LongPlay Crusader Kings #11: Trable s Kurdy, jdeme do finále
zdroj: Vlastní foto autora

LongPlay Crusader Kings #11: Trable s Kurdy, jdeme do finále

22. 12. 2020 14:00 | Video | autor: Redakce Games.cz |

A je to tady, konec naší třetí sezóny LongPlayů Crusader Kings! Nebo si dává midseason break. Od druhého dílu jsme se přesunuli k třetímu a s ním se, alespoň na nějakou dobu, rozloučíme a to ve velkém. Na začátku jsme si dali za úkol sjednotit západní Slovany. To se nám v tomto dílu podle všeho nepovede, ale rozhodně se nedá říct, že bychom v předchozích deseti dílech zaháleli. Spíše naopak.

Situace se má takto. České císařství původně toužilo po jednom přístupu k moři. Nyní ovládá kromě masivního pásu území od Baltu po Balkán i velké území v oblasti dnešního Íránu. Čeští velmožové sedí v komnatách měst jako Isfahán či Šíráz a čeští vladykové vládnout v samotné Mekce. Ale našim vládcům to nestačí! Válka se Svatou říší římskou se zdá být ještě příliš velký podnik, ale když se naskytla možnost urvat pro sebe celou Anglii a získat spojenectví Byzance, kdo by odolal?

A tak se česko-polsko-maďarsko-arabsko-perské jednotky vylodily na východě Anglie a podrobují si někdejší výspu Viléma Dobyvatele. Samozřejmě, taková expanze se neobejde bez problémů. V Persii se nám jaksi vzbouřili pastevci a rolníci a nyní náš improvizovaný kontingent vede tvrdou válku v horském terénu proti tisícům Kurdů. Ne, ani my nenecháme vzniknout svobodný Kurdistán, ale je třeba říct, že síly Čechů jsou nyní napjaté k prasknutí. Vydrží náš blitz do Anglie a rozdrtí české rytířstvo v horách Zagrosu vzpurné hordy Kurdů?

Čeká nás velké finále, od 15:00 na našem Youtube.

 

GamesPlay hrajeme na počítačích LYNX Grunex Super UltraGamer+ 2019.

Nejnovější články