Risen - návod 2.část
zdroj: Archiv

Risen - návod 2.část

20. 11. 2009 0:00 | Návod | autor: Redakce Games.cz |

Hlavním úkolem druhé kapitoly je najít pět krystalových disků. Mendoza vám dá tip na Severinovu farmu a budete je hledat i na hřbitově nebo v chrámu.

Autor: El Kamil
Publikováno: 20.listopadu 2009

Zvětšit zdroj: Archiv
Ostatní části návodu zde.

Kapitola 2 - Inkvizitorův plán


Hlavním úkolem druhé kapitoly je najít pět krystalových disků. Mendoza vám dá tip na Severinovu farmu, kde by jeden z disků mohl být, stejně tak vás pošle k Donovi. Sám Inkvizitor jeden disk má, ale ten je rozbitý. Už poslal mága Cyruse za druidem Eldricem na východ, aby společně disk opravili. Po Cyrusovi ovšem zatím není ani stopy, takže je to opět na vás. V jakém pořadí disky získáte, záleží čistě na vás.

 1. Severinova farma
Na Severinově farmě přímo pod klášterem se shromažďují artefakty z ruin. Promluvte se Severinem, který vám řekne, že krystalový disk, který mezi nimi byl, ukradli gnomové. Mezi lidmi se povídá, že gnomové jsou vedeni bájným gyrgerem. Severin vás pošle na poloostrov na východním pobřeží, kde by gyrger měl sídlit.

Pokud se podíváte na mapu, musí vám být jasné, kde to je. Na východní pobřeží se dostanete skrz jeskyni s hrobkou Lorda Patroscona a ghúly na východě. Poté jděte pořád rovně, až u mostu (který je opět vidět na mapě) narazíte na lovce Henrika. Jelikož ten chce najít gyrgera, přiberte jej do party a jděte dál po cestě. Proklestěte si cestu skrz gnomy až k ruinám, kde vám Henrik u jedněch dveří řekne, že gyrgerovy stopy vedou do nich. Takže jděte tam až úplně dolů, kde se střetnete s gyrgerem. Zabijte jej a seberte od něj krystalový disk.

 2. Rozbitý disk
Jak již bylo zmíněno, Mendoza poslal mága Cyruse s rozbitým diskem za druidem Eldricem. Druidovu chatrč najdete na severovýchodě ostrova. Opět musíte projít průchozí jeskyní na východním pobřeží, ale před velkým mostem se dejte cestou doleva. U Eldricovy chatrče narazíte na Cyruse, Eldric ovšem nikde. Prohledejte jeho chatrč, v níž najdete rukáv Eldricovy róby. Po diskusi s Cyrusem sejděte kousek zpátky z kopce k lovkyni Jasmin.

Ta druida neviděla, ale může vám nabídnout služby svého ochočeného vlka Rufa. Nejdřív od ní ale za 200 zlatých musíte vykoupit pár kůží. Poté si ještě musíte na svou stranu přiklonit samotného vlka, což uděláte tak, že mu dáte flák syrového masa (pokud nemáte, kupte od Jasmin).

Poté mu dejte očichat Eldricův rukáv, aby Rufo chytil stopu. Běžte za ním. Rufo vás postupně zavede k Eldricově chatrči, kde přiberte na cestu Cyruse (!!!), ke kamenu s druidovou holí, kterou můžete později vrátit Eldricovi, až ke vstupu do chrámu. Ten je chráněn magickou bariérou. Klikněte na ni (animace, kdy ji hrdina "otestuje") a pak promluvte s Cyrusem. Ten vám dá tři svitky kouzla, které lze použít na odstranění červené bariéry.

Použijte kouzlo a spolu s Cyrusem se vydejte do nitra chrámu, kde se střetnete s lizardmany. V první místnosti s třemi dalšími chodbami se dejte doprava, kde v truhle najdete mapu chrámu, která se vám může hodit. Poté se ze zmíněné místnosti dejte prostřední chodbou až na velké prostranství. Dejte se vlevo k propasti a přední zahněte do "domu" vpravo, kde sejměte Watchmana, který u sebe má klíč k celám. V úplně poslední cele v prvním patře najdete ogra Dorka.

Osvoboďte jej a on vám na oplátku řekne, že Eldric bude pravděpodobně vězněn za velkou branou v tajné místnosti dosažitelné pouze přes tajný spínač v jednom z železných kruhů. A je to opravdu tak, jedná se o kruh napravo za velkými vraty. Zatáhněte za něj a přímo za vámi se otevře přístup do tajné místnosti. Vyřiďte kněze, který se tam poflakuje, a pákou otevřete celu s Eldricem.

