Crusader Kings 3 budou větší, hlubší, pěknější, přístupnější, detailnější a svobodnější
zdroj: Archiv
Preview

Crusader Kings 3 budou větší, hlubší, pěknější, přístupnější, detailnější a svobodnější

25. 10. 2019 17:15 | autor: Mars Vertigo |

Tramtarará! Fanfáry z cimbuří se již naplno rozléhají přeplněným nádvořím. Král je mrtev, ať žije král! I když počkat, na tak radikální oznámení je možná ještě trochu brzy. Přeci jen nový přírůstek vládnoucí dynastie ještě zdaleka nedosáhl kýženého věku a jeho předchůdce svou vrásčitou zadnicí pořád spočívá na trůně. Nicméně potomek pomalu roste, tak se společně pojďme podívat Crusader Kings 3 na jeho mléčný zoubek.

Asistovat nám budou jeho ústřední vychovatelé a budoucí rádci, pánové Henrik Fåhraeus, kreativní ředitel projektu Crusader Kings 3, a Alexander Oltner, hlavní designér tamtéž, které jsem si odchytil během PDXCONu.

Tak tedy na úvod: Crusader Kings 3 budou větší, hlubší, pěknější, přístupnější, detailnější a svobodnější než kdy předtím, a to díky třem základním designovým pilířům hry, které mi Henrik s Alexem přestavili:

První pilíř podpírá nové, mnohem přívětivější vizuální zpracování postav a jejich bohatých RPG charakteristik. Druhý pilíř nese na svých bedrech hráčskou svobodu konání, především pak možnost permanentní progrese napříč celou hrou. Třetí pilíř cílí především na ty, kdo se v původní hře nedokázali dost rychle zorientovat na to, aby jí mohli náležitě propadnou – říkejme mu uživatelská přívětivost.

The Crusader Sims

Nejprve něco k postavám, hlavní ingredienci celého toho velkého středověkého dramatu. Crusader Kings 3 primárně čerpají z životních stylů představených přídavkem Way of Life pro původní Crusader Kings 2, ale tentokrát přibyly ještě plnohodnotné stromy schopností. Ať už se bude váš panovník ubírat cestou ohně a meče, či pera a inkoustu, možností k jeho vypiplání bude habaděj.

A navíc u toho bude vypadat hezky. Už nebudete muset déle trpět ošklivé 2D portréty, všechny postavy budou nyní zpracovány v 3D a jejich podobizny budou striktně sledovat přenos dědičných fyzických a osobnostních rysů z předků na potomky.

„Chtěli jsme, aby byly postavy zároveň značně expresivní a moderně zpracované. Do toho jsme chtěli zapracovat tolik oblíbené křížení a dědičnost. Takže teď máme plnohodnotný systém postav ve stylu The Sims s příslušnými dědičnými rysy a animacemi,“ popisuje Fåhraeus.

Každá postava dostane do vínku vlastní výchozí animaci a pózu odvozenou od její osobnosti. Pózy budou navíc dynamické, proměnlivé podle herních událostí. Představte si takové malé jeviště či loutkové divadlo, kde budou postavy náležitě pózovat s nejrůznějšími objekty. K čemuž Oltner dodává: „Postavy jsou v popředí a středu téměř každé oblasti hry, což budou patřičně odrážet i místa, kde je budete sledovat. Pokud bude daná postava třeba zrovna na koncilu, může mít v ruce třeba svitek či pero.“

S chováním a vizáží souvisí genetika. Ta bude vyjádřena nejen dědičným vzhledem, ale také vrozenými osobnostními rysy, a to v mnohem komplexnějším provedení, než tomu bylo u Crusader Kings 2. „Křížením budou posilovány zejména tři hlavní rysy, je to vlastně skoro takový chov koní,“ směje se Fåhraeus. „Je to inteligence, krása a zdraví. Ty mohou být ovlivňovány jak pozitivně, tak negativně.“ Lákavé bude samozřejmě i křížení incestem za účelem posílení určitých rysů, ale to se neobejde bez dědičných defektů.

Hra vám sice v základu nenabídne možnost si vytvořit vlastního vladaře úplně od píky v generátoru, ale postavu si budete moct alespoň zčásti upravit co do vzhledu – zvolíte si tedy účes, šaty atd.

zdroj: Archiv

Dynastie a rody

Další zásadně přepracovanou jádrovou mechanikou jsou samotné dynastie. „Nově teď budete sbírat surovinu zvanou Renown (věhlas), kterou budete shromažďovat sňatky a šířením své dynastie široko daleko do ostatních panství, což bude nesmírně zábavné. Tuto měnu pak budete moct utrácet za tvarování svojí dynastie za účelem dosažení kýženého dědictví,“ říká nadšeně Fåhraeus.

