T-Virus, Plaga a další nákazy v sérii Resident Evil
zdroj: Capcom

T-Virus, Plaga a další nákazy v sérii Resident Evil

16. 4. 2020 18:30 | Téma | autor: Tomáš Kotas |

Populární herní série Resident Evil se nedávno dočkala remaku legendárního třetího dílu a i dnes má nespočet fanoušků, přestože se nové hry přesunuly blíže akčnímu žánru, než tomu bylo dřív. Co ale pořád zůstává, jsou děsiví nepřátelé a nespočet nebezpečných mikroorganismů. Téměř každý díl rozsáhlé zombie ságy přinesl nový druh epidemie měnící lidi na zombie mutanty a různorodé typy B.O.W. (biologicko-organických zbraní). A právě tomu se bude věnovat dnešní článek.

Jak to všechno začalo

Asi většina hráčů série Resident Evil ví, jaké následky dopadly na Raccoon City po nákaze jedním z nejznámějších virů nesoucím označení t-Virus (Tyrant Virus). Za jeho stvořením stála nechvalně proslulá organizace Umbrella Corporation a vytvořila díky němu širokou škálu mutantů i sekundárních zombie. Co ale bylo spouštěčem, který toto peklo odstartoval?

Abychom pochopili, proč Umbrella ujíždí na vytváření mikroorganismů, které vás promění na nepřiměřeně agresivního bratrance Shreka s pařáty místo rukou, je třeba se podívat na její začátky. Původně byla organizace s červenobílým logem deštníku založena za vskutku bohulibým cílem – vytvoření nové rasy superlidí.

Tři klíčoví zakladatelé, kterými byli virologové a eugenikové Oswell E. Spencer, Edward Ashford a James Marcus, chtěli tohoto cíle dosáhnout za pomoci vzácné africké rostliny s názvem „Stairway of the Sun“, přesněji unikátního viru, který se v ní nacházel. Jakmile někdo pozřel rostlinu, napadla jeho organismus virová infekce. Pokud subjekt tuto infekci přežil, získal nadpřirozenou sílu a inteligenci.

Licker zdroj: Monster Wiki

Umbrella africkou oblast ovládla a rostlinu začala pěstovat. Samotný virus Progenitor, který květiny obsahovaly, se stal základem pro většinu virů vyvinutých v pozdějších letech v laboratořích Umbrella Corporation a podobných organizací.

T – to, čím vše začalo

Členové Umbrelly si uvědomili, že dosažení jejich cíle není náročné jen časově, ale i finančně. Proto se rozhodli vytvořit t-Virus, který byl určen pro vojenské účely a měl financovat veškeré náklady na projekt superčlověka. Název „t-Virus“ neoznačuje jeden konkrétní virus, ale celou řadu modifikovaných kmenů Progenitoru.

První verze těchto kmenů byla čistě smrtící. Dokázala se neuvěřitelně rychle šířit a během krátkého časového úseku usmrtit 100 % nakažených. V 70. letech minulého století nastal ovšem ve výzkumu těchto virů zvrat.

Pachislot_Crimson_Head zdroj: Monster Wiki

Umbrella začala vytvářet místo vysoce smrtícího kmene takový, který jedince zmutuje, propůjčí mu zvýšenou sílu a udrží ho při životě i po selhání důležitých orgánů a několikanásobném poškození mozku. Taktéž se u nakažených objevil kanibalismus a nekróza.

Problémem u tohoto nového typu bylo, že desetiprocentní část jakékoliv populace se ukázala být vůči infekci imunní. To vedlo k založení nového projektu, který vytvářel za pomoci t-Viru mutanty designované speciálně na lov přeživších (jedním z nejúspěšnějších projektů byl Hunter α). V polovině 80. let začaly vznikat první inteligentní biologicko-organické zbraně. Nejznámějším z nich byl projekt Tyrant, pojmenovaný po samotném viru.

