Prince of Persia:Warrior Within návod 2
zdroj: tisková zpráva

Prince of Persia:Warrior Within návod 2

26. 2. 2005 0:00 | Návod | autor: Redakce Games.cz |

Byť se jedná o akční hru, zakysnout v ní není vůbec těžké. Jak se dostat na támhletu plošinku, jak mám jít dál nebo jak se zbavit obra? Nejen na tyto otázky vám odpoví návod na 2. polovinu posledního Prince z Persie.

Autor: Martin Hrouda
Publikováno: 26.února 2004


Řešení první poloviny hry najdete v minulém dílu návodu zde.

Kapitola 6. – Aktivace druhé věže (část 1.)
Zvětšit zdroj: tisková zpráva Uložte u fontánky a otočte dvakrát pákou, aby vám vyjely sloupy na pravé straně ke dveřím. Vyskočte na stupínek vpravo a přeběhněte po zdi s odskokem na římsu. Po římsách vyšplhejte až ke dveřím. Zabijte několik nepřátel a pokračujte dále chodbou přes pasti. Stoupněte na tlačítko, přeběhněte přes drátěný most (ve zpomaleném módu) a vyskočte na tyč. Přehoupněte se až k tlačítku a po mostě proběhněte až k fontánce. Doběhněte do zahrady a rozsekejte všechny protivníky. Poté vyskočte přes zeď na žebřík nalevo. Vyšplhejte nahoru, zabijte přízrak a po zdi se dostanete k lanu. Z něho skočte na plošinu, rozeběhněte se po zdi a odrazem skočte na tyč. Z té se dostanete až k padacím dveřím. Přes římsy slezte dolů, přeběhněte místnost a po římsách vylezte nahoru k fontánce.

Vylezte ven na terasu, otočte pákou a pokračujte dveřmi po terasách a schodišti až do menší zahrady, kde zlikvidujte pár protivníků. V rohu zahrady sešplhejte po římsách, přeběhněte po zdi a dveřmi projděte dále. Zase dolů po římsách, přes tyč přeskočte na druhou stranu a tam opět po římsách dolů. Až budete dole, pokračujte chodbou a vyhýbejte se pastím (ve zpomaleném módu). Doběhněte na konec, kde obdržíte Life Upgrade (zvýší se vám zdraví).

Vraťte se tedy zpět do zahrady, vyběhněte po sloupu, chyťte se římsy a ve zpomaleném módu vyběhněte na další římsu přes kvádr, který vyjel. Přeskočte na větev a z ní na římsu. Odtud na tyč, z té jděte přes plot až k další tyči. Vyskočte na větev a z té na lano. Rozhoupejte se doprava na tyč, odsud skočte na římsu, z té na kladinu a pokračujte ke sloupu v rohu. Vyšplhejte nahoru, přeskočte na plošinu naproti a vyskočte na hrazdu, pomocí které dáte dolů most. Vraťte se k tlačítku, odtlačte na něj kvádr a za dveřmi, které se otevřely, otočte pákou.

Pokračujte vodou přes římsu a z kladiny skočte na lano. Spusťte se dolů na terasu a vraťte se do první zahrady. Nyní musíte nasměrovat tok vody pákami tak, aby směřoval k sochám. Vejděte do dveří, které se otevřely, a postupujte dále chodbou. Na konci vyšplhejte přes římsy až do vyššího patra. Dojděte k fontánce, aktivujte čtyři tlačítka a vstupte do portálu. Naučíte se novému kouzlu Ravages of Time, což vám umožní vymydlit velké množství nepřátel během okamžiku.
Zvětšit
Kapitola 6. – Aktivace druhé věže (část 2.)
Jděte chodbou zpět, sešplhejte po římsách a dojděte ke vstupu do zahrady. Vyskočte na kvádr nalevo, vyběhněte po zdi a skočte na kladinu. Pokračujte po kladinách, až se dostanete nad sochu. Přejděte kolem ní a skočte na terasu naproti. Po římsách nalevo vyšplhejte nahoru a přeručkujte k nepřátelům. Přeběhněte po zdi na větev, z té skočte do výklenku, spusťte se na větev pod ním. Přejděte větev a seskočte na kladinu, po které dojdete až na kus kamene. Odtud se vydejte přes větev do dveří nahoře. Přeskočte na římsy, slezte na nejnižší úroveň, přeskočte na větev a vyskočte na úchyt. Přeručkujte na druhou stranu a skočte na větev dole. Odtud opět na římsu a vyšplhejte nahoru až k fontánce.

