Spellforce - návod 2.část
zdroj: tisková zpráva

Spellforce - návod 2.část

2. 7. 2004 0:00 | Návod | autor: Redakce Games.cz |

Spellforce můžete projít buď jako téměř čistokrevné RPG, nebo se naopak bavit výstavbou rozlehlých osad a kosit pak protivníky po stovkách. V obou způsobech vám pomůže druhý díl návodu včetně mapek.

Autor: Gef
Publikováno: 2.července 2004


Zvětšit zdroj: tisková zpráva Spellforce (recenze) rozhodně není tradiční hra. Jedno z jejích specifik například spočívá v tom, že ji buď můžete projít jako téměř čistokrevné RPG, nebo se naopak bavit výstavbou rozlehlých osad a kosit pak protivníky po stovkách. Na většině map totiž narazíte na magické fontány, které o sto šest generují hordy nepřátel připravených postavit se vašim šikům. Tyhle bezedné zdroje služebníků zla jsou však aktivní pouze, pokud budete u monumentů vyvolávat vlastní jednotky. V opačném případě se počet potvor na mapě nemění, takže je možné jim připravit genocidu jen s pomocí hlavního hrdiny.

Nepovinné úkoly naleznete na konci každého ze tří dílů návodu, tak se před přesunem na novou mapu pokaždé podívejte, co všechno můžete mimo hlavní dějovou linii tropit. V rámci co největšího zjednodušení jsou všechny truhly na mapách označeny písmenem T, proto se jimi nebudeme už nijak zabývat. Ostatní díly návodu najdete zde.

 Southern Windwalls
Od portálu (1) se dejte po cestě na J, aktivujte návratový kámen, dojděte až k monumentu hrdinů (2) a vyvolejte si nějaké pomocníky. Pozabíjejte vše, co vám stojí v cestě, a přes bránu (3) se vydejte do trpasličího města. Promluvte se Skarvirgem (4), s Thanem a Lorderickem (5), který vás pošle hledat ingredience pro přípravu jedu. Také tu dostanete za úkol zabít draka a přinést trpaslíkovi zpět helmu jeho syna. Promluvte s Bronem a jeho ženou (6), pak se vydejte na návštěvu do tábora netvorů (7) a vybijte to tam. Zachraňte štěně a promluvte na něj. U Brona si pro malého vlka vyžádejte maso a vraťte se s ním za jeho rodiči (8), nabídku pomoci Tinarovi však odmítněte, jelikož by vám ho stejně zabili.

Obrázek zdroj: tisková zpráva
kliknutím na mapu si zobrazíte verzi ve vysoké kvalitě / rozlišení

Zmasakrujte obyvatele tábora (9), kde v jedné truhle naleznete bylinky na přípravu jedu pro obra. Seberte 3 kůže a vraťte k Bronově ženě. Spíchne vám užitečnou zbroj. Na poloostrově (10) promluvte s Joshuou a dejte si s ním spicha u brány (11). Promluvte se strážcem, pak s Joshuou a vydejte se dál. Na místě označené číslem 12 je monument hrdinů a návratový kámen (další návratový kámen je na čísle 14). Z truhly (13) si vyzvedněte další bylinky. Přerostlá pavoučice Kirsh (15) má u sebe temné hedvábí a také hlídá truhlu s bylinkami. Zabijte draka (16), vyberte jeho truhlu a promluvte s Joshuou.

Na V je portál do Greydusk Vale (17), ale toho si zatím nevšímejte (ani těch dotěrných nekromantů před ním). Ještě se běžte podívat do města duchů (18), vybijte to tam, a hlavně vyberte všechny truhly – v jedné z nich jsou jedovaté bylinky. Vraťte se k trpaslíkům. Thanovi dejte helmu a Lorderickovi bylinky. Dostanete jed, se kterým zajděte za Bronem. Ten vám dá maso, které otrávíte, a teď už stačí jen počkat na intimitu noci a milého obra (19), až bude chrnět, otrávit. Až se ráno vzbudí, nebude to obr, ale pěkná mátoha, která vám nedá moc zabrat. Zůstane po něm klíč od brány (20) k portálu (21) do...