V rozhovoru jej požádejte o pomoc, Eldric však nechce spolupracovat s mágy, takže prokecněte Cyruse, který vám dá poškozený disk a odejde. Poté se s Eldricem můžete konečně vydat k jeho chatrči. Tam vám řekne, že je k opravě nutný další krystal a dá vám klíč od své truhly, kde nějaký skladuje. Seberte jej a pak spolu s Eldricem běžte k nedalekému kamennému kruhu. Tam bude disk konečně opraven.

 3. Poklad kapitána Steelbearda
Další disk získáte v rámci rozsáhlého úkolu s Patty, kterou pro tento účel musíte nejdříve dostat z města. Poté ji najdete u tajného východu z města. Nabídněte jí pomoc a následujte ji na hřbitov u cesty do bažiny. Patty vám dá klíč a chce, abyste prozkoumali hřbitov po nějaké další stopě k pokladu, kterou tu její otec nechal. Vykopejte truhlu u jednoho z hrobů (lopata při vstupu na hřbitov), otevřete ji klíčem a seberte z ní truhličku.

Předejte ji Patty, která po vás nyní bude chtít, abyste obešli pět bezejmenných hrobů, do kterých její otec zakopal návod, jak obejít smrtící past jeho pokladu. Patty vám pozici hrobů zaznačí do mapy, nicméně pro jistotu ji přikládáme i my.

Zvětšit zdroj: Archiv

1) Abyste tento hrob našli, běžte od hřbitova s Patty po cestě na západní pobřeží. Potkáte Vasiliho, kterého můžete přibrat na cestu, trochu vám pomůže s nepřáteli, ačkoli ani není moc třeba. Těsně před vstupem do ruiny, ke kterému dorazíte, se dejte ke skále doprava (obrázek), kde najdete hřbitov. Vykopejte truhlu a seberte cár papíru.

Zvětšit zdroj: Archiv

2) Tento hrob je ukrytý na plošině pod loukou s jezírkem pod klášterem. Buď k němu seskákejte po skále vpravo, nebo použijte levitaci. Z plošiny se buď teleportujte, nebo použijte magickou kouli levitace a slevitujte dolů.

Zvětšit zdroj: Archiv

3) Tento hrob se nachází na pláži u hlavní brány města. Když půjdete od ní, tak se dejte u skály doleva a nemůžete jej minout.

Zvětšit zdroj: Archiv

4) Tento hrob je schovaný v lesíku východně od Severinovy farmy. Když půjdete od velké křižovatky pod farmou směrem k zadní bráně města, dejte se na křižovatce, kde se cesta svažuje doprava k městu doleva a běžte do lesíka vpravo.

5) Poslední hrob najdete na malém ostrůvku na jihu. Když půjdete po cestě od pobřeží, tak v místě, kde se cesta stočí do "nitra" ostrova, pokračujte podél pláže vpravo.

Po vykopání všech hrobů se vraťte na hřbitov. Místo Patty tam ale najdete Erongu, který vám řekne, že Patty zajal Romanov a jeho kumpáni, kteří si nyní dělají zálusk na Steelbeardův poklad. Následujte Erongu k ruině na západním pobřeží. Poté projděte ruinou a jděte po cestě až k další ruině na severozápadě, kde narazíte na samotného Romanova a jeho bandu.

Romanov chce, abyste pro něj získali poklad. Problém je, že 4 z 5 truhel v jeskyni za Romanovem jsou opatřeni smrtící pastí a jen vy víte, která z nich je ta pravá. Nyní máte dvě možnosti - buď přistoupíte na návrh Romanova, který drží v ruce trumf v podobě uvězněné Patty, nebo jej a jeho poskoky na místě zmlátíte.

V obou případech musíte vykopat poklad. Běžte do jeskyně za Romanovem, kde vzadu (pozor na ghúly) vykopejte Dillingerův hrob, jehož truhla neobsahuje past. Seberte z ní poklad (včetně krystalového disku a mapy). Mapu můžete vyměnit s Romanovem (pokud jste jej nezmlátili) za klíč k cele s Patty a informaci o její poloze. Ostatně moc nezáleží na tom, jak se rozhodnete, klíčové je osvobodit Patty a získat mapu. Patty se nachází v cele v první ruině, k níž vás již dříve zavedl Eronga. Osvoboďte ji, a pokud jste Romanovovi přenechali mapu, zaběhněte k tajnému vchodu do města, kde jej najdete, zmlátíte a mapu si vezmete zpátky. Patty má svou mapu a vy máte další krystalový disk.