Zabijte několik nepřátel a spusťte se z útesu a přes římsy okolo skály. Zlikvidujte pár dalších protivníků a vyšplhejte po stupních. Až budete nahoře, přeběhněte po levé zdi, odrazte se a chyťte se římsy naproti. V zahradě pobijte několik nepřátel a vyskočte na kvádr nalevo od místa, kde jste vylezli. Potom vyskočte na římsu a z ní skočte na sloup. Odtud skočte na větev, z ní skočte na tyč a pak na vršek zdi. Vyskočte na římsu, kterou přeručkujte, skočte na větev a vyskočte na vyšší stupeň. Z toho přeskočte na větev a dále mezi nepřátele. Až je zmasakrujete, proběhněte se po levé zdi až k fontánce. Vylezte na zeď, přeskočte na strom a přes stromy přeskákejte další stupeň. Zabijte ninju, přeběhněte po zdi až k místu, které vám bylo ukázáno ve videosekvenci.

Vydejte se chodbou a přeskákejte po pohyblivých kvádrech až k fontánce. Opět se vydejte přes kvádry a s využitím lana skočte na strom napravo. Přeskočte na sloup a poté na plošinu. Zlikvidujte nepřátele a pokračujte přes kladinu a sloup dále na plošinu. Přeběhněte po zdi k dalšímu stupni, odtud skočte na sloup naproti a pak na kladinu u dveří. Zabijte protivníky, vyjděte na terasu venku a přeběhněte po zelené zdi na protější stranu. Vyskočte na sloup, pak na strom a odtud na tyč vpravo. Rozhoupejte se na další sloup, pak na římsu a přes tyč pokračujte dále za přízrakem.

Po zhlédnutí videosekvence musíte utíkat před démonem. Z plošiny přeběhněte po zdi na žebřík, sklouzněte dolů a přes tyče doskákejte na plošinu se sochou. Přebíhejte po zdech a prchejte až k fontánce. Tento útěk je velice dlouhý, ale cesta je přímočará a celkem snadno rozpoznatelná. Zaktivujte čtyři tlačítka a vstupte do portálu, načež obdržíte další Sand Tank.

Kapitola 6. – Aktivace druhé věže (část 3.)
Jděte chodbou zpět, vylezte po žebřících a vypořádejte se s přízrakem. Za pomoci lana doskočte na plošinu uprostřed, přelezte zábradlí na pravé straně a přes tyče přeskákejte na protější stranu. Zabijte dva protivníky a pokračujte chodbou až k žebříku. Vylezte na něj, vyskočte na pohyblivou páku a ve zpomaleném módu proběhněte dveřmi. Doběhněte na konec chodby, vylezte na terasu a po římsách vylezte na vyšší stupeň. Dejte se po žebříku nahoru a přeběhněte po zdi mezi pastmi.

Zvětšit Postupujte dále, vyhněte se nástrahám a odrazem od zdi skočte k fontánce. Tam vyšplhejte po zdi a vběhněte do dveří. Skoncujte s hrstkou nepřátel a uprostřed náměstí otočte pákou tak, aby výběžek otočného hranolu nalevo směřoval ke sloupu. Vylezte na hranol, po výběžku přeskočte na sloup a z něj potom přes římsu na plošinu nahoře. Za pomoci lana skočte k další páce, kterou otočte tak, aby nejdelší výběžek sloupu směřoval k bráně. Přeskočte na něj a pak na střechu nad bránou. O kus dále přeskočte na pravý sloup a z něho na plošinu s pákou. Tou otočte tak, aby otočný sloup vpravo směřoval k plošině nejdelším výběžkem.

Přeběhněte po zdi a s pomocí lana přeskočte na plošinu. Vylezte na římsu, přeručkujte a přeskočte na sloup. Z něho seskočte na kamenný hranol a skočte na plošinu. Kotoulem podskočte pod dveřmi k páce. Otočte pákou a pusťte vodu. Vraťte se stejnou cestou zpět dolů a zbavte se nepřátel. Otočte pákou, aby směřovala doprava a tím odemknete druhý zámek v komnatě. Opět se zbavte nepřátel a vraťte se k fontánce. Vylezte o stupeň výše a po zdi přeběhněte na rohovou plošinu. Opět se proběhněte po stěně (mezi pastmi) a postupujte dále stejnou cestou, jakou jste přišli.

