zavřít

EVE Online: Jak byla zničena nejproslulejší bitevní stanice v New Eden

Windows

- Téma autor: Mars Vertigo Komentáře: 0

Jsou tomu již dva roky, co se univerzum EVE Online těší přítomnosti superobřích vesmírných stanic typu Keepstar. Jejich image nepřemožitelných bitevních citadel však neměla dlouhého trvání a do dnešního dne jich na 30 padlo za oběť obřím obléhacím operacím trvajícím i několik úmorných týdnů při účasti tisíců pilotů na obou stranách bitevních vřav. I přesto se mezi nimi našla jedna, která si až donedávna udržovala auru neporazitelnosti.

Její hrdá existence navíc dráždila jednak tím, že šlo vůbec o první takovou hráči zakotvenou stanici vůbec, a jednak tím, že byla postavena v prostoru vesmíru přístupném pouze skrze transportní systém nestabilních červích děr (wormhole space). Tato místa jsou zároveň považována za ta nejbohatší v New Eden.

Za oponou červích děr

Červí časoprostorové trhliny vznikají náhodně napříč celou hvězdokupou a jsou přístupné z běžných slunečních soustav s tím, že nikdy přesně není známo, kam vás ta či ona brána zavede. Tyto přirozeně vznikající anomálie mají navíc vždy pouze dočasné trvání a jejich kolaps závisí na celkovém objemu pohlcené masy.

To zpravidla znamená, že čím více velkých plavidel dírou proskočí, tím rychleji zkolabuje a zmizí, přičemž je každá limitovaná i maximální velikostí lodí, jež může naráz pohltit.

Další podstatnou vlastností této části vesmíru je i fakt, že jakmile se tam dostanete, na lokálním chatu nevidíte, kolik je momentálně hráčů v téže soustavě s vámi. Jste tak odkázaní pouze na svoje senzory a důvtip. Hráči obývající tyto končiny patří často k těm nejelitnějším pilotům, na které můžete v EVE narazit.

Tato nehostinná pustina je však krom velkých nebezpečenství také plná nezměrného bohatství, což se rovná každodenní pozvánce pro dobrodruhy ze všech koutů galaxie. A někteří se tam dokonce zabydleli nastálo. Přesně to je i případ aliance Hard Knocks, která si pro sebe zabrala jeden z nejbohatších takových systémů vůbec – J115405, mezi hráčstvem známější jako „Rage“.

Když se na trhu objevily superpevnosti Upwell, sáhli tito draví průmyslníci červích děr logicky po té největší z nich, a sice po pevnosti třídy Keepstar pojmenované Fort Knocks. Její výstavba se neobešla bez obtíží. Celá operace zabrala měsíce plánování a schlamstla stovky miliard ISK. Navíc byl konvoj se stavebním materiálem stanice na cestě do Rage málem objeven piráty.

Destrukce z legrace

V souladu s pravidlem EVE, že vše vzniká jen proto, aby to mohlo být zničeno, se pak samozřejmě nelze divit, že jakmile byla superpevnost dostavěna, začal se rodit plán její zkázy, a to v hlavním štábu aliance The Initiative, která je současně klíčovým členem neblaze proslulé Clusterfuck Coalition, jednoho z nejmocnějších politických uskupení ve hře.

Ironií osudu se navíc celý nápad vlastně zrodil napůl žertem. Během konverzace dvou členů této aliance, kdy se rozebíral nedávný neúspěch útoku na jiný Keepstar z prosince roku 2017, došel jeden k závěru, že by útok vyšel, kdyby neměli obránci k dispozici flotilu superkapitálek (největší a nejmocnější lodě v EVE). Načež druhý namítl, že jediným místem, kde je taková věc nemožná, je systém za červí dírou.

Samozřejmě nešlo o seriózní návrh, když uvážíme, že by bylo logisticky téměř nemožné, vzhledem k nestabilní povaze červích děr, přesunout do prostoru masivní flotilu schopnou něčeho tak dramatického. Jenže ono „téměř“ se stalo na příštích jedenáct měsíců odrazovým můstkem mistrovského plánu.

Šílený nápad střídá riskantní plán

Předpoklady k takto kaskadérskému kousku zpočátku věru nevypadaly příliš realisticky. Ke zničení takového kolosu by bylo zapotřebí stovek bitevních lodí a dalších stovek menších doprovodných plavidel. Háček tkvěl v tom, že kvůli již zmíněné povaze náhodně vznikajících červích děr by takto bylo možno před kolapsem protáhnout naskrz pouze několik plavidel naráz.

