Spellforce - návod 1.část
zdroj: tisková zpráva

Spellforce - návod 1.část

12. 6. 2004 0:00 | Návod | autor: Redakce Games.cz |

Směs real-time strategie a RPG Spellforce: The Order of Dawn dosud zůstává v mnoha ohledech nepřekonána. Proto přijde vhod rozsáhlý návod popisující postup v úvodní třetině hry včetně nepovinných úkolů či mapek.

Autor: Gef
Publikováno: 12.června 2004


Zvětšit zdroj: tisková zpráva Spellforce (recenze) rozhodně není tradiční hra. Jedno z jejích specifik například spočívá v tom, že ji buď můžete projít jako téměř čistokrevné RPG, nebo se naopak bavit výstavbou rozlehlých osad a kosit pak protivníky po stovkách. Na většině map totiž narazíte na magické fontány, které o sto šest generují hordy nepřátel připravených postavit se vašim šikům. Tyhle bezedné zdroje služebníků zla jsou však aktivní pouze, pokud budete u monumentů vyvolávat vlastní jednotky. V opačném případě se počet potvor na mapě nemění, takže je možné jim připravit genocidu jen s pomocí hlavního hrdiny.

Nepovinné úkoly naleznete na konci každého ze tří dílů návodu, tak se před přesunem na novou mapu pokaždé podívejte, co všechno můžete mimo hlavní dějovou linii tropit. V rámci co největšího zjednodušení jsou všechny truhly na mapách označeny písmenem T, proto se jimi nebudeme už nijak zabývat. Ze stejného důvodu také přeskočíme úkoly tutorialu, jelikož tam se zabloudit ani nedá, a vrhneme se rovnou na mapu.

 Greyfell
Hned u teleportu (1) na vás čeká průvodce. Poté, co si aktivujete návratový kámen, následujte zvěda ke strážím (2) a promluvte s nimi. Pak pokračujte po cestě dál na V. Až se po intervenci tajemného zakuklence (3) vypořádáte se svým zrádným průvodcem, seberte z jeho mrtvoly skříňku. Pokračujte k lidskému monumentu (4) a vybudujte osadu – pro jistotu se u jižního průsmyku (5) opevněte věžemi. Pošlete do pekel zločince (6) a vezměte si od něj Tonardovy brýle. S dostatečnou armádou pokračujte po cestě na Z a vybijte gobliní vesnici (7). Pomozte Lemmelovi (8) ochránit jeho osadu (9) před orky a pokračujte do města.

Obrázek zdroj: tisková zpráva
kliknutím na mapu si zobrazíte verzi ve vysoké kvalitě / rozlišení

Ve městě kromě obchodníků se vším možným naleznete i několik NPC pro nepovinné úkoly (viz kapitola Nepovinné úkoly na konci článku). Zajděte si aktivovat návratový kámen (10), při té příležitosti promluvte se Sartariem a řekněte mu o zradě. Budete muset ochránit město před orky, kteří se vyrojí u Z brány (11). Pak Sartariovi předejte skříňku od zrádce, dostanete dopis pro Leonidara. Promluvte s ním (12) a SV branou projděte k portálu (13) na mapu.

 Liannon
Od portálu (1) se vydejte po cestě až k brodu (2) a přejděte po něm na jižní břeh, kde uzměte jednomu z goblinů (D) rezavý klíč. Vraťte se na cestu a pokračujte do vesnice. Hned za branou promluvte s Dariem (3), pošle vás za Celen Fell (4). Promluvte si s ní a využijte přítomnosti monumentu hrdinů k přivolání pomocníků. Vypleňte tábor goblinů (5) a jednomu z nich seberte dýku. Nezapomeňte si z truhly vyzvednout plány jednotek – bez nich se neobejdete.

Obrázek zdroj: tisková zpráva

Zajděte ještě změřit síly s bandity (6) a seberte sekeru a oznámení o hledaném. Vraťte se k Celen a předejte jí dýku a oznámení. Doprovoďte vojáky k bráně (7), zbavte se nepřátel a promluvte s vojáky. Otevřou vám přístup k portálu na mapu.