 Stonable Mountains
Kousek od portálu (1) se zastavte na kus řeči s trpaslíkem Gorinem. Klikněte na návratový kámen. Můžete si aktivovat lidský (2) a trpasličí (3) monument, ale jednodušší bude, když to tu zvládnete vymlátit jen se svým hrdinou. Takže se probijte až k minotauří mrtvole (5) a seberte jí všechny houbičky. Pak se probojujte k monumentu hrdinů (4) a vyvolejte si pomocníky. Vydejte se promluvit s trpaslíkem Tworsnikem (6) – dá se k němu jít jen ze severu. Jelikož po vás bude chtít 7 hub, běžte vyrabovat všechny bedny označené jako TH a cestou můžete z dalších truhel vybírat adamantium a rozbitou trpasličí výzbroj. Poslední ingredience vymlaťte z Fraga (7). Nezapomeňte si z beden přivlastnit plány staveb a jednotek a pak se vraťte k Tworsnikovi. Dostanete klíč od truhly (8). Všechno to tam vybijte, vyberte truhlu a vraťte se k trpaslíkovi.

Obrázek zdroj: tisková zpráva

Dobijte všechno ostatní neřádstvo na mapě včetně jejich domů, ať se nemohou aktivovat magické fontány (obrů 9 a 10 si ale zatím nevšímejte) a běžte aktivovat monument trpaslíků (3). Cestou klikněte na monument (12) a zadejte kombinaci oko-krev-ruka-ruka-krev-oko. Tu zjistíte z okolních patníků (těch nejmrňavějších a hranatých kamenů v okolí). Zabijte trpasličí duchy a z Enriho mrtvoly seberte hvězdicový amulet. Ten použijte k otevření zamčené truhly (13). Natěžte minimálně 300 železa, se kterým se vydejte na pokec se služebníkem z hlubin (14). Požádejte ho o čepel země, bude po vás chtít 300 železa. Není důvodu, proč mu ho nedopřát. Na mapě se objeví pět strážců a každého chrání stádo tupých goril. Co nejrychleji je pobijte a vraťte se ke služebníkovi pro čepel.

Pak si ještě běžte pokecat s obrem Bragou (9) a následně s jeho bratrem Kragou (10). Tomu řekněte, že jste viděli Bragu a že mu zatím jeho poklad pohlídáte. Jakmile se Kraga vzdálí, naběhne na vás tlupa bestií. Zmlaťte je a počkejte na Kragu. Dostanete od něj prsten. Teď mu můžete jít vykrást jeho truhly (11). Kraga vás samozřejmě napadne. Můžete ho zmlátit, nebo před ním utéct. Vraťte se ke Skarvigovi do Southern Windwalls a ukažte mu čepel země. Pak si běžte promluvit s Urakem, bude po vás chtít 4 kusy adamantia, 2 věčné ohně a krev ďábla. Tu zatím nemáte, takže projděte portálem (17) do...

 Greydusk Vale
Na mapě se jako obvykle objevíte u portálu (1). Aktivujte návratový kámen (2) a pak za pomoci elfského monumentu (3) vybudujte osadu. Lenyu naleznete na místech označených číslem 4. Opevněte soutěsku (5) a běžte aktivovat trpasličí monument a monument hrdinů (6). Probijte se až před město a aktivujte druhý elfský (7) a trpasličí (8) monument. Vybijte osadu nemrtváků (9) a tutéž bohulibou činnost zopakujte na místě 10. Nalezne tu měsíční stříbro. Další naleziště železa a stádo bizonů je pod číslem 11. Pak navštivte město, aktivujte návratový kámen (12) a nezapomeňte z truhly vybrat plány jednotek. Kromě několika obchodníků vás v pevnosti čeká i spousta vedlejších úkolů. Až si budete myslet, že jste pro svou bezpečnost udělali maximum, promluvte s Uriasem (13) a nechte si otevřít východní bránu pevnosti (14).

Obrázek zdroj: tisková zpráva

Až vybijete západní část pouště, včetně vymlácení hordy nemrtváků u portálu do Northern Windwalls (15), dejte se soutěskou (16) na V. Z truhly (21) seberte mapu. Musíte obsadit 4 vchody do podzemí (17), a zabránit tak nemrtvým ve vylézání na světlo světa. Nechte u každého vchodu minimálně 10 jednotek. Pošlete do pekel Zibara (18) a promluvte s Malicorem (19). Dozvíte se, že část Beliarovy masky je v zamčené truhle v pevnosti u Uriase (13). Vraťte se tam a promluvte s Tanou, odemkne vám ji. S kusem masky v kapse projděte portálem (20) na mapu.

