UFO: Aftershock CZ - mega-recenze
8/10
zdroj: Tisková zpráva

UFO: Aftershock CZ - mega-recenze

Vývojář:
Vydavatel:
Platformy:
Detail hry

15. 11. 2005 0:00 | Recenze | autor: Redakce Games.cz |

Země je zpustošena k nepoznání a obývají ji skupiny divokých emzáků a mutantů. Je tedy nejvyšší čas vystoupit z ústraní a pokusit se o pozvednutí zkomírající lidské rasy - to vše s bohatšími strategickými možnostmi.

Autor: Bergy
Publikováno: 15.listopadu 2005
První recenze finální české verze hry zdroj: Tisková zpráva Verze hry: prodávaná/česká
Doba recenzování: 2 týdny


Obrázek zdroj: Tisková zpráva Dva roky nás už dělí od vydání hry UFO: Aftermath (recenze), která tehdy rozpoutala nemalé vášně a názorové střety. Osobně patřím mezi ty, kterým se výtvor českých vývojářů z ALTAR interactive zamlouval a byl jsem rád, že vzniknul. Faktem ale je, že odlišné pojetí a citelná zjednodušenost herního systému udělala své a mnoho potencionálních příznivců bylo proto skoro až znechuceno. UFO: Aftershock je tedy jakýmsi pokusem číslo dvě, který se jednak snaží o nápravu některých nejvíce kritizovaných částí hry a posouvá dějovou linii o padesát let dále.

 Zpátky na Zemi
Za ono půlstoletí od napadení mimozemskou civilizací se Země hodně změnila. Kdysi prosperující města přestala existovat a místo nich jsou všude jen ruiny a opuštěné trosky. Biomasa, která jednu chvíli pokrývala prakticky celou planetu, začala mizet, aniž by splnila svůj hlavní cíl a tím byla likvidace všeho živého. Děj se navíc trochu překvapivě nezačíná odehrávat na zemském povrchu, ale na naší oběžné dráze, kde krouží tzv. Laputy. Jsou to v podstatě vesmírné stanice sloužící jako kolonie pro deportovanou lidskou populaci. Během úvodních událostí však dochází ke vzpouře a první z Laput je zničena.

Obsazením poslední zbývající stanice získávají rebelové svobodu a začínají se pídit po odpovědích na otázky, které je tíží nejvíce. Jednou z nich je i vlastní identita a snaha dopátrat se toho, co se před oněmi osudnými padesáti lety vlastně stalo. Vtip je totiž v tom, že se sami už nepovažují za pozemšťany, ale za Laputiany, protože se narodili na oběžné dráze. Nevědí nic o lidské historii, pokročilých vědách a ani se nijak zvlášť nevyznají v původních střelných zbraní. Jediné, co mají, je pár cizáckých pušek a chuť bojovat. Dobře chápou, že musí sestoupit na zemský povrch a hledat požadované informace tam a zároveň budovat nové místo k přežití vlastního národa.

Obrázek zdroj: Tisková zpráva Obrázek zdroj: Tisková zpráva Obrázek zdroj: Tisková zpráva
TIP: kliknutím na velkou verzi screenshotu se dostanete na následující obrázek

 Strategická část
V tomto bodě se do dění vkládáte vy coby hráči. UFO: Aftershock opět nabízí pouze jediný mód, kterým je souvislé tažení napříč celou planetou spočívající v postupném obsazování a udržení jednotlivých sektorů. Pro ty, kteří se s touto sérií setkávají poprvé, připomínám, že se dělí na dvě základní části. Tou první je strategická mapa nebo-li glóbus, kde jsou vyznačeny světadíly a obrysy původních států. Zde dochází k průzkumu a nabídce různých úkolů. Jestliže přijmete nějakou misi, dostáváte se do tzv. taktické části, kde bojujete se svým týmem vojáků proti nepřátelům a snažíte se plnit cíle, které jsou vám zadány. Vaším hlavním dopravním prostředkem je Laputa, jenž se v relativně krátkém čase dokáže přesunout na jakékoli území naší planety. Vojáci totiž mohou vstoupit do mise jen za předpokladu, že dan Zvětšit zdroj: Tisková zpráva ý sektor je v dosahu vesmírné stanice. Tímto se tedy z části vyřešila logistika, která byla v UFO: Aftermath jaksi vypuštěna.