 Eloni
Od portálu (1) jděte po cestě na SZ, promluvte se Sidahan (2) a následujte ji k monumentu (3). Aktivujte návratový kámen a vybudujte osadu. Zmasakrujte tábor goblinů (4), abyste mohli těžit arii. Z jednoho goblina seberte klíč ke kamenné bráně (5) a z truhly si vezměte plány jednotek. Odemkněte si bránu a s dostatečně silným vojskem pokračujte dál. Pokud cestou přijdete o pár jednotek, můžete si u dalšího lidského monumentu (6) rozšířit řady. Na místech označených křížkem naleznete 3 skupinky elfů. Probijte se k nim a promluvte s veliteli oddílů. Než se vydáte k poslednímu na SV mapy, stavte se u Lysan v elfské vesnici (7) pro několik jednotek.

Obrázek zdroj: tisková zpráva

Za záchranu elfek si jděte k Sidahan do osady (7) vyzvednout odměnu. Ještě tam aktivujte návratový kámen a pak už se stačí jen rozhodnout, jestli se chcete zdržovat nepovinnými úkoly, nebo se rovnou vydat až do úplného cípu mapy na SV, kde na vás čeká portál (8) na mapu.

 Leafshade
X označují na mapě mrtvá těla elfů, která skrývají zajímavé vybavení. Od portálu (1) se vydejte k vojákům (2), promluvte se seržantem Einarem a aktivujte návratový kámen. Doběhněte k lidskému monumentu (3) a začněte budovat osadu. Mezitím si zajděte přivolat své přátele k monumentu hrdinů (4) a zničte tábor banditů u zdroje arie (5), abyste ji mohli začít těžit. Dostatečně opevněte průsmyk na severu vaší osady, zničte všechny gobliny na útesu (6) a rozšiřte svou osadu do údolí u jezera, kde je další zdroj arie (7).

Obrázek zdroj: tisková zpráva

Probojujte se ke 2. lidskému monumentu (9) a aktivujte ho (aktivujte také návratový kámen). Cestou se můžete postarat o pavouka Thakru (8). Další boje jsou pěkně tuhé, ale trochu vám je mohou ulehčit nepovinné úkoly (viz níže), takže je nepodceňujte. Pak se probijte až k Umurukovi (10) a zabijte ho. Promluvte s Einarem. Obak (P) má u sebe zajímavý zub. Zubař v Greyfellu (A) z něj bude mít radost. Nezapomeňte vybrat obsah truhel. Bez plánů, které jsou uvnitř, se neobejdete. Projděte portálem (11). Ocitnete se na mapě.

 Shiel
Hned u portálu (1) si promluvte s Einarem a následujte ho do ležení vojáků (2). Aktivujte návratový kámen, promluvte s kapitánem Bahirem. Dozvíte se, že velitele Tynara někdo otrávil. Probijte se k portálu (3) a projděte do Liannonu (nebo jednoduše použijte návratový kámen). Tam promluvte se Shan (8). Pak zajděte za stráží (9), dá vám klíč od brány na severu (10). Vybilte osadu goblinů (11) a z prostřední truhly vezměte bylinky. Zaneste je Shan, dostanete lektvar. Ten doručte kapitánu Bahirovi v Shiel, zbytek zařídí on. Promluvte si s Tynarem, dostanete k dispozici oddíl vojáků. Kupte si u Ragny plány staveb. Vydejte se průsmykem (4) a zlikvidujte postupně tři zvědy (6) tak, aby to nikdo neviděl.

Obrázek zdroj: tisková zpráva

Pak se vraťte do údolí s monumenty a obsaďte nejprve monument hrdinů (7), pak i ten elfí (8). Pořádně opevněte brod (9). V průsmyku na opačné straně (10) stačí slabší obrana. S početnější skupinou vojáků se vydejte k lidskému monumentu (11) a vybudujte osadu. Dobře zabezpečte všechny vstupy do údolí. Postupně vybijte nepřátelské tábory (12 – 16). V případě potřeby můžete využít další naleziště železa (15) a kamene (19). Nejprve ale přesuňte opevnění na místa označené číslem 18. Probijte se až do města (20) a zlikvidujte všechny nepřátele v dohledu. Aktivujte si návratový kámen.