Po pádu Umbrella Corporation v novém miléniu se různé kmeny t-Viru dostaly do rukou mnoha organizací, které dále pracovaly na jeho vývoji a vznikaly jeho nové mutace. Díky kmeni ε je možné vir v těle jednotlivých mutantů reaktivovat. Tím se zvýší jejich schopnosti a subjekty s t-Virem mutují do nové fáze. Nejznámější tvorové vznikající opětovnou reaktivací jsou Crimson Head a Licker. Oba tyto druhy vznikají ze zombií.

  Ivy_zombie zdroj: Monster Wiki

G – vir, který měl vytvořit nadčlověka

Vir nesoucí označení Golgotha (zkráceně G-Virus) se proslavil díky Williamu Birkinovi, který jej vytvořil, byl zodpovědný za incident v Raccoon City a stal se prvním nakaženým tímto typem. Kmen G se poprvé objevil v Resident Evil 2.

Na rozdíl od kmenů T byl G-Virus z původního programu virů pro vojenské účely vyřazen. Přestože, stejně jako kmeny T, i G vychází z Progenitoru, jeho chování je odlišné. G-Virus totiž dokáže oživit i již mrtvé subjekty (t-Virus takové schopnosti nemá), z kterých se tak stávají G-Zombie (ty se ve hrách téměř vůbec neobjevují).

Další velkou změnou je neustále probíhající mutace člověka s G-Virem, během níž rapidně mizí jakékoliv lidské prvky. Lidé nakažení čistým t-Virem se stávají většinou zombiemi (popřípadě Tyranty) a zachovávají si velké množství lidských znaků, což u G-Viru neplatí.

Důležitým znakem je i nepohlavní množení G-mutantů. T-mutanti se nemohou jakkoliv rozmnožovat (šíření viru, např. kousnutím, se považuje za nákazu, nikoliv rozmnožování).

RE2R_Birkin_2 zdroj: Monster Wiki

Přestože tento vir kvůli svým neustálým a nepředvídatelným mutacím subjektů, možnosti regenerovat buňky a schopnosti oživovat mrtvé nebyl vhodný pro vytváření kontrolovaných biologických zbraní, jeho vývoj byl podporován. Důvodem byl jeho možný potenciál k vytvoření perfektní rasy superlidí. Samotný vir způsobuje mutaci buněk a přetváří je do útvarů označených G-cells. Ty během rozmnožování produkují G-Virus a jsou zodpovědné za asymetrickou a několikastupňovou mutaci.

Jediným velkým incidentem, který byl spjatý s nákazou G-Virem, byla epidemie v Raccoon City. Všichni mutanti stvoření působením viru Golgotha nesou označení G a mohou vznikat nakažením hostitele samotným G-Virem, nebo larvami, které se vyvíjí v tělech hostitelského organismu.

Přestože poté nenastala žádná podobná situace, kde by ve větší míře figuroval čistý kmen G, díky jeho vzorkům bylo vyvinuto několik nových druhů virů. Evropská pobočka Umbrelly dokázala spojením kmenů T a G vytvořit t+G Virus. Ten měl mimo jiné subjektům umožňovat generování bioelektrického obraného pole.

G-adult zdroj: Monster Wiki

C – čas kokonů

Dalším virem, který vznikl díky G (přesněji díky G-cells) v kombinaci s kmenem viru t-Veronica, byl virus Chrysalid (C-Virus) pojmenovaný podle fáze, kterou mohli někteří infikovaní prodělat. Během ní se jejich těla potáhla organickým kokonem, kde prodělala mutaci. Do této fáze se většinou dostali J’avo, mutanti vytvoření C-Virem, pokud prodělali zranění během boje. Jsou ale zaznamenány i případy, kdy „kokonovou“ fází projde člověk bez jakékoliv předešlé mutace.

C-Virus byl vytvořen organizací s názvem The Family, kterou vede Derek C. Simmons. Tento nový vir byl zapleten do všech bioteroristických událostí během hry Resident Evil 6.

Díky kombinaci virů G a t-Veronica si subjekty zachovaly určitý stupeň inteligence. Zároveň po kmeni G přejaly schopnost oživování, a to i v případě těl zemřelých před víc než sto lety. Mutanti ovlivnění Chrysalidem taktéž zaznamenali různé druhy přeměny. Většina infikovaných ovšem prošla jen jednou ze základních mutací – zombie nebo J’avo.