Dědictví je jedním ze základních pilířů postupu hrou a jeho fungování je inspirováno reálnými dynastiemi, například Habsburky – ti historicky čerpali především z obratné diplomacie a efektivní sňatkové politiky. Odemykání dědictví bude dlouhodobá aktivita, ale postupně získané bonusy pak pocítí celá vaše dynastie. Jde v podstatě o RPG archetypy, které navíc pokračují i po smrti vašeho vladaře dál napříč pokoleními, což je zatím největší posun oproti Crusader Kings 2, kde jste naopak mohli přijít o vše pouhým mrknutím oka.

„Toto je způsob, jak vám můžeme dát něco, co zůstane, i když skončíte zostuzeni a bez království. Stále si vás budou pamatovat, například jako moudré panovníky. To vám pak usnadní další cestu vzhůru, pokud si vyberete následovat ve šlépějích tohoto dědictví,“ dodává Oltner.

A jsou tu i další změny rodového systému: panovnické rody či domy budou plnit roli dynastické sub-třídy. Jde de facto o převedení mechanik „Cadet branches“ z Crusader Kings 2. Tyto pod-dynastie budou mít vlastní erb, jméno a autoritativní hlavu rodu. Nejmocnější rod pak bude v čele dynastie rozhodovat o řadě exekutivních kroků.

Můžete například jednotlivé členy vydědit anebo obnovit jejich příslušnost k dynastii, zavolat rody do válečného tažení či legitimizovat bastarda. Půjde o podobný typ rozhodnutí, jaké tradičně míval k dispozici papež, ale pěkně v rámci vlastního dynastického rodinného krbu.

Diplomacie

Základní stavební kámen středověké diplomacie, tedy sňatková politika a s ní spjaté geopolitické pletichy, zůstane téměř beze změn. Co taky měnit na tom, co funguje skoro dokonale, že? Nicméně i tato složka dozná některých vylepšení – například by se nyní mělo zpříjemnit aranžování sňatků a hledání vhodných nevěst.

„Dáme vám k dispozici pořádný filtr vhodných chotí a manželek. Pracujeme velmi tvrdě na tom, abychom tuto činnost hráčům co nejvíc usnadnili,“ slibuje Fåhraeus a Oltner se přidává: „Taky vám řádně vysvětlíme, proč je dobrý nápad si vzít zrovna tuto postavu.“ Vše by mělo být obsaženo v systému zvaném jednoduše „Vyhledávač chotí“.

Náboženství a víra

„Crusader Kings 2 měli spoustu pravidel spojených s náboženstvím, která ovlivňovala způsob hraní. Každé mělo své vlastní mechaniky,“ vysvětluje Fåhraeus. „Napadlo nás, proč z těchto mechanik neudělat menší stavební bloky a nechat vás, hráče, si z nich za použití těchto pravidel poskládat svou vlastní víru. V Crusader Kings 3 naleznete v základu spoustu náboženství a budete mít možnost si je změnit, jak se vám zlíbí.“ Ovšem pozor! Každá takováto machinace s tradiční vírou vede ke kacířství. A to, jak víme, středověk neodpouštěl.

Struktura náboženství v Crusader Kings 3 bude vypadat následovně. Tři hlavní linie či rodiny: Abrahámova, pohanská a orientální. Jednotlivá náboženství obsažená v oněch liniích: u abrahamitských náboženství to bude křesťanství, islám a další. A pak jednotlivé víry: u křesťanů potkáte katolíky, ortodoxní věřící atd.

A právě víry budou plně ve vašich heretických rukou. Díky jejich granularitě jimi můžete manipulovat do nejmenších obskurních detailů. Každá víra navíc sestává ze tří hlavních tenat, což je takový náboženský strom schopností, souprava hráčem volitelných doktrín či dogmat.