Vojáci se ze svého původního stanoviště (2) přestěhují do bezpečí hradeb a promluví si s vámi Illirias. Dostanete plán na stavbu sběrny lenye. Ta se nachází na místech označených křížkem. Nasbírejte jí 1000 jednotek a vydejte se přes osadu orků k monumentu dryád (22). Klikněte na malou nádobu s vodou a předejte lenyu. Dostanete několik dryád, které využijte k devastaci zástupu ohivých mágů (23). Se svými vojsky se jim do toho raději moc nepleťte. Portálem (24) projděte na mapu.

 Wildland Pass
Promluvte s rytířem u portálu (1) a pokračujte do vesnice (2). Promluvte se Swensonem a řekněte si o doprovod. Doběhněte k monumentu (3) a vyčistěte to tam od všeho neřádstva. Pak vybudujte osadu. Lenyu naleznete na blízké skále (4). Až budete mít dostatek jednotek, vydejte se JV a obsaďte druhý elfí (5) a lidský (6) monument. Aria je v zastrčeném údolíčku (7). Opevněte se nad brodem (8) a vyčkejte, až budete mít maximální počet jednotek.

Obrázek zdroj: tisková zpráva

Opevnění orků je opravdu nepříjemné. Vyplatí se vyrábět střelecké jednotky a léčitelky u elfů a kontaktní bojovníky a mágy u lidí (abyste maximálně využili všechny zdroje). Pak se probijte všemi tábory, vyberte truhly (v jedné z nich je zástava lorda Tynara), promluvte s Rohenem a portálem (9) opusťte mapu. Ocitnete se v lokaci...

 Icegate Pass (Frost Marsh)
Jelikož vám přímo před očima zavraždí Rohena, aktivujte návratový kámen, vraťte se do Greyfellu (pošťuchovat se se zástupy nepřátel vůbec nezkoušejte) a poreferujte o tom Sartariovi (14). Ten vám dá dopis pro stráž u jižní brány (15), takže můžete projít portálem (16) do...

 Northern Windwalls
U portálu (1) promluvte s vojáky, pak se vydejte do města (2) za Marciou a Lordem Janirem. Vybudujte osadu u monumentu (3) a s pár ozbrojenci se vydejte pro železo, které naleznete na místech označených X. Bude se vám hodit pro lepší jednotky. Promluvte s generálem Guntharem (4) a pomozte mu s obranou průsmyku. Pak se probijte nemrtváky a pavouky až ke druhému monumentu (5) a vyvolejte si další vojska.

Obrázek zdroj: tisková zpráva

Pobijte všechno neřádstvo na mapě, zvlášt na místech 6 je ho docela dost. Na místě 7 je portál Greydusk Vale. Vraťte se do města promluvit s Marciou, odemkněte si kamennou bránu (9), portálem (10) opusťte mapu a pokračujte do Southern Windwalls. Ale tam se podíváme až příště.


Nepovinné úkoly

Následující úkoly budete řešit na několika mapách, proto pro větší přehlednost uvedeny zvlášť a přibližně v pořadí, v jakém se vám zpřístupní jejich zadání.

 THE TOOTH CRUSHER’S PLIERS
Zubařovi v Greyfellu (A) ukradli goblini kleště. V Liannonu oberte goblina (D) o rezavý klíč od zamčené truhly (E). V ní naleznete kleště, které pak doneste zpět zubaři.

 MAGICAL ARTEFACTS
Gabarovi v Greyfellu (14) ukradl zloděj čočky jeho mistra. Zločince (6) už jste vyřídili, takže můžete Gabarovi udělat hned radost. Bude po vás požadovat magický osten (ten má jeden z duchů v Liannonu G – viz FROM THE DEEP). Gabarův mistr je pěkný vykuk a tentokrát si na svého žáka vymyslel kouzelnou křídu. Tu má u sebe šaman v Leafshade (R). Pak vás Gabar pošle za Tanarou (Greyfell B), která bude chtít bílé hedvábí. To seberte pavoukovi v Northern Winlands (Y). Dejte ho Tanaře a opravené roucho přineste zpět Gabarovi.

 DWARF SERVICES
Trpaslík Hinrich v Greyfellu (C) by si rád přihnul. Můžete mu zkusit dát cucnout liannonské brandy, ale bude se pěkně šklebit. Cronwig v Southern Winwalls (5) vám za čočky, které jste nalezli v Liannonu (E), dá pro něj něco onačejšího a ještě vás požádá o navrácení bronzové sošky. S pálenkou se pak vraťte k Hinrichovi, dostanete od něj, co byste tak řekli, bronzovou sošku. Tu pak stačí donést Cronwigovi a raději to moc nerozvádět.