To navíc z rovnice vynechává samotné obránce, kteří by mohli sami většími plavidly díru převálcovat a předčasně uzamknout. Díky těmto faktům se pevnost Fort Knocks jevila jako téměř dokonale bezpečná.

I přes nepříliš vábně vyhlížející situaci se jeden z dvojice původních plánovačů, Riven, rozhodl do Rage vypravit s pár kumpány na vlastní pěst, aby se tam tak trochu „porozhlédli“ a promysleli další postup. Tímto krokem započala jedna z nejdůmyslnějších operací v dějinách EVE Online.

Úzkému kruhu speciálních agentů The Initiative se podařilo úspěšně infiltrovat Rage, odkud pak mohli nepřetržitě monitorovat výchozí pozice všech momentálně otevřených cest dovnitř soustavy. A zanedlouho už do Rage v naprostém utajení zamířily první koordinované zásilky s rozloženými bitevníky na palubách obřích nákladních lodí.

Logistická noční můra

Dlouhé měsíce pak The Initiative řešila logistické problémy přesunu těchto zranitelných plavidel, protože jejich cesty k aktivním portálům vedoucím do Rage vedly mnohdy skrz nebezpečné vody low-secu (systém bez aktivní policejní ochrany).

Důležitá byla doprava mimo standardní síť skokových bran. K těmto manévrům byly použity skokové moduly mocných superkapitálek a Titánů, které skrze červí díry samy proskočit nemohou. Obří náklaďáky pak díky své vlastní objemnosti za sebou proskokem červí díry strhly.

Kvůli této jednosměrce bylo pro každou takovou výpravu nutné mít přesně zmapovanou cestu do Rage skrze síť vzájemně propojených červích děr, která neustále měnila svou podobou.

Kvůli zvýšení bezpečnosti a snížení rizika odhalení byly logicky k těmto operacím zpravidla využity nejméně frekventované herní hodiny, nejčastěji těsně před každodenním downtimem serveru či nedlouho po něm. Ovšem ani tak se celý proces neobešel bez komplikací.

Dvě plné nákladní lodě byly ztraceny během kamikadze (suicide ganking) útoku pirátů. Naštěstí šlo o třetí stranu a cíl operace zůstal utajen. Nakonec byl tento nervydrásající logistický maraton zdárně dokončen.

The Initiative se podařilo do soustavy Rage přepravit celkem 46 nákladních lodí obsahujících na 750 bitevních lodí třídy Raven, 800 menších doprovodných plavidel, několik logistických budov předsunuté základny a obrovské zásoby paliva a munice.

Válečný materiál byl tedy na místě určení. Jeho celková cena byla dle odhadu jednoho z klíčových členů operace něco okolo 600 miliard ISK, což je v přepočtu na PLEX zhruba 180 000 Kč.

Fort Knocks v obležení

8. prosince 2018, tedy rok po zrodu celé myšlenky, zaznělo napříč The Initiative volání do zbraně. Celá aliance obdržela pohotovostní příkaz k připojení se do hry a účasti na blíže neurčené vojenské operaci. Na 550 členů tuto výzvu vyslyšelo. Zbytek byl pak rekrutován ze spřátelených frakcí včetně Impéria a aliance Snuffed Out. Celkem se výpravy na straně útočníků zúčastnilo téměř tisíc pilotů.

Ti všichni teď zamířili po pečlivě zmapovaných trasách k Rage, přičemž jen hrstka z nich měla ponětí, oč přesně běží. Utajení bylo perfektní a Hard Knocks neměli ani nejmenší tušení, jak silná bouře se k jejich domovskému přístavu žene. Netrvalo však dlouho, a i těm pomalejším došlo, co se za chvilku strhne. Nad nic netušícími obyvateli Rage se rázem stáhla mlhovinová mračna. Moment překvapení nadešel.

Síly předvoje zaútočily nejprve na síť základen tamější infrastruktury, která byla záhy nahrazena zásobovacími bázemi agresorů. Ty posloužily jako předmostí hlavnímu útoku.

Ihned se k nim shlukly dosud skryté nákladní lodě s tím nejcennějším materiálem na palubě. Některé z nich se v hlubinách Rage ukrývaly téměř celý rok. Logistické týmy pak začaly v polních docích neprodleně sestavovat z kontejnerů bitevní lodě a vyzbrojily je těžkým arzenálem.