V rámci těchto doktrín se pak můžete vyblbnout do aleluja. Sami například určíte, co je a není hříchem. Takový kanibalismus může být nakonec prima zvyk a ten, kdo jej odmítne, může také přijít o všechny svoje tituly či riskovat exil… anebo ještě hůř, stát se hlavním chodem rodinné hostiny. „Samozřejmě to můžete pojmout velice exoticky nebo se pokusit o rekonstrukci některé z historických sekt – třeba katarů či bogomilů,“ říká Fåhraeus.

zdroj: Archiv

Mapa světa

I mapa doznala značného geografického rozšíření a také větší míry detailu provincií. Nově na ní nalezneme třeba jednotlivá baronství. „Bylo trochu neohrabané, že nově vyprodukované jednotky neměly své vlastní pozice na mapě, to byl vrozený problém Crusader Kings 2,“ objasňuje Fåhraeus. Zároveň zmiňuje, že ubylo na významu menších rolí, jakými byli například biskupové či starostové, protože se svou zajímavosti nemohli ani zdaleka měřit s vyššími dynastickými šaržemi.

Mapa tak i díky baronstvím obsahuje podstatně vyšší počet provincií než posledně a rozloha základní hry bude navíc zahrnovat mnohem větší krajíc Afriky, celé Mongolsko a rovněž Tibet.

Válečnictví

Když už je řeč o mapě, nesmírně mě zajímalo, jak moc anebo málo se bude od dvojky lišit válečnická složka hry. Osobně jsem nikdy nebyl, snad až na poněkud zapadlé March of the Eagles, velkým fanouškem válčení v grand strategiích Paradoxu. Upřímně řečeno, žádnou velkou revoluci jsem nečekal.

Proto mě překvapilo, že Fåhraeus a Oltner přeci jen zmínili větší změny – i když zase ne nic světoborného. Odteď budou veškeré lenní armády sestávat čistě z oddílů lehké pěchoty, tedy naverbovaných branců z daného feudálního území s minimálními vojenskými schopnostmi. K těm budete moct za dukáty pořídit profesionální specializované válečníky – kopiníky, střelce s kuší, těžkou jízdu či obléhací zbraně a jejich obsluhu. Ti budou fungovat podobně jako panská družina ze dvojky, avšak s daleko větší rolí.

„Budete se sami sebe často ptát: Jak má moje daná armáda fungovat? Měla by být například schopná efektivně bojovat v lese? Nad tím teď budete mít naprostou kontrolu, což je hlavní změnou v Crusader Kings 3,“ vysvětluje Fåhraeus. Nebudete tak moct jakkoli kontrolovat průběh bitev, ale budete mít alespoň možnost se na ně zajímavým způsobem připravit.

Neoblíbené honičky za téměř rozprášenými oddíly, jak se zdá, sice zůstávají, ale ubude jich. Každá bitva bude probíhat v různých fázích, z nichž poslední bude pronásledování. Takže pokud budete chtít nepřítele porazit na hlavu anebo jej rozprášit, nezapomeňte si k početní převaze vzít do bitvy dostatek lehké jízdy.

Rozhraní a přístupnost

Po letmých zmínkách se konečně dostává ke slovu i onen třetí pilíř: uživatelská příjemnost. Nuže, rozhraní si prý budete pochvalovat zejména pro jeho přehlednost a nepřeplácanost. Každičká ikonka či ukazatel po interakci s kurzorem ihned vystřelí bublinu s vysvětlivkou, k čemu slouží. Komu to nebude stačit, každý důležitý pojem vysvětlivky vás kliknutím zavede rovnou na stránku herní encyklopedie, kde si dané mechaniky a pravidla budete moct důkladně nastudovat.

Tutoriál by měl svým zpracování připomínat Stellaris, i když nečekejte žádného AI pomocníčka. Systém postupného odkrývání mechanik hratelnou cestou by však měl být na místě. K tomu všemu si připočtěte nejrůznější filtry a přívětivou navigaci napříč herními menu a tabulkami a máte na obzoru hru, na kterou se může začít těšit třeba i takový redakční Adam nebo Šárka.

Počátek herní časové osy si hráč bude moct zvolit mezi roky 867 a 1066, protože dřívější data prý nebyla úplně to pravé ořechové. To první datum je navíc zajímavé především pro domácí dějepisné nadšence. Pro ty, co netuší: Tento letopočet je považován za rok, kdy se Bořivoj I. prohlašuje vévodou českým a zakládá tak slavnou přemyslovskou dynastii.

A teď už nám asi zbývá jen „tamta“ otázka. Dobrá tedy. Henriku, mohl bys na ni našim čtenářům odpovědět? „Ale jistě. Odhaduji, že zhruba 50 % všeho obsahu, co jsme postupně přidali do Crusader Kings 2, se objeví i v Crusader Kings 3 a půjde, doufám, o ty nejpopulárnější věci. A ne, na nové DLC politice jsme se ještě neshodli!“

Nejnovější články