Victoria: Empire Under the Sun - recenze
8/10
zdroj: tisková zpráva

Victoria: Empire Under the Sun - recenze

Vývojář:
Vydavatel:
Platformy:
Detail hry

16. 12. 2003 0:00 | Recenze | autor: Redakce Games.cz |

Pro fanoušky Europa Universalis a Hearts of Iron vznikla nová ekonomicko-politicko-válečná strategie, kde se stáváte mužem za trůnem a řídíte zemi ke světlým zítřkům či do temného propadliště dějin.

Autor: Matto
Publikováno: 16.prosince 2003
První česká recenze této hry zdroj: tisková zpráva Verze hry: finální/anglická
Doba recenzování: 2 týdny


Obrázek zdroj: tisková zpráva Firma Paradox Entertainment se rozhodla vytěžit maximum z enginu, na němž běží u nás již recenzované realtimové strategie Europa Universalis 2 a Hearts of Iron. Další hrou z jejich dílny je tedy Victoria: An Empire Under the Sun, dále jen Victoria. Od začátku, kdy se o Victorii objevily první zprávy, se na fóru Paradoxů spekulovalo o tom, půjde-li o nějaký mix mezi EU2 a HoI či další vývojový stupeň. Přestože se Victoria svým starším bratříčkům v ledasčems podobá a dalo by se ve stručnosti říct, že si vzala to dobré z obou, troufám si tvrdit, že jde o další vývojový stupeň, že Victoria je prostě o poznání lepší. Ale to možná trošku předbíhám...

 Století páry
Tak nejprve zcela obecně. Victorie je realtimová (čas zde běží podobně jako v EU2 po dnech) ekonomicko-politicko-válečná strategie, kde se stáváte „mužem (dámy odpustí) za trůnem“ a z této božské pozice řídíte „svou“ zemi ke světlým zítřkům či naopak do temného propadliště dějin.

Podobně jako její předchůdci, pokrývá Victoria určité historické období. V tomto případě jde o roky 1836–1920, tedy období rozvoje industrializace a vrcholného kolonialismu. Dalo by se říci, že tato epocha pak byla zakončena Velkou válkou, která měla ukončit všechny války a které se nejen pro neúspěch tohoto předsevzetí dnes říká První světová válka. Pod svá geniální křídla si můžete vybrat libovolný stát, který existoval v době počátku některého ze scénářů, které hra obsahuje. Celé období pak pokrývá „Grand campaign“ a zde mi do oka padlo naše rodné Rakousko-Uhersko (RU), které hodlám použít k popisu hry.

 Průmysl
Začínáme tedy v roce 1836 na geografické či surovinové mapě RU, kde je možné vidět rozdělení celého RU na země a ty pak na kraje. Čechy a Morava zde tak jsou jedna země o několika krajích. Každý kraj má určité složení obyvatelstva se svými požadavky a náladami a produkuje některou ze surovin, kterých je ve hře přes dvacet. V každé zemi pak můžete vybudovat jeden či více továrních komplexů, zpracovávající suroviny a vyrábějící zboží.

Obrázek zdroj: tisková zpráva Obrázek zdroj: tisková zpráva Obrázek zdroj: tisková zpráva

Pokud se vrátíme k příkladu Čech, tak naše země je ve hře bohatá na uhlí a železo a je v rámci RU jednou z průmyslově vyvinutých díky slévárnám a cementárnám, které jsou hlavně z počátku hry velmi důležité pro další výstavbu ve vaší zemi. Vzhledem k rozsáhlým pastvinám v Uhrách se pak přímo nabízí vybudování továrny na konzervy, které jsou velmi výhodný vývozní artikl a které navíc budou živit vaše vojska v poli. A zde se dostáváme k nejlepšímu zboží k obchodu v dějinách - ke zbraním. Nikdy jich není dost a vždy se za ně dobře platilo, čili vybudování řetězce továren na zbraně a munici je pro budoucí mocnost přímo základ.