Subjekt se v případě viru C může nakazit vzduchem, přesněji mlhovinou, čímž se promění na zombie, nebo mu je vir přímo zaveden do těla a stává se z něj biologická zbraň J’avo. Existují ale i jiné, unikátní druhy mutací, které nespadají ani do jedné ze základních kategorií.

Ruka-Hvatanje_Render zdroj: Monster Wiki

Plaga – chapadloví paraziti

Se čtvrtým dílem série se změnila forma biologických zbraní z virových, popřípadě virových kombinovaných s parazitickou částí (případ projektu Nemesis T), na ty čistě parazitické. Těmi byly Plagy, zvláštní chapadlovité organismy schopné ovládat hostitele. Původně přírodní parazity začala nábožensko-vojenská organizace Los Iluminados přetvářet na biologické zbraně. Víra jejích členů se soustředí právě na tyto prastaré bytosti.

Plagy se dokáží uchytit v organismech jak lidských, tak i zvířecích. Za určitých podmínek propůjčují parazité hostitelům unikátní schopnosti, mezi které patří zvýšená síla, extrémní růst nebo regenerace oddělených končetin. S jejich pomocí mohou vznikat i hybridní organismy lidí a zvířat (např. Verdugo či Novisador).

Jsou známé čtyři vývojové fáze těchto organizmů. Vše začíná larvami, které se vyvíjejí v tělech hostitelů. Jakmile se larvy vyvinou, začnou parazité procházet třemi dospělými stupni.

První fáze je Plaga A, která se vyznačuje měkkým pulzujícím tělem s chapadly zakončenými čepelemi. Plaga B začíná připomínat tvarem pařát. Její chapadla jsou silnější a mohou být použita k chytání. Plně dospělým Plagám C se chapadla změní na dlouhé pavoučí nohy. V případě potřeby pak může Plaga opustit hostitelovo tělo.  Všechny tři fáze mohou během ohrožení vylézt částečně z hostitelova krku a použít své končetiny k obraně.

Residentevil4_conceptart_la665 zdroj: Monster Wiki

Existuje několik způsobů, jak Plagu zabít, aniž by byla nutná smrt hostitele. Parazité jsou extrémně citliví vůči ultrafialovému záření, a proto se vyhýbají přímému dennímu světlu. Vystavení silným UV paprskům tak může Plagu zahubit uvnitř hostitele. Úspěšnost tohoto zákroku se snižuje, čím víc je parazit vyvinutý.

Dalším možným způsobem je užití specifického léku, který může larvu zničit. Tato metoda neplatí na dospělé jedince. A poslední možnou metodou, která nezahrnuje operaci, je zničení nervového systému hostitele. Přestože tuto metodu může člověk přežít, následky jsou i tak drastické. Bývalému hostiteli ochrne tělo.

Ti další

Ve světě Resident Evilu se se smrtícími epidemiemi opravdu nešetří. Kromě výše zmíněných příkladů se setkáte i s virovými kmeny, které upravují ty již existující (t-Veronica, t-Abyss), nově vzniklými, držícími se původní ideologie Umbrelly (Uroboros) nebo přírodními (Ancient).

300px-Ghiozzo zdroj: Monster Wiki

A nejsou to jen viry a paraziti, kteří lidstvo v této hororově akční sérii ohrožují. Dost podstatným nebezpečím jsou B.O.W., které působením těchto mikroorganismů vznikají. Ať už se bavíme o monstrózních mutantech typu Tyrant, neustále se vyvíjejícím G, nebo zbraních hromadného ničení beroucích na sebe podobu malých holčiček, jako tomu bylo v případě Evelyn.

Asi málokdo z nás by chtěl žít ve světě Leona Kennedyho, Jill Valentine a mnoha dalších hrdinů. Občas ale může být zábava se k nim skrze obrazovky podívat, zničit pár zmutovaných monster a překazit plány zlým bioteroristickým organizacím. Zvlášť v době, kdy skutečnou epidemii v našem světě tak snadno vyřešit nemůžeme.

Nejnovější články