 Howling Mounds
Od portálu (1) se vydejte k trpasličímu monumentu (2) a vybudujte osadu. Aktivujte si návratový kámen (3) a s dostatečně silným doprovodem (budete muset zlikvidovat pár nemrtváků) běžte aktivovat druhý trpasličí monument (4). Další naleziště železa je pod číslem 5, měsíční stříbro na místě označeném číslem 6. Nejprve srovnejte se zemí tábor nemrtvých u brány (8), pak pobijte zbytek nepřátel na mapě a hlavně pět corsharových velitelů (7). Ale pozor, jakmile zabijete posledního, otevře se brána (8) a budete se muset bránit hordě hladových kostlivců a zombií. Takže na posledního velitele se vydejte jen s hrdinou doprovázeným hrstkou trpaslíků a k bráně si mezitím připravte obranný val z největšího počtu bojovníků, jaký seženete.

Obrázek zdroj: tisková zpráva

Jakmile se brána otevře, co nejrychleji tam dopravte i družinu určenou k odpravení posledního velitele. Až zdoláte první nepříjemnou vlnu, pokračujte dál a nenechte tu pobíhat jediného nemrtváka a stát jejich jedinou plesnivou chajdu. Pak projděte portálem (10) dál. Objevíte se u dalšího teleportu (11). Aktivujte návratový kámen a pak utíkejte k monumentu hrdinů (12), kde si vyvolejte své přátele. Probijte se až do poslední místnosti (13), zabijte Korshara, seberte Belialovu masku a portálem projděte na mapu.

 Whisper
Až se zjevíte na mapě (1), vydejte se na jih pokecat s Utharem (2), bude po vás chtít, abyste našli jeho grifona. Elfského (3) a trpasličího (4) monumentu si zatím nevšímejte, ubránit osady by se vám stejně nepovedlo. Takže si aktivujte návratový kámen (3), pak se vydejte jižní soutěskou k monumentu hrdinů (5) a vyvolejte si kamarády (Je jednodušší postupovat přes západní průsmyk). S posilou poté vymlaťte celou jižní část mapy, osvoboďte grifona (7), seberte jednomu nemrtvákovi Utharovo brnění (8) a vraťte se k monumentům vybudovat osady. Další naleziště měsíčního stříbra jsou pod číslem 6 a železa na místě označeném číslem 11.

Obrázek zdroj: tisková zpráva

Průběžně vybíjejte zbytek mapy a pořádně opevněte západní svah (9). S velmi silnou armádou se jím později vydejte na genocidu temných sil na S, jako kořist si přivlastněte Utharův meč (10) a zaběhněte s hrdinou na pokec za Utharem (2). Jelikož má zpátky svého grifona, brnění i meč, nic mu nebrání v tom, aby si vyřídil účty s Harbingerem (12). Vy k němu doběhněte se svým vojskem, ale nepokoušejte se ho zbít sami, je na vás poněkud tvrdým oříškem. Na dosah se přibližte až poté, co bude mrtvý. Oberte Harbingerovu mrtvolu a promluvte s Utharem. Pak ještě Hokanovi dejte Belialovu masku a portálem (13) pokračujte na mapu.

 Godwall
Hned u monumentu (1) si promluvte s Kerwenem. Pak projděte bránou a aktivujte návratový kámen (2). U elfského monumentu (3) vybudujte osadu. Na téhle mapě je spousta neřádů, co má u sebe vlčí kůže. Pečlivě sbírejte a v žádném případě nezahazujte. Budou se vám hodit. Mezitím s hrdinou pokračujte po cestě až do osady (4), vymlaťte bandity a promluvte s Brenem. Dostanete nějaké jídlo a můžete tu lovit bizony a sbírat lenyu. Ještě s několika elfskými bojovníky skočte srovnat se zemí tábor banditů (5), ať vás zbytečně neotravují.

Obrázek zdroj: tisková zpráva

Pořádně se opevněte na severním východu z vesnice a dbejte na to, ať ani jediný zvěd neuteče živý. S dostatečně silnou vyvražděte nepřátele před branou do trpasličí vesnice (6). Promluvte s Johnem, dostanete klíč od brány. Ve vesnici (7) aktivujte trpasličí monument a návratový kámen a pusťte se do produkce jednotek. Ještě doběhněte ke ztrouchnivělému stromu (15) (pavouka samozřejmě sejměte) a seberte z něj úlomek jarního tance. Pak vybijte tábor na V (8), kde najdete další ložiska měsíčního stříbra, a to samé zopakujte o patro výš (9). Pokud vám dochází železo, můžete sem poslat pár trpaslíků těžit do nového naleziště. Jestli jsou na vás tábory příliš, jen se opevněte u věže (13) a nejprve se vydejte do vesnice na S (10) a Z (11). Teprve pak vraťte vybít 8 a 9.