Následně už došlo na předávku nedočkavým vojenským pilotům aliance, kteří do Rage hojně přiletěli v malých lodích, aby předčasně nedestabilizovali červí díry.

Boj o život

Jakmile byla flotila čítající na 255 bitevníků třídy Raven zformována k útoku, zamířila první vlna rovnou k superpevnosti Fort Knocks. Obléhání tím bylo oficiálně zahájeno a chloubu Hard Knocks zanedlouho zasáhla první salva ničivých dalekonosných raket.

Menší lodě mezitím obsadily aktivní červí díry vedoucí do Rage, čím zamezily vstupu nezvaných hostů do systému. Jejich úkolem zároveň bylo včas detekovat, obsadit a zajistit veškeré nově se formující vstupy do systému, a to nepřetržitě po dobu několika dní. Dle dostupných zdrojů z The Initative se jim to povedlo na výbornou – během týdenní operace přišly o kontrolu nad jedinou branou sotva na 10 minut.

Hard Knocks proti takovéto přesile neměli příliš šancí na efektivní obranu. Aliance přežívající za oponou červích děr povětšinou nedisponují ani zdaleka tak velkou členskou základnou jako jiné formace působící například v null-secu.

Zajímavé proto bylo sledovat, jak se zachovají další obyvatelé těchto končin vesmíru, pro něž byli Hard Knocks nebezpečnými predátory. Ti se svorně semkli a vyrazili svým agresivním spoluobčanům z červích děr solidárně na pomoc. Avšak celé to bylo spíše jen gesto dobré vůle nežli efektivní pokus zvrátit bitvu ve prospěch obránců vůči takto zkušenému a organizovanému nepříteli.

EVE Online zničení stanice

Explodující Keepstar 

Exodus

A tak se završila zkáza zcela první pevnosti Keepstar v EVE Online, která byla až do tohoto okamžiku považovaná za téměř nepřemožitelnou. A malý bonus? Vše, co v tomto koutě vesmíru exploduje, vysype veškeré své útroby do prostoru. Tisíce kontejnerů mezi troskami stanice tak zaměstnaly vítěze na dlouhé hodiny věnované dychtivému kolektivnímu sběru bohatého lootu.

Během několik příštích dnů se The Initiative a jejich spojenci věnovali dočišťovací práci v Rage, kde se stále ještě nacházely zbytky infrastruktury původních kolonistů systému, a to včetně další superpevnosti, kterou potkal ten samý osud jako její sestru.

Hard Knocks si rychle spočítali, že se nemá cenu bránit, a tak neprodleně zahájili evakuaci všeho, co bylo možno ještě zachránit. Následně se stáhli do svých dosud bezpečných držav jinde.

EVE Online zničení stanice

Propaganda The Initiative po zkáze Fort Knocks

Bezpečí neexistuje

Dle následných informací se tato velkolepá událost neobešla bez okamžitého řetězového psychologického efektu na mnohé ostatní obyvatele soustav v červích dírách. Několik aliancí těchto vzdálených koutů New Eden okamžitě započalo s preventivní evakuací svých vlastních pevností a jejich vybavení.

Tyto aktivity byly nedlouho nato nepřímo potvrzeny i zprávami pirátů, jejichž kamikadze útoky na konvoje nákladních lodí v hi-secu (systémy s aktivní policejní ochranou) odhalily velký objem podezřelého a navýsost vzácného nákladu, který se často vyskytuje právě v hangárech korporací běžně osídlujících tyto vesmírné končiny.

Zdá se, že jejich dosavadní pocit zdánlivého bezpečí tak definitivně vystřídal pocit zcela opačný, a sice, že nic jako bezpečí v New Eden jednoduše neexistuje.

EVE Online zničení stanice

Logo The Initiative složené z ikon lodí aliance mezi troskami Fort Knocks

Tagy: vesmír online mmo eve online

Zdroje: Kotaku,vlastní

Novinky na CZC.CZ

Související videa

Poslední komentáře

celkem 0

Český herní web, který se soustředí na hry pro PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360, PlayStation 3, Nintendo Siwtch, 3DS, DS, PS Vita, Android a iOS. Pro všechny platformy nabízíme recenze, preview, videorecenze i pravidelné novinky. Na Games.cz najdete i pravidelné testy a novinky z oblasti hardwaru, podcasty, rozsáhlou databázi her a speciály k očekávaným hrám ze sérií jako Kingdom Come: Deliverance, Red Dead Redemption, Call of Duty, The Elder Scrolls, Assassin's Creed, Grand Theft Auto, Battlefield, nebo FIFA.