Hned v počátcích zjistíte, že na Zemi vůbec není tak mrtvo, jak se všeobecně předpokládalo. Území okupují buď tři frakce (přátelští lidé, Kyborgové a Psionikové) nebo bandy mrzáckých mutantů, cizáků a dalších ras, jenž vás od první chvíle budou chtít zlikvidovat. Se spojeneckými národy je ale třeba udržovat vřelé diplomatické styky a pokoušet se s nimi dohodnout na vytvoření jednotné síly, což znamená převzít s jejich souhlasem kontrolu nad jejich oblastmi.

 Diplomacie
V podstatě stačí pomoci jim s nějakým problémem, kterým je třeba záchrana důležitých jedinců v nesnázích či vyčištění sektoru od cizácké havěti a sami vám své území nabídnou do správy. Jednoduše vidí, že je dokážete ochránit lépe. Někdy se ovšem stává, že tvrdošíjně odmítají vaši podporu, ale vyplatí se počkat - dříve nebo později přijdou s prosíkem. Hra sice umožňuje pro ty méně trpělivé převzít dané území i násilím, ale ošklivě tím utrpí reputace a diplomatické vztahy výrazně ochladnou, takže to není zrovna šťastné řešení. Zvláště pro další fázi hry, kdy už budete mít vybudované určité zázemí. Pak přijdou ke slovu daleko dramatičtější tahanice o území s vyloženě nepřátelskými frakcemi, takže není třeba dělat si zlou krev v řadách spojenců.

Obrázek zdroj: Tisková zpráva Obrázek zdroj: Tisková zpráva Obrázek zdroj: Tisková zpráva

Možná si teď říkáte, proč byste si měli vůbec někoho předcházet - prostě všechny vystřílíte a s nikým se nebudete mazat. Pokud vás něco podobného opravdu napadlo, rychle na to zapomeňte. Pomoc spřátelených frakcí vůči vám je totiž nezanedbatelná. Jednak je to zdroj nových rekrutů, kteří jsou potřeba neustále a navíc je možné s těmito národy obchodovat a získávat suroviny nezbytné pro chod vašich základen a laboratoří. Tohle je rovněž novinka oproti dřívějšku, jenž je podle mě dobrým nápadem.

Zvětšit zdroj: Tisková zpráva Ačkoli zde stále neexistují žádné finanční prostředky, vše se točí kolem tří základních aspektů a tím jsou suroviny základní, vyspělé a cizácké. Dají se získat buď okupováním lokací, kde se vyskytují doly s požadovaným materiálem nebo výměnným obchodem se spřátelenými frakcemi. Aby ale vše fungovalo tak jak má, musejí být vámi ovládaná území (včetně námořní cesty mezi kontinenty) spojena speciálními tratěmi neboli distribučními kanály. Bez tohoto propojení by suroviny zůstávaly v dolech a vaše zásoby by se nijak nezvyšovaly.

 Managment bází
Další novinkou je důmyslnější a detailnější stavba základen, která byla v UFO: Aftermath jedním slovem tragická. Nyní jsou báze zpracovány daleko lépe, a proto si v každé z nich stavíte dle libosti vámi vybrané budovy jako jsou například různé druhy továren, laboratoří, zdravotnických zařízení a nechybí ani kasárna, školy či univerzity. Za stavby se platí surovinami a řada z nich potřebuje poté ke svému provozu další pravidelné dodávky materiálu, aby mohly vůbec fungovat. Dostatek zdrojů je tedy pro úspěch ve hře klíčový a tudíž vás asi nepřekvapí, že stále rostoucí spotřeba vám bude komplikovat život, jak jen bude moci.

Obrázek zdroj: Tisková zpráva Obrázek zdroj: Tisková zpráva Obrázek zdroj: Tisková zpráva

Obrovským žroutem surovin je rovněž výzkum v laboratořích. Přitom vývoj nových technologií má obrovský význam už třeba proto, abyste byli schopní vyrábět vlastní střelné zbraně či výstroj a nežili jen z toho, co ukradnete zabitým nepřátelům. Pro Kyborgy je třeba nutné zřídit specializovanou laboratoř a výrobnu implantátů, jinak je není možné dále vylepšovat apod. Laputiané mohou též výzkumem rozluštit řeč cizáků a postupně pronikat do tajů knihoven a zmapovat tak prázdnou mezeru v lidské historii, což jak už jsem naznačil výše je dalším neméně důležitým cílem hry.

 Taktická část
Zvětšit zdroj: Tisková zpráva Inovace se naštěstí netýkají jen strategické části hry, ale nějaké se najdou i v té taktické. Sice jich není mnoho, ale jsou celkem důležité. Vaši vojáci se už na mapy „neteleportují“, jako tomu bylo dříve, ale přepravují se do nich speciálním transportním modulem, který je vypouštěn z Laputy. Před začátkem mise si ještě můžete vybrat jedno z míst, kde přistanete a odkud pak povedete svůj výsadek.