Pokračujte po cestě na S a umravněte bandity v další osadě (10). Promluvte s Tamirou, opět dostanete nějaké jídlo. Pokud chcete, běžte si za stejným účelem ještě pokecat s Maygar (11). Pokud vám došly zásoby, v údolíčku (12) za vesnicí jsou naleziště měsíčního stříbra, kamene a lenye a elfský a trpasličí monument. Pak už se stačí jen promlátit ke Cordovi (13), prohodit s ním pár zbytečných slov, dobojovat to až k portálu (14), pokecat s Vintusem, vybrat ze tří truhel všechny plány a pokračovat do další lokace.

 Mulandir
Až se objevíte na mapě (1), utíkejte aktivovat návratový kámen a monument hrdinů (2). Vyvolejte si všechny přátele a pokračujte po cestě dál. Pozor na chrliče – pokud jsou poblíž medúzy, zaútočí na vás, a věřte, že je nezvládnete. Takže si často ukládejte a kolem chrličů procházejte jen v případě, že není žádná práskačská medúza v dohledu. Naštěstí se pohybují na vymezených trasách v pravidelných intervalech, takže zase tak strašné to není. Nejprve vymydlete západní část a podívejte se i k portálu do Farlon’s Hope (3). Zatím však jen vyberte truhly a portálu si nevšímejte. Ještě oberte pavouka o hedvábí (2T) a nezapomeňte si prohlédnou zdejší truhlu.

Obrázek zdroj: tisková zpráva

Vydejte se na S a připravte temnotu o Tharovu hlavu (4). Prokousejte se až ke druhému monumentu hrdinů (5) a doplňte síly. Ztruhly (6) seberte krystal orků. Pokračujte až ke třetímu monumentu hrdinů (7), aktivujte návratový kámen a vyberte truhlu. Promluvte si se Strážcem (8) o fénixovém kameni a on po vás bude požadovat čtyři fragmenty (jeden už máte z Godwallu). Takže se vydejte k portálu na Z (3) a projděte jím do Farlon’s Hope, ať se máme příště kde sejít.


Nepovinné úkoly

Následující úkoly budete řešit na několika mapách, proto pro větší přehlednost uvedeny zvlášť a přibližně v pořadí, v jakém se vám zpřístupní jejich zadání.

 EARTH BLADE
Skarvirg v Southern Windwalls (4) vám řekne o čepeli země. Služebník z hlubin ve Stonable Mountains (14) po vás nejprve bude chtít 300 železa. To musíte natěžit s pomocí trpaslíků vyvolaných u monumentu (6). Až železo předáte, objeví se ve Stonable mountains pět strážců s ne zrovna slaboučkým doprovodem. Musíte je co nejdříve zbavit pozemských starostí a vrátit se pro čepel ke služebníkovi z hlubin. S čepelí zajděte zpátky za Skarvirgem a pak promluvte s Urakem na S městečka v Southern Windwalls. Vraťte se ke Skarvigovi do Southern Windwalls a ukažte mu čepel země. Tem po vás bude chtít 4 kusy adamantia, 2 věčné ohně a krev ďábla. Adamantia byste měli mít dost (viz kapitola Stonable Mountains), věčný oheň by také neměl být problém a krev ďábla naleznete v Mulandiru (2S).

 TRAITORS
Promluvte si Mortonem a pak s Thurgonem v pevnosti v Greydusk Vale (12), dostanete dopis pro Tanaru v Greyfelu (B), ale zatím jí ho nedávejte. V truhle v poušti v Greydusk Vale (2H) naleznete mapu. Tu ukažte Mortonovi, který zjistí, že zrádcem je Thurgon. Pak si promluvte s Thurgonem a zbijte ho (s Mortonem v záloze). Teď můžete jeho dopis doručit Tanaře v Greyfelu (B).

 THE BIGGER THEY ARE…
Viz trávení obra v Southern Windwalls

 WHITE SHADOW
Viz zachraňování štěněte v Southern Windwalls

 PREDATOR'S FUN
Viz sbírání kůží v Southern Windwalls

 DRAGON ARMOR
Orthanc v Greyfellu (2V) vám udělá brnění, pokud mu přinesete dračí šupiny. Doneste mu šupiny z dráčete v Southern Windwalls (16). Sice je nebude chtít, ale to nevadí – připravte o kožich i Fyrmira ve Farlon’s Hope (11) a šupiny doneste Orthancovi.