 THE GHOST OF THE MINE
Brok Dalingar v Liannonu (F) vás požádá o zabití ducha (G). Z mrtvého ducha (tady mají i přízraky mrtvoly) seberte meč a prsten a vraťte se k Brokovi.

 FROM THE DEEP
Až splníte předchozí úkol, zajděte za Ortahem v Liannonu (H), požádá vás o eliminaci dalšího ducha. Vraťte se na G a po zabití ducha si vezměte Udwinovu runovou knihu, plamenný osten pro Gabara v Greyfellu a písařův prsten. Zajděte za Otahem, ukažte mu prsten a knihu. Pak si o knize pokecejte ještě s Dariem v Liannonu (3), odrovnejte dalšího ducha na G, opět za Otharem ukázat prsten a zpět na G promluvit s Udwinem. Dejte Udwinovi knihu a pak ho zabijte. Seberte mu prsten a promluvte s Brokem.

 SMALL FISH
Tyrgar v Liannonu (I) vás požádá o pytel ryb. Pobijte gobliny (J), seberte tašku a vraťte se k Tyrgarovi. Zajděte za Sunderem (K), dejte mu ryby a sekeru od banditů v Liannonu (5) vyměňte za něco užitečného.

 THE LAST OF THE ARCHERS
Viz zachraňování elfů v Eloni.

 THE FREE TRADERS
Lycande (2B) v Eloni se zeptejte na jižní bránu. Dostane od ní bílý kamenný klíč. Vydejte se tam (2C) a promluvte s obchodníkem. Probijte až ke 2 kupcům (2D). S jejich osvobozením se později pochlubte obchodníkovi u brány.

 STARDUST
Promluvte se Shadirou v Eloni (2D). Požádá vás o vzácný krystal zmrzlé arie. Má je u sebe drak Farina (2E). S krystaly se vraťte k Shadiře.

 THE DREAM-SNATCHER
Istur v Eloni (2F) vás požádá o zabití Sharknara (2G). Až ho vyřídíte, seberte obsidián a vraťte se k Isturovi.

 THE WOUND TINCTURE
Promluvte si Swerdis v Eloni (7) a pak se vydejte na pokec s Valdis do Greyfellu (12). Ta vás pošle za Flannem do Wildland Pass (2), dejte mu malachit a vytáhněte z něj kombinaci od truhly v Shielu (pravá-levá-střední-levá-střední). Vydejte se pro obsah truhly (22) a zaběhněte za Valdis do Greyfellu (12). S tinkturou se vraťte ke Swerdis do Eloni (7).

 HEAD HUNT
Jakmile se vám podaří zabít jednoho z twonků, seržant Einar v Leafshade (původně na místě 2, ale v průběhu mise vás doprováí) vás požádá o zabití pěti neřádů a donesení jejich hlav. Jejich majitelé si vás najdou sami, není třeba je nějak usilovně hledat. Až je budete všechny mít, promluvte si s Einarem, dostanete odměnu.

 THE HOSTAGES
Sinwen v Leafshade (10) vás požádá o záchranu skupiny elfů (L). Pobijte orky dříve než oni elfy, přijměte je do party a vraťte se k Sinwen. Doporučujeme tento úkol splnit před nebo zároveň s útokem na orky na mostě. Efové se vám budou opravdu hodit.

 SPELLWORK
Pokud Sinwen v Leafshade (10) donesete věčný oheň (má ho nekromant na místě M nebo drak Farina v Eloni – 2E), trolí lebku (N) a hadí krev (creepeblood - O), zhotoví vám velice užitečný prsten a helmu.

 KINGZOG‘S LEGGINS
Kingzog v Liannonu (S) nosí zajímavé kalhoty. Zabijte ho a kalhoty ukažte Tanaře v Greyfellu (B).

 THE PURPLE BANNER
Tynar v Shielu (2) vás požádá o odhalení zrádce, který se ho pokusil otrávit. Corn (U) má u sebe náhrdelník, který ukažte Tynarovi (po přesunu 20). Tynar vás poté zaúkoluje nalezením zrádce, jenž u sebe nosí purpurovou zástavu. Tu naleznete v jedné z truhel ležení orků ve Wildland Pass (viz kapitola Wildland Pass). Nezapomeňte se pak s ní vrátit zpět pro odměnu.

