Ultima Ratio Regum

Ultima Ratio Regum

Články

Nová generace, část třetí: Jak vytvářet kultury

Ve skutečném světě přibližně víme, které kultury jsou si navzájem příbuzné. Nelze si nevšimnout kulturních podobností v severní Evropě, východní Asii, v Austrálii a na Novém Zélandu, v Indii a mezi jejími subkontinentálními sousedy, nebo mezi mnoha státy Jižní Ameriky. Samozřejmě nenaznačuji, že mezi těmito kulturními skupinami nejsou žádné rozdíly, ale Norsko a Švédsko jsou si bezpochyby „podobnější”, co se kultur a očekávání týče, než například Norsko a Vietnam. Ale jak můžeme určit, co patří ke které kultuře, a jak přijdeme na jejich vzájemné rozdíly? A co je ještě důležitější, jak můžeme všechny tyto vnitřní podobnosti a vnější rozdíly začlenit do počítačové hry?

Nová generace, část druhá: Jak vygenerovat náboženství

Vstupuji do městského centra a přede mnou se tyčí masivní budova katedrály Urrotheka, Bezútěšné tlamy pouště. Její architektura připomíná další kaple tohoto náboženství, na které jsem narazil ve zbytku země, ale v mnohem větším měřítku. Propracovaná zahrada tvořená rostlinami a stromy je rozložena v geometrickém vzorci poblíž mnoha dvojitých dveří vedoucích dovnitř, jimiž neustále procházejí poutníci. Když těmi dveřmi projdu já sám, spatřím třpytivá, zrcadlící se jezírka, držáky na kadidlo s unikátními rytinami, množství pokřivených, znepokojivých oltářů zasvěcených Urrothekovi, kněží v Urrothekových náboženských róbách procházející se po budově, písaře pilně studující u stolů a lavic, a železnou bránu vsazenou do zdi za oltářem vedoucí do podzemní krypty, kde odpočívají ti nejvěrnější z Urrothekových svatých rytířů. A to všechno je samozřejmě procedurálně vygenerované.