 Obchod a ekonomika
Rakousko-Uhersko je v mnoha rysech surovinově soběstačná země, přesto existuje zboží, které vaši obyvatelé vyžadují a které se dá dovážet jen z kolonií. Káva, čaj nebo kaučuk - k těm máte přístup přes „tržiště světa“, kde se odehrávají veškeré obchody se surovinami a zbožím a které je krom výběru daní vaším jediným zdrojem příjmů, pokud tedy dokážete víc vyvážet než dovážet. Na tržišti totiž nejen kupujete suroviny či zboží, které si nedokážete získat či vyrobit doma, ale zároveň prodáváte přebytky vaší výroby a zásobujete ty méně výkonné či šťastné.

Platí zde samozřejmě i pravidla poptávky a nabídky a patřičné kolísání cen. A tak se může stát, že sklárna, která po léta dobře zásobovala trh, se už moc nevyplatí, protože sklo vyrábí kde kdo. A tak ji radši zavřete a dělníky, kterých máte jen omezený počet, pošlete do továrny na luxusní nábytek, po kterém je momentálně poptávka daleko vyšší.

 Výzkum a rozvoj
Zvětšit zdroj: tisková zpráva Jak už to tak bývá, velkou část zisku vrazíte jako správný vládce myslící i na budoucnost do výzkumu a rozvoje státu. Vašim vědcům zadáváte vždy jedno z pěti základních odvětví (armáda, námořnictvo, kultura, ekonomika, průmysl) a zde pak jednu konkrétní oblast, na kterou se zaměří (např. parní stroj, či strojní pušky neboli kulomety). V závislosti na vaší štědrosti a trošku i štěstí pak za určitou dobu postoupíte v daném odvětví o stupínek dál a s novými objevy získáte různé další možnosti rozvoje či bonusy pro vaši vládu, průmysl či armádu. Rozvojem se zde pak myslí hlavně zdokonalování a rozšiřování vašich dolů, farem, továren nebo např. výstavba železniční sítě, která nejen zefektivní průmysl, ale urychlí i přesuny vojsk.

 Obyvatelstvo
Victoria se až nečekaně detailně zabývá obyvatelstvem Vaší země. Každý kraj má složení svého obyvatelstva podle jeho typu (rolníci, dělníci, úředníci, kněží, vojáci …) a každý typ má v daném kraji svou národnost, politickou příslušnost, názory na situaci ve Vaší zemi a své vlastní požadavky. V tomto babylónu se musíte nějak zorientovat a vyhovět všem, jinak vás čekají vzpoury a nepokoje, v krajním případě i občanská válka či odtržení části území. Na řadu tak přicházejí sociální a politické reformy, které dokážou pěkně zatočit s vašimi plány a rozpočtem.

Obrázek zdroj: tisková zpráva Obrázek zdroj: tisková zpráva Obrázek zdroj: tisková zpráva

Mé RU tak někdy kolem roku 1855 postihla „rudá“ vlna, kdy díky prudkému rozvoji průmyslu a pomalým sociálním reformám se velká část mého obyvatelstva obrátila ke komunismu a socialismu. Zemí zmítaly nepokoje a mě nezbylo nic jiného, než uzavřít mír s Ruskem a nasadit skoro celou armádu k potlačení rebelů a zabránit tak úplnému vypuknutí občanské války.

Nakonec se díky sociálním reformám a demokratizaci země rozšířením volebního práva a povolením politických stran situace kolem roku 1860 uklidnila a to i přesto, že jedno celé volební období vládla v RU socialistická strana. Hra jde dokonce tak daleko, že když se např. v Japonsku dostali k moci komunisti, byl změněn i znak „vycházejícího slunce“ na znak „vycházejícího srpu a kladiva“.

