Failure: NeuroSlicers

Failure: NeuroSlicers

Články

V kyberpunkové strategii Failure: NeuroSlicers ovládáte prostor, nikoli jednotky

NeuroNet. Rozsáhlá síť vytvořená za jediným účelem – shromažďovat všechny lidské myšlenky ve formě dat. Je pochopitelné, že o nadvládu nad takovým prostorem nutně musí být velký zájem, a kdo jiný by ho měl agresivně projevovat, nežli zlé korporace? A samozřejmě k tomu využijí vás, elitního hackera. Strategie Failure: NeuroSlicers sice nepřichází s kdovíjak originálním zasazením, ale vynahrazuje to hratelností. Místo toho, abyste své jednotky přímo ovládali, totiž pouze nepřímo upravujete jejich chování a ovlivňujete podmínky na bojišti.