 4. Chrám na východě
Fincher z tábora banditů vám řekne, že poslal skupinu vedenou Danilem do chrámu na východě. Chlapci se už dávno měli vrátit, ale zatím o nich nejsou žádné zprávy. Fincher chce, abyste zjistili, co se stalo.

Ze všeho nejdřív musíte najít vchod co chrámu, který se nachází u bažiny východně od kláštera a který je trochu ukrytý vegetací (obrázek). Po vstupu do chrámu potkáte Manila, který vás upozorní před padací podlahou a také vám řekne o veliteli akce, Danilovi, o kterém už dlouho nikdo neslyšel. Projděte chodbou vpravo do hlavního sálu, kde vám Dytar řekne o Olfovi, který - stejně jako Danilo - je už dlouho pryč. Také vám dá tip na oltář vzadu v hlavní místnosti, vedle něhož jsou dveře zatarasené mříží. Abyste mříž otevřeli, musíte na oltář položit zlatou bustu. A jelikož jsou za první mříží ještě další dvě, potřebujete busty celkem tři.

Zvětšit zdroj: Archiv
Vchod do chrámu je poměrně zamaskovaný

Z hlavní místnosti jděte chodbou vlevo přes jeskyni se sarkofágem nalevo (v němž se mimochodem nachází pěkný meč) vystoupejte až k malé hrobce se dvěma ghúly. Tam najdete mrtvého Danila, který u sebe má mapu celého chrámu. V sarkofágu v hrobce pak najdete první bustu. Pokračujte v cestě dál od hrobky, až narazíte na Olfa uvězněného v žaláři. Propusťte jej pomocí páky. Na oplátku vám dá druhou bustu.

Poslední bustu vám dá Dirk, třetí z bratrů zlatokopů. Ten se propadl skrz past v prvním sále chrámu, jak vám řekl Maliko. Takže se propadněte za ním. Řekne vám, že chce musíte najít cestu ven. Projděte dírou ve zdi u jedné z mříží, pobijte ghúly a projděte chodbou. Nyní jste na druhé straně mříže. Zatáhněte za páku a voilá, mříž je v tahu. Nyní pokračujte hlavní chodbou dál, až narazíte na východ. Tam otočte navijákem a cesta je volná a busta je vaše. Novým východem musíte projít i vy a skrz bažinu si proklestit cestu zpátky k chrámu (držte se pořád na levé straně).

V chrámu běžte ke zmíněnému oltáři v hlavní místnosti a položte na něj bustu. Následují ještě další dva oltáře, až se dostanete do chodby, kde jsou vpravo bodáky. Takže, buď je přelevitujte, nebo použijte proměnu v Nautiluse (která se povalovala před poslední mříží) a projděte (dobře schovanou) dírou ve zdi nalevo (u krystalu).

Tak či onak, projděte jedinou možnou cestou dolů a v malém sále se sarkofágem vyskačte po levé straně. Poté seskákejte až do díry ve stropě nějakého domu (ano, díra ve stropě :). Projděte až úplně dolů ven z domu a objevíte se na velkém prostranství. Přímo naproti vám je Lizard Priest, kterého odrovnejte a seberte od něj krystalový disk (a teleport). Použijte teleport, který vás přesune před vstup do chrámu. Tam ještě promluvte s ostatníma a vykasírujte trochu zlata.

 Don Esteban
Pátý disk u sebe má Don Esteban. Pokud hrajete za mágy či vojáky Inkvizice, dá vám jej okamžitě, pokud hrajete za bandity, dá vám jej až po nalezení všech ostatních disků. Až budete mít všechny disky, předejte je Mendozovi, který jimi otevře velkou bránu do vulkánu. Tím druhá kapitola končí.

Pokračování příště...

Stáhněte si: Demo, Trailery, Videa...

Související články: Ostatní díly návodu, Mega-recenze, Video-recenze, Dojmy, Preview z GC08, Novinky, Vše o Gothic IIIEl Kamil
autorovi je 21 let a už nějaký ten pátek studuje na FIT VUT v Brně, občas si přivydělává jako PHP programátor; je šéfredaktorem Gothicz.net a Risen.cz, ale hry už moc nehraje; nejradši tráví čas s přítelkyní a v kině

 
 
El Kamil

Nejnovější články