Jestliže úkol zní v tom smyslu, že máte jen vystřílet vše živé v oblasti, může vám to být celkem šumák. Když ale jdete někoho zachránit nebo zajmout, musíte být schopní se pro úspěch celé mise vrátit i s dotyčným do přistávacího modulu. Podobně to funguje i v případě, že v boji dostanete pěkně na frak a budete se chtít stáhnout. Zachrání se jen ti, co se dokáží vrátit do plavidla, které pasažéry odnese zpátky na oběžnou dráhu.

Zvětšit zdroj: Tisková zpráva

Náplně bojových misí by ale jinak potřebovali trochu větší dávku invence. Schází moment překvapení nebo jakákoli zápletka, která by zamotala lehce předvídatelný průběh. Je zde sice pár úkolů, kde je nejprve nutné prostřílet se k bodu z něhož jste posléze přesunutí do další úrovně (třeba podzemní základna), ale ve většině případů se jedná o standardní mise typu "volný lov, najdi a zajmi nebo najdi a zachraň". Bohužel tyto klasické mise probíhají v podstatě přes kopírák, takže se z toho po nějaké době stává pouhá rutina.

Ke všemu úkoly vyžadující chycení nějakého živého cizáka za účelem dalšího zkoumání trochu postrádají logiku. Když přistanete v oblasti, kde je halda naprosto identických emzáků, nemůžete jednoduše sbalit toho prvního, na kterého narazíte, ale musíte hledat jedince, jenž je označen červenou šipkou.

Obrázek zdroj: Tisková zpráva Obrázek zdroj: Tisková zpráva Obrázek zdroj: Tisková zpráva

 RPG prvky
Stejně jako minule, i tentokrát všichni členové týmu sbírají zkušenosti a vy jim za to můžete vylepšovat jejich vlastnosti jako je například síla, výdrž, vnímavost, obratnost, práce se zbraněmi atd. Rovněž jsou přístupné tréninkové programy, jejichž proděláním získají členové týmu unikátní schopnosti, kterým se nelze jinak naučit. Důležité je také nevytvářet stále stejné vojáky, ale více je specializovat například pro boj na blízko, na dálku, používání těžkých zbraní či ošetřování zranění. Velkou výhodou je v UFO: Aftershock možnost mít až pět rozdílných družstev. Díky tomu lze tvořit rezervní či specializované týmy pro různé typy misí.

Zvětšit zdroj: Tisková zpráva  Herní prostředí
Další změna už spíše zasahuje do oblasti grafického zpracování a je jím design map a objektů. Velkým nedostatkem předchozího UFA byla skutečnost, že útroby drtivé většiny staveb byly nedostupné a v podstatě jen na parádu. Nyní je situace taková, že až na pár výjimek se lze podívat v podstatě kamkoli a to třeba i do kabiny odstavené lokomotivy. S odstřelovačem můžete vylézt například po žebříku na vrcholek sila či nádrže a pohodlně likvidovat nepřátele z výšek. Další budovy jako skladiště nebo opuštěné továrny poskytují skrýše různým potvorám a vy je tam zkrátka musíte pěkně vyčmuchat. Vnitřky větších staveb mohou obsahovat i několik pater, mezi kterými se přepínáte tlačítkem s úrovněmi pohledu.

Co ale musím zkritizovat, je fakt, že lokace, ač hezky zpracované, mi v rámci jednoho kontinentu přijdou na jedno brdo. Například v Evropě se až příliš často bojuje v opuštěných továrnách a to nemluvím o tom, že kolikrát jsou pro rozdílné sektory na globusu použity identické mapy. Třeba tři sousední oblasti jižní Ameriky využívají jednu herní mapu s havarovaným cizáckým plavidlem a to už zamrzí. Podobnou výtku směřuji k velmi malé variabilitě podobizen vašich vojáků. Mít v týmu několik vojáků lidské rasy s úplně stejným obličejem mi přijde dost na houby. Snad by neměl být tak velký problém udělat víc druhů postav nebo zařídit, aby se tak často neopakovaly.
Zvětšit zdroj: Tisková zpráva
Herní systém taktické části zůstal jinak nezměněn. Stále se jedná o hybridní systém pauzované RTS, který ale více připomíná tahovou strategii, protože hra se sama od sebe přerušuje, jakmile je splněn nějaký rozkaz nebo se objeví nepřítel. Tento styl hry mi ani minule nevadil a to samé platí i nyní. Při přestřelkách se nemůže stát, že by vám něco uniklo a přesuny na delší vzdálenosti nejsou nikterak zdlouhavé, takže podle mého názoru jde o ideální kombinaci.

