The Shrouded Isle

The Shrouded Isle

Články

The Shrouded Isle vám dokáže, že být veleknězem temného boha je dost nebezpečné povolání

Každé zaměstnání, včetně sbírání rozkvetlých kytiček na zelené louce, dokáže být stresující, pokud je váš nadřízený dostatečný tyran. Hrozba seřvání, ponížení, sebraných bonusů nebo dokonce vyhazovu však není nic proti tomu, co vás čeká v roli vrchního kněze slovanského boha Černoboha. Jak už naznačuje jeho jméno, tenhle šéf nebude trpět žádná selhání. Pokud mu neobětujete dost lidí a nespálíte dost kacířských knih, vyleze z oceánu a rozpoutá takovou tirádu, že si to vaše rychle chladnoucí mrtvoly za rámeček nedají. Kariérní prospekty v simulaci The Shrouded Isle jsou opravdu velmi krátkodobé.
Hodnocení Metacritic:
69/100