 Politika
Zvětšit zdroj: tisková zpráva Jakmile se vypořádáte s vnitřní politikou, přichází na řadu politika zahraniční. Zde asi nenajdete nic, co by se už neobjevilo jinde. Obranné či útočné aliance, případně zaměřené proti někomu konkrétnímu či naopak neplatící v případě útoku státu XY. Pak tu jsou různé dohody o kolonizaci území Třetího světa, možnost obchodu s objevy, kraji či „právy“ na kolonie. Pro ty silnější tu pak jsou koloniální či klasické války, pro ty slabší naopak úplatky a získávání přátelství těch mocných. A protože celá hra se točí kolem prestiže, kterou získáváte za své úspěchy či ztrácíte za neúspěchy (a to nejen na poli politickém, válečném, ale třeba i kulturním) a která je hlavním a vlastně jediným měřítkem hodnocení úspěchu ve hře, je potřeba si každý krok náležitě rozmyslet. Nevhodná smlouva vás totiž může zatáhnout do války, z které např. vycouváte jen za cenu velké ztráty prestiže.

 Válka aneb pokračování politiky jinými prostředky
A když už jsme u toho válčení - Victorie je v tomto skutečně mix mezi EU2 a HoI plus něco navíc. Základem Vaší armády jsou divize, volitelné kvality (od regulérní armády až po koloniální domorodé divize) a složení (pěší, jezdecké, s dodatečným dělostřelectvem atd.). Vše samozřejmě ovlivňuje úroveň vašeho výzkumu a strategické zásoby. Divize pak můžete skládat do sborů či armád a přidělovat jim velitele, který přidá patřičné bonusy k morálce, organizovanosti, rychlosti či síle útoku a obrany. K dispozici jsou i různé typy opevnění od polních až po pevnostní systémy typu Verdun.

Obrázek zdroj: tisková zpráva Obrázek zdroj: tisková zpráva Obrázek zdroj: tisková zpráva
další obrázky z této hry najdete v sekci screenshotů

Velmi pěkný je i vývoj námořnictva, kterého jsem si za RU samozřejmě moc neužil, ale kdy začínáte s řadovými loďmi, pokročíte k prvním parním fregatám, až se nakonec propracujete k ponorkám a ocelovým bitevním lodím s děly v otočných věžích. Co je úplně nové, je např. možnost mobilizace, která Vám v případě nebezpečí zajistí několik divizí navíc a která např. zachránila mé RU před ruským vpádem v roce 1852.

 Shrnutí a závěr
Victoria je podle mého názoru rozhodně krokem vpřed a ne pouhým mixem mezi EU2 a HoI. Přináší řadu nových vlastností, z nichž některé jsou opravdu náročné a složité. Jen pochopení některých základních principů hry není vůbec snadné. Hra je tak určena hlavně pro zkušenější stratégy a zájemce o historii. Victoria bohužel trošku trpí typickým vývojem her Paradoxu, kdy závěrečné ladění obstarávají hráči sami a hra se stává dotaženou až tak po třetím patchi. Není to naštěstí tak markantní, jako to bylo např. u HoI, ale přesto se zde několik chybek najde.

Zvětšit zdroj: tisková zpráva Po grafické stránce nepatří hra k žádným perlám, nicméně vše je přehledné a názorné. Ovládání není také z nejintuitivnějších, ale pokud už jste hráli EU2 či HoI, nebudete mít problém. Hra stejně jako EU2 a HoI podporuje mutliplayer, což je v případě Victoria poněkud špatně realizovatelné díky složitosti hry a nutnosti hru často zastavovat. Victoria se už totiž pomalu ocitá na hranici mezi realtime a turn-based strategiemi. Nicméně pro hru proti počítači je přímo ideální a díky své délce a opakovatelnosti vám rozhodně vydrží na dlouho.

Stáhněte si: Cheaty

Související články: Novinky, Hearts of Iron recenze, Europa Universalis II recenze

Matto
připravil: jd


 
 

Verdikt:

Victoria: An Empire Under the Sun je realtime ekonomicko-politicko-válečná strategie pro náročné. Pokud patříte mezi zkušené hráče Europa Universalis 2 nebo Hearts of Iron a dostatečně vládnete angličtinou, budete z Victorie, obzvláště až vyjde druhý či třetí patch, nadšeni (90%). Pro běžné hráče je Victoria složitá, graficky nepřitažlivá a nezáživná (60%).

Nejnovější články