Azrael's Tear

Azrael's Tear

Články

Retro GamesPlay: hrajeme mysteriózní RPG adventuru Azrael's Tear

Původně to měla být adventura typu Myst, ve které se hráč pohybuje statickým a předrenderovaným prostředím, kde řeší různé hádanky. Nakonec z toho byla kombinace adventury s náročnými hádankami, RPG a částečně i akce, ve které se hráč pohybuje v reálném čase počítaném 3D prostředí. A právě to možná hru odsoudilo k neúspěchu. Azrael’s Tear byla na svou dobu (1996) po všech stránkách pokroková hra, kterou však jen málokdo mohl zahrát tak, jak tvůrci zamýšleli. Byla neskutečně hardwarově náročná a trpěla na překombinovaný interface. O plynulém hraní a vychutnávání hádanek si tak většina hráčů mohla nechat jenom zdát. A je to škoda, protože v jádru je Azrael’s Tear hra s parádní atmosférou, jak si ukážeme v tomto retro gamesplayi