Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Impact

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Impact

Hodnocení Metacritic:
59/100