 DELICATE FABRIC
Pokecejte s Miriou v Southern Windwalls (6), zabijte pavouka (13) a ukořistěné temné hedvábí ukažte Mirii. Ta vás pošle za Tanarou do Greyfellu (B). Bude po vás chtít ještě dva kusy světlého hedvábí. To naleznete ve u pavouků ve Whisperu (Z) a v Mulandiru (2T). Předejte je Tanaře, odměnou vám bude pěkná róba.

 A POISON-DWARF
Viz otrávené houby ve Stonable Mountains

 BIG TROUBLE
Viz obří bratři ve Stonable Mountains

 TRICKERS
Promluvte s Flinkem v pevnosti v Greydusk Vale (12). Pak seberte z mrtvoly Cassia v Howling Mounds (2I) zlaté úlomky a doneste je Flinkovi, tentokrát do Greyfellu (2K). Vydejte se do Leafshade vyřídit Fayta (2J). Nejlepší bude, když použijete návratový kámen na J mapy (2) a u monumentu hrdinů (4) si vyvoláte přátele. Pak už se stačí jen probít na S k Faytovi. Z jeho mrtvoly seberte další zlaté úlomky a běžte se pochlubit Flinkovi do Greyfellu (2K).

 AMRA AND LEA
Promluvte si s Orthancem v Greyfellu (2V) o brnění. Pak si ještě běžte pokecat se Sunderem do Liannonu (K), řekne vám, že Shan (8) je sestra Ley. Promluvte si se Shan. Pak se běžte podívat (raději v doprovodu vašich přátel) na sever k domečku (E). Sejměte pobudy a obere je o dopis. Vraťte se do Greyfellu, prokecejte Sentose (3I) a pak se teleportujte do Wildland Pass. Toho mizeru najdete na místě označeném 3J. Samozřejmě je to past a budete zase muset zbít pár neřádů. Pak si promluvte se Sentosem. Bohužel ho nemůžete umravnit ručně, tak z něj alespoň vytáhněte informace.

Dopravte se do Whisperu a prozkoumejte Lein hrob (2L). Zjeví se vám v nepěkné společnosti, tak to všechno vymlaťte a z mrtvoly seberte dopis. Ten doručte Shan do Liannonu. Zajděte za Tyrgarem (I), ten vás odkáže na Craiga ve Frost Marches (5). Ten vás nasměruje do Howling Mounds. Připravte si silnou armádu trpaslíků a pak klikněte na hrob Amry (3G), vyrojí se několik strážců a End of all Hope. Má opravdu příhodné jméno, nicméně vás je víc. Zabít vše, co není vaše. A pak ještě Amru, který se podívá na svět poté, co zabijete toho přerostlého kostrouna. Odměnou vám bude výborná zbroj se slušivými kalhotami.

 WOLFSIGN
Viz vlčí kůže v Godwallu

Jon v pevnosti v  Greydusk Vale vám dá fragment mozaiky. Ten zasuňte ve Whisperu do mozaiky (2M), zbijte duchy, seberte druhý díl (2N) a vložte ho do mozaiky. Vyřiďte dalšího ducha a znovu aktivujte mozaiku třetím fragmentem. Na mapě se objeví kostlivci (2O), zbavte je starostí a s posledním fragmentem běžte opět k mozaice. Po jeho vložení se budete muset vypořádat s novými kostlivci – jsou sice pořádně tuzí, ale je za to kupa zkušeností a zajímavé vybavení.

 GWEN‘S MEDICINE
Promluvte se Sunderem v Godwallu (2P), bude po vás chtít medicímu pro Gwen. Ta je zapomenutá v truhle v osadě na J odsud (2R). Měli byste ji tedy už mít v kapse a není důvod, proč ji Sunderovi nepředat.

 THAR
Promluvte si s Mortisem ve Farlorn’s Hope (3). Zabijte Thara v Mulandiru (4) a jeho hlavu doneste Mortisovi.

Všechny mapy z tohoto dílu návodu si můžete stáhnout v jednom ZIP archivu odsud (1,4 MB). Pokračování příště...

Stáhněte si: Demo, Patch, Trailer, Cheaty, Screenshoty, MP3 ukázky...

Související články: Recenze (12/2003), Ostatní díly návodu a novinky 
Gef
autorce je 27 let, pracuje jako redaktorka populárně vědeckého časopisu a z her na ní mají smůlu hlavně strategie a RPG.

 
 
Gef

Nejnovější články