Risen - návod 3.část
zdroj: Archiv

Risen - návod 3.část

26. 12. 2009 0:00 | Návod | autor: Redakce Games.cz |

V třetí kapitole fantasy RPG se uvnitř vulkánu s Mendozou pokusíte dostat do pevnosti, kde je i Ursegorova hrobka a také brána k titánovi.

Autor: El Kamil
Publikováno: 26.prosince 2009

Zvětšit zdroj: Archiv
Ostatní části návodu zde.

Kapitola 3 - Chrám


Uvnitř vulkánu následujte Mendozu a vojáky. Všichni se zastaví před velkou bránou. Inkvizitor chce, abyste ji otevřeli, a pošle vás na sever (vpravo od brány). Projděte tedy chodbou vpravo od brány, na jejím konci vyskákejte a poté se proměňte v Nautila a prolezte malou škvírou. Poté projděte místností se dvěma ghúly pravými dveřmi a následně vyskočte skrz díru ve stropě.

Pokračujte jedinou možnou cestou dál (pozor na propadající podlahu), projděte přes místnost s lizardmanama a přes bodáky (přeskočit, přelevitovat) do místnosti s další propadající se podlahou. Tou se musíte propadnout, problém ovšem mohou znamenat dva brontoci, kteří se dole nacházejí a před kterými tam nemůžete nikam utéct. Pokud hrajete za mágy, doporučuji přeskočit přes propast, ta se na chvíli otevře a během tohoto okamžiku je usmažte krystalovou magií. Bojovníci si mohou zkusit vyvolat kostlivce nebo použít kouzlo Berserker. Až budou brontoci kaput, pokračujte po malém schodišti kupředu. Tam pobijte dva warriory a otočte navijákem.

Nyní seskočte od navijáku dolů a promluvte s Inkvizitorem. Řekne vám, že někde musí být druhý naviják. Máte jít na jih (vlevo od brány), kam údajně už poslal Rufuse. Projděte tedy chodbou přes ghúla až do části se štírem, před nímž se dejte doleva. Projdete až ke budově, do níž se dá přeskočit (obrázek), nicméně jde to poměrně těžko, takže případně sáhněte po levitaci. Problémem budou ale 4 silní lizardmani. Pokud máte nějaké kouzlo na dálku, oddělejte je. Bojovníkům doporučuji použít kouzlo Berserker. Přeskočte skrz kámen napravo do budovy, pobijte zmíněné nepřátele a od jednoho z nich (Watchman) seberte bustu.

Zvětšit zdroj: Archiv

Z místnosti vedou dvoje dveře, zatáhněte za páku v těch pravých. Pak můžete nerušeně projít přes první mříž v podlaze. Za ní se napravo dají prokopat dveře (krumpáč potřeba). Za nimi projděte chodbou až do místnosti s dalším Watchmanem, který má další bustu. Obě busty položte na dva oltáře, čímž si zpřístupníte cestu k druhému navijáku. Otočte jím, seskočte dolů a promluvte s Mendozou. Ten vám řekne, že si máte přečíst sloup, u kterého celou dobu stál.

Poté se přesune před bránu, kde s ním promluvte. Řekne vám, že tuší nějakou past. Pokud půjdete dopředu, záhy zjistíte, že to past opravdu je. Pomocí telekineze (pokud nemáte, kupte od Ashe) zatáhněte za páku na druhé straně a vojáci se ihned vydají kupředu. Následujte je kousek dál k padacímu mostu (přečtěte dva sloupy), který je bohužel vytažen nahoru. Jde spustit jen zevnitř pevnosti, čímž vás Mendoza zaúkoluje. Běžte od mostu doprava dolů, kde najdete další most. Ten spustíte střelením lukem či kuší do navijáku na druhé straně (nebo telekinezí).

Přejděte přes něj a následující chodba vás zavede až ke kopáčovi Brentovi. Ten vám řekne, že most se dá spustit jen zevnitř pevnosti a že jej nikdy nespouští ani sauriani (ještěři). Dá vám tip na mapu, která by vám velmi pomohla. Naštěstí pro vás šla nedávno kolem lovecká skupina. Brent vás odkáže na svého známého Jorgensena, který se potuluje kousek níže v bažině a který by vám mohl dát podrobnější informace.

Dejte se od Brenta doprava dolů (z pohledu cesty od padacího mostu) a sledujte velké houby. V bažině si promluvte s Jorgensenem. Řekne vám, že šli od něj cestou do kopce a pak ven z jeskyně do údolí. Následujte tedy cestu do kopce (obrázek), za warriorem se dejte doprava. Dorazíte k východu z jeskyně, nicméně před ním se dejte ještě doleva, kde sejměte Watchmana a seberte mu klíč. Tím otevřete celu na druhé straně, kde je opět váš známý Dork. Když mu řeknete, aby vám pomohl na cestě, půjde s vámi.

Zvětšit zdroj: Archiv
Od Jorgensena se dejte cestou do kopce.

