nutně nemusíte hrát, protože tak jako tak nezískáte nic nového.

 Průzkum
Zde máte za úkol spatřit všechny druhy nepřátel. Pro vás to znamená, že začnete střílet do prvního transgenanta, kterého uvidíte a oni nakonec přijdou všichni.

 Eliminační mise
Aneb zabít všechno, což se lehko řekne, ale hůře provede. Transgenanti nejsou problém, horší je to s retikulany, naštěstí ale máme raketochrliče.

 Chytání transgenantů
Máte za úkol chytit alespoň jeden živý exemplář. Tuto misi hraji jako eliminační misi jen s tím rozdílem, že nepřátele nedorazím. Pokud přežije genocidu alespoň jeden, máte vyhráno.

 Zajištění základny
Vcelku pohodové mise, stojí proti vám jen transgenanti, kteří se dají zlikvidovat poměrně v klidu.

Zvětšit  Útok na cizáckou základnu
Nejtěžší úkol ze všech, musíte proběhnou úzkou „cestičkou“ až ke vchodu. Zabíjení cizáků venku je vcelku zbytečné, ale gatlingem a raketami to jde. Většinou nechávám vyřešit Zemskou radou (nelze sice pověřit přímo, ale stačí čekat) a raději si to párkrát nahraji, než se zbytečně rozčilovat.


Příběhové mise

 Oblast 51
Vcelku jednoduchá mise, asi není třeba zvláštních rad.

 Rusko
V této misi vás bude očekávat velmi početná parta retikulanů s raketomety, kteří vás v mžiku rozstřílí. Po několika neúspěších se mi osvědčil následující způsob: Vzal jsem dva vojáky se super-heroickou rychlostí. Oba vybavil zbraněmi na krátkou vzdálenost a jednoho z nich granátometem. Ihned po příjezdu na misi jsem granátem udělal díru do zdi základny. S oběma vojáky jsem dírou co nejrychleji běžel ke vchodu. Povedlo se mi to na první pokus, bylo hezké sledovat ty výbuchy za patami mých hrdinů :) V základně jsem vzal brokovnice a běžel přímo k dokumentům a co nejrychleji zpátky. Narazil jsem snad na tři vojáky, se kterými jsem si snadno poradil.

 Záchrana šediváků
Zvětšit zdroj: Tisková zpráva Doporučuji těžké statické zbraně a raketomety, pěkně se uvelebit na začátku mise a očekávat náběh nepřátel. Musíte střílet rakety hned, jak nepřítele spatříte, je jich jak much, ale zase to jsou jen transgenanti. Po úspěšném splnění mise se k vám přidají dva hodní šediváci, kteří mi byli k ničemu, neboť nedovedou nosit brnění a ani jejich hodnoty nejsou nic extra.

 Mise na Měsíci
První fáze je stejná jako s šediváky, tedy čekat na nepřítele a rozstřílet ho. Druhá fáze je úplně poslední misí ve hře. Musíte zničit označené cíle, což je docela těžké, ale dá se to zvládnout. Mějte na paměti, že stačí, když přežije jediný váš voják - už je nebudete potřebovat. Hlavně si vezměte dostatek raket. Hodně štěstí!

Stáhněte si: Demo, Patche, Videa, Editační nástroje, Cheaty, Screenshoty, Mody...

Související články: Recenze (9/2003), První dojmy (9/2003), Rozhovor (3/2003), NovinkyKopulkon
autorovi je 16 let, studuje střední školu v Havířově, ve svém volném čase se věnuje překládání her a sportům všeho druhu.


 
 
Kopulkon

Nejnovější články