 Staronová vizuální podoba
Grafický engine je už na první pohled povědomý. Aby ne, jeho základ tvoří ten z UFO: Aftermath, ale je vylepšený a obsahuje o hodně více detailů. Přesto se však ani zdaleka nemůže měřit s dnešní technologickou špičkou a je pouze dostatečný. Hlavní pokrok je asi nejvíce patrný na mapách ve volné přírodě, kde nejsou žádné objekty. Zatímco v původní hře to byly jednoznačně nejhorší lokace, zde se docela povedly. Terénní nerovnosti, skalní převisy či bujná vegetace udělala své a pro člověka jsou příjemnou změnou po ustavičném prolézání továren či opuštěných skladišť.

Obrázek zdroj: Tisková zpráva Obrázek zdroj: Tisková zpráva Obrázek zdroj: Tisková zpráva
Zvětšit zdroj: Tisková zpráva 12 dalších vytípaných obrázků z hraní jsme přidali do sekce screenshotů

Minimální hardwarové požadavky tvoří procesor 1 GHz, 512 MB RAM a grafická karta typu Nvidia GF FX 5700 nebo ATI Radeon 9500, což je o něco více než před dvěma lety. Osobně jsem hrál UFO Aftershock na sestavě AMD Athlon 64 3500+, 1GB RAM a GF 6800GT s detaily na max a se zapnutým vyhlazováním, které výrazně upravilo nevzhledné kostrbaté hrany. Problémy jsem s chodem hry neměl žádné, ale hodně mě zarmoutilo fixní rozlišení 1024x768, což je skoro ostuda.

 Lokalizace
Pro domácí hráče je určitě důležitá informace o tom, že u nás UFO: Aftershock vydala Cenega Czech v kompletně české verzi a to včetně dabingu. Mluvené hlášky vojáků v taktické části hry hodnotím spíše neutrálně, protože nejsou nic extra, ale české texty jsou jednoznačně velkým plusem. Zvláště se to týká správy základen nebo výrobních a výzkumných programů, kde člověk musí naprosto přesně vědět, co dělá a co tím získá. Přijatelná je i cena, která tvoří necelou tisícovku.

 Srovnání s UFO: Aftermath
Zvětšit zdroj: Tisková zpráva V závěru se sluší porovnat UFO: Aftershock se svým předchůdcem. I když je hodnocení ovlivněno několika nedostatky, celkově je toto pokračování o mnoho více zdařilejší než UFO: Aftermath (které sice tehdy dostalo vyšší skóre, ale nelze dávat vedle sebe udělená procenta u nové a dva roky staré hry, kdy byla jiná měřítka, konkurence, originalita apod.). V případě Aftershocku už opravdu můžeme mluvit o komplexní strategii ve stylu klasického X-Comu, kde velkou roli hraje budování základen s jednotlivými budovami a nově i surovinový management. Posunutí příběhové linie směrem kupředu se mi nyní jeví jako dobrá myšlenka, protože kdyby se vše odvíjelo zase od úplného začátku, bylo by to jen nesmyslné rýpání v otevřené ráně. Opět nepředpokládám, že by se tato hra mohla zalíbit všem, ale rozhodně má větší šanci na úspěch než Aftermath.

Každý, kdo si z Tiscali GameShopu předobjedná českou verzi UFO: Aftershock, dostane k ní 56 hracích karet s motivy ze hry. Akční nabídka platí jen do rozebrání zásob.

Stáhněte si: Demo, Trailery, Videa...

Související články: První dojmy, Novinky, UFO: Aftermath recenze, UFO: Alien Invasion dojmy, Laser Squad Nemesis recenze

 
Bergy
autorovi je 25 let, pracuje v IK+EM jako správce ekonomického systému a specializuje se na strategie všeho druhu (všechny články autora)


 
 
Bergy

Verdikt:

UFO: Aftershock rozhodně není bez vad. Mezi největší nedostatky se řadí malá variabilita lokací, opakující se mise a pouze modernizovaný grafický engine staršího data. Na druhou stranu je ale velkým pozitivem vylepšení strategické části hry, která nyní konečně za něco stojí. Takhle už ale mělo vypadat předchozí UFO: Aftermath.

Nejnovější články