Guild Wars 2 přivede i padlé jótuny
zdroj: Archiv

Guild Wars 2 přivede i padlé jótuny

26. 1. 2012 11:31 | Téma | autor: Aleš Smutný |

V dalším z článků, věnovaných chystanému MMORPG Guild Wars 2, se tvůrci rozpovídali o tom...

V dalším z článků, věnovaných chystanému MMORPG Guild Wars 2, se tvůrci rozpovídali o tom, jak hodlají znovu přivést k životu jótuny (podobnost se severskou mytologií není náhodná), rasu obrů, která už je dávno za svým zenitem. Jsou pozůstatkem kdysi dávné rasy obrů, která byla rozvinutá, silná, hrdá, arogantní, a díky tomu i tak říkajíc pozřela sama sebe.


Byly doby, kdy králové obrů vládli jak nad vrcholky hor, tak nad přilehlým územím a v rámci čistek proti „nižším“ rasám likvidovali všechny své sousedy. Jenže když už nebylo koho dobývat, boj se obrátil dovnitř společnosti a ta se začala vybíjet a hlavně degenerovat. Ty tam jsou časy, kdy měli jótunové rozvinutou magii. Jejich mocní šamani byli vyhubeni, stařešinové znající historii vymýceni, jótunové se propadli do ryzího barbarství.

Z kdysi hrdé rasy, která měla technologii i magii, nyní zbyly divoké kmeny, které v oblasti Shiverpeaks napadají lidské osady, pocestné a často se nechají uplatit, jen aby na chvíli dali civilizacím na jejich vrcholku pokoj. Dávné postavení jótunů je v prachu a lokální náčelníci si jen hrají na dodržování pradávných zvyků, jejichž skutečnou podobu už dávno ztratili. Kmeny vede vždy ten nejsilnější. Síla je teď základním měřítkem důležitosti. Pokud by se zdálo, že vůdce zeslábl, může být vyzván, zabit a bude tak nahrazen.

Zvětšit zdroj: Archiv
Společnost se člení na mužskou a ženskou část. Muži bojují, ženy se starají o děti a domov. Jelikož je ve společnosti stále zakotven princip „silné krve“, je třeba chránit své potomky před nájezdy jiných kmenů, protože vyhlazování potomků funguje v rámci mezikmenových bojů nejlépe.

Na rozdíl od mnoha válečnických a barbarských společenství Tyrie nemají jótunové nějaký zvláštní morální kodex. Hlavní je ochránit své území a potomky za jakoukoliv cenu. Kmeny jótunů si jdou po krku víc, než po ostatních rasách, jsou jako vzteklí psi, kteří ztratili pána. Pokud někdo uzavře s jótuny dohodu nebo se bláhově pokusí usmířit dva kmeny, zjistí, že jde jen o dočasnou záležitost, dokud nenabudou jótunové dost velkou sílu na další útok. Jediné, co jótunové uznávají, je síla jejich krve. Každý dokládá svůj rodokmen k jednomu z dávných vládců. Tito obři předky neuctívají. Jen se jim snaží vyrovnat. Což má ale dosti patetické výsledky.

Tvůrci chtěli na jótunech z Guild Wars 2 ukázat víc, než jen klasické obry s palicemi, jak jsme si navykli – i v prvním dílu. Chtějí na nich ukázat, jak se může civilizace sama pozřít, upadnout do naprostého barbarství a primitivismu. Uvidíte to na jejich činech, slovech i oblečení. Odlesky dávno zašlé slávy, které se se až dětinsky dnešní jótunové drží, ačkoliv se jí ani zdaleka neblíží. Celkem smutný obrázek...

Nejnovější články