 THE SICK HERMIT
Zvětšit zdroj: tisková zpráva Promluvte si s nemocným poustevníkem v Greyfellu (3K). Promluvte se Shan v Liannonu (8). Nebude vám chtít lektvar dát, tak to zkuste ještě jednou (nebo se spokojte s analgetikem a dejte poustevníkovi pouze ten – je to lepší řešení, jen pak budete ještě muset sejmout dryádu). Pošle vás za Illiriasem do Shielu (20). Jenže toho okradli banditi, kteří se teď skrývají na JZ (15). Zmlaťte je a seberte náprsní tašku. Doneste ji zpět Illiriasovi, dostanete lektvar. Ten doneste poustevníkovi. Bohužel nemocí oslabený poustevník vaši léčbu neustojí a hrábne mu, takže ho budete muset zabít.

 ECHOES
Sandor v Greyfellu (3H) mele něco o divných zvucích u hrobů. Ty najdete na místech označených křížkem. Hroby pokaždé prozkoumejte a zabijte probuzené kostlivce. Pak se vraťte k Sandorovi. Promluvte s Gonarem (3A) a pak se vraťte k Sandorovi. Bude po vás chtít, abyste mu pomohli sejmout starého čaroděje (3M). Zaběhněte tam, zařvěte do jeskyně tři slabiky a pak zbijte ducha. Vraťte se do města promluvit s Goranem. Pak doneste knihu Dariovi v Liannonu (3).

 THE SPIDER MASTER nebo THE OLD MAN AND THE MUSIC
Pavoukář ve Wildland Pass (V) unesl dceru Markwartovi ve Wildland Passu (2) a udělal z ní večeři pro své osminohé miláčky. Buď ho za to můžete zabít (v tom případě za ním běžte pouze v dobře ozbrojeném doprovodu), nebo jeho prohřešek přehlídnete a necháte si líbit pavoučí výpomoc. Musíte ale pavoukáři donést jeho flétnu. Tu mu sebral ork, kterého naleznete pod písmenen W.

 SOULSTONES
Orthance v Greyfellu (2V) může vyrobit velmi zajímavé předměty z pěti kamenů duší. Ty vymlaťte z potvor na místech označených jako 2Z na mapách Northern Wingwalls, Greydusk Vale a Howling Mounds.

 SHADOW WORLD
Castagir v Greyfellu (3F) po vás bude chtít stínový prsten. Naleznete ho v Northern Windwalls (6). S prstenem se vraťte za Castagirem, pošle vás za Mortisem ve Farlon’s Hope (3). Ten vám přemění stínový prsten v očarovaný stínový prsten, díky kterému můžete vidět stíny. S prstenem se stavte v Northern Wildlands, vybijte tady tlupu stínů (3B) a seberte Manifest stínů. Ten doneste Mortisovi ve Farlorn’s Hope (3). Stojí v něm pěkně neveselé věci, tak běžte najít stínový krystal do Howling Mountains – je v severní zdi pevnosti (3E). Ale nejprve musíte vybít další bandu šediváků (3N). Vraťte se k Mortisovi do Farlon’s Hope. Pak zajděte na pokec s Castagirem do Greyfellu (3F). Odejděte z mapy a zase se vraťte. Dostanete od Castagira moc pěknou zbroj.

 BLACK YEW TREE
Promluvte si se Zarimem v Greyfellu (3L), bude po vás chtít dřevo na svou kuši. A jelikož měl ve svém držení jeden z duchů v Liannonu (G) rozbitý luk, můžete mu vyhovět.

Všechny mapy z tohoto dílu návodu si můžete stáhnout v jednom ZIP archivu odsud (1,7 MB). Pokračování příště...

Stáhněte si: Demo, Patch, Trailer, Cheaty, Screenshoty, MP3 ukázky...

Související články: Recenze (12/2003), Novinky 
Gef
autorce je 27 let, pracuje jako redaktorka populárně vědeckého časopisu a z her na ní mají smůlu hlavně strategie a RPG.

 
 
Gef

Nejnovější články