Běžte nyní cestou z kopce. Po cestě potkáte Eldrica, který vám řekne, že skupina lizardmanů šla dolů k chatrči lovkyně Jasmin. Seběhněte tam a všechny lizardmany pobijte. Jeden z nich (Leader) má u sebe mapu. Tím je tento úkol splněn. Mapu ukažte Mendozovi. Ten objeví slabé místo v pevnosti, kterým se chce prokopat.

Zvětšit zdroj: Archiv
1) Velká brána, kterou musíte otevřít
2) Hlavní most do nitra pevnosti
3) Místo průchodu do hrobky
4) Ursegorova hrobka
5) Zal Utur
6) Zal Zeret
7) Zal Zaran
8) Brána k titánovi

Následujte jej k onomu místu (po cestě sloup - přečíst). Tam vám řekne, abyste přivedli Ethana (Vince), který zeď prokope. Stačí promluvit s Vincem a ten hned půjde. Poté promluvte s Inkvizitorem, který nyní chce, abyste jej následovali k nedalekému zazděnému průchodu s oltářem. Tam vám dá bustu, kterou položte na oltář a cesta je volná. Proklestěte si cestu přes nepřátele a na konci chodby si přečtěte sloup.

Poté si promluvte s Mendozou a společně se vraťte k Vincovi. Promluvte s ním, řekne vám, že vykopal jen malý průchod. Proměňte se v malého Nautila a prolezte dovnitř (1000 zkušeností). Tam se dejte doprava naproti vedle zamřížovaných dveří do pravého průchodu. Tím se dostanete do prvního patra, kde projděte až úplně dozadu a sejměte strážce brány (gatekeeper). Vezměte od něj klíč a otočte navijákem. Tím je padací most dole a Inkvizitor s vojáky vběhnou dovnitř.

Následujte vojáky až na konec chodby, kde si opět promluvte s Mendozou. Řekne vám, abyste našli Ursegora, o kterém se píše na všech těch sloupech v pevnosti. Přímo naproti brány jsou zamřížované dveře, které otevřete klíčem od gatekeepera. Projděte jimi až do hrobky Ursegora. Promluvte s jeho duchem.

Ursegor je pán Titánů. Kdysi pro božstvo "lovil" titány. Jednoho uvěznil i v sopce, ale současně s ním byl uvězněn i on. Bohové jej podvedli a jeho duše je nyní svázána z jeho fyzickými ostatky. Pokud se chcete dostat přes velkou bránu, musíte osvobodit Ursegorovu duši. To uděláte tak, že zabijete tři jeho služebníky, které mu bohové kdysi darovali. Ti jsou uvězněni také v chrámu. Od každého z nich máte vzít lebku a soulsplinter, který je potřeba k osvobození Ursegora.

Tak jde se na věc. Seberte z podstavce u Ursegorova sarkofágu bustu a běžte zpět do hlavní chodby s Mendozou (s ním promluvte). Po levé straně jsou místnosti s Ursegorovými strážci. Vždy položte na bustu na oltář, porazte strážce, seberte jeho lebku a soulsplinter, seberte bustu a běžte k dalšímu. Postupně se utkáte se Zal Uturem, knězem, Zal Zeretem, bestií, a Zal Zaranem, bojovníkem. Až budou všichni tři "mrtví", vraťte se k Ursegorovi a osvoboďte jej.

Ursegor vám poté řekne, abyste si vzali z jeho sarkofágu jeho lebku a spolu s lebkami jeho služebníků ji položili na správné oltáře u velké brány. Ursegor vám řekne, že když uvěznil titána, byl Zal Zaran jeho osobní strážce. Ten si byl rovný se Zal Uturem, který ovládal bestii Zal Zereta.

Pozice lebek je vzhledem k poloze oltářů jasná. Položte lebky na správné oltáře a brána se otevře. Promluvte s Mendozou. Ten chce za každou cenu ovládnout titána. I kdyby měl obětovat Farangu. Hrdina s ním ale nesouhlasí. Mendoza tak sebere jednu z lebek a zmizí za zavírající se bránou. Nyní se vypořádejte se zbytkem vojáků a promluvte s Ursegorem. Řekne vám, že vaším jediným cílem musí být znovuuvěznění titána, který byl uvolněn spolu s uvolněním Ursegora. Titána může uvěznit jen pán titánů. Tím kdysi byl Ursegor, ale ten teď už nic nezmůže. Jedinou vaší nadějí je najít všechny části Ursegorovy zbroje a jeho zbraň, jedině tak se budete moci postavit titánovi.

Pokračování příště...

Stáhněte si: Demo, Trailery, Videa...

Související články: Ostatní díly návodu, Mega-recenze, Video-recenze, Dojmy, Preview z GC08, Novinky, Vše o Gothic IIIEl Kamil
autorovi je 21 let a už nějaký ten pátek studuje na FIT VUT v Brně, občas si přivydělává jako PHP programátor; je šéfredaktorem Gothicz.net a Risen.cz, ale hry už moc nehraje; nejradši tráví čas s přítelkyní a v kině

 
 
El Kamil

Nejnovější články