Až dojdete k plošině uprostřed, zhoupněte se po laně k tlačítku. Aktivujte tlačítko (a zpomalený mód) a vraťte se ke kvádru uprostřed. Vyskočte na něj, odrazem vyskočte na tyč a odtud na římsu napravo. Seskočte na první plošinu a vyskočte na hrazdu – tím si spustíte žebřík na druhé plošině. Dostaňte se tam a po žebříku slezte dolů. Přeskočte na protější plošinu a pokračujte po žebříku dolů. Zabijte přízrak, slezte dolů po dalším žebříku a rozsekejte nepřátele. Jděte chodbou k fontánce a pokračujte dále do komnaty přesýpacích hodin.

 Kapitola 7. – Útěk z ostrova
Projděte nyní otevřenými dveřmi a vypořádejte se s bossem – královnou. Na tu vyzrajete tak, že uděláte několik salt vzad, a jakmile se k vám teleportuje, odskočíte a následně zaútočíte dvěma výpady. Toto opakujte, než se objeví dvě příšery, jež zneškodníte nejlépe za pomocí Ravages of Time (proto je dobré šetřit si písky na tento boj). Pokračujte v boji; až bude mít polovinu života, začne přituhovat – královna se častěji teleportuje a ubírá vám víc zdraví s každým úderem (proto se snažte nedostat ani ránu). Až s ní skoncujete, projděte chodbou vlevo (pod sochou) a skrze pasti dosáhněte vchodu do síně za nimi.

Zvětšit

Po zhlédnutí videosekvence budete muset prchat před démonem – po zdech a lanech. Až mu utečete, následuje opět videosekvence a poté jděte po schodech nahoru a pusťte se do dalšího úprku. Zahněte doprava, utíkejte po levé zdi, odskočte a znovu po zdi doběhněte k tyčím, přes které se přehoupněte nahoru a pokračujte dále přes zdi až k hrazdě, za kterou se dostanete do bezpečí. Přeskočte na plošinu a vytáhněte kámen ze stěny – sjedete dolů. Jděte po schodišti nahoru, zahněte doprava a znovu utíkejte před démonem až k hrazdě, za kterou zatáhnete a jste za vodou. Zase se vydejte po schodech a opět utíkejte. S využitím všech druhů pohybu se dostanete až k plošině s posuvným kvádrem a poté se vydejte po objevivších se římsách nahoru na hrobku. Odtud proskočte vodopádem k fontánce, čímž démona uvězníte v hrobce.

Pokračujte chodbou skrz vodopád a po pravé zdi přeskočte na plošinu s dvěma protivníky. Nemarněte čas jejich zabíjením, jelikož nemáte kvalitní meč, a proto jsou nepřátelé nesmrtelní. Postupujte dále po levé zdi a úzkou cestou překonejte propast až na plošinu. Nepřátelům uniknete výskokem na žebřík, poté po dalším žebříku vylezte až na plošinu a dojděte k fontánce. Nyní je třeba obstarat si meč, jděte tedy chodbou dále kolem nepřátel a projděte přes kladiny na druhou stranu sálu. Tam sklouzněte po závěsu dolů a vydejte se pro meč. Tam vás začne pronásledovat démon, utíkejte tedy opět za vodní stěnu, aktivujte čtyři tlačítka a portálem se přesunete do přítomnosti. Naučíte se novému kouzlu – Wind of Fate – kterým lze zneškodnit velkou skupinu nepřátel.

 Kapitola 8. – Návrat do královské komnaty
Vydejte se tedy skrze vodopád, vyhýbejte se pastím a dojděte až k meči (tento meč dokáže rozbít naprasklou zeď). Zmasakrujte skupinu nepřátel, až se vám otevřou dveře. Těmi se vydejte vstříc nástrahám a za nimi rozbijte zabarikádované dveře. Vejděte do místnosti, otočte pákou a rozsekejte tuhé nepřátele. Poté z malé místnosti odtlačte kvádr na tlačítko a projděte dveřmi, které se otevřely. Sklouzněte dolů po žebříku na protější straně, vypořádejte se s nepřáteli a postupujte přes pasti na konec chodby, kde rozbijte dveře. Projděte jimi a v místnosti otočte pákou, načež zabijte všechny protivníky (např. s využitím Ravages of Time) a v jedné z místností aktivujte tlačítko na zdi. Ve zpomaleném módu proběhněte dveřmi, zlikvidujte hrstku nepřátel a otočte pákou.

Dojděte k fontánce, od ní přeběhněte po zdi, odrazte se a vyskákejte až nahoru. Vypořádejte se s obrem, a pokračujte po žebříku, který vám sjel dolů. Nahoře aktivujte tlačítko na zdi a proběhněte dveřmi. Zlikvidujte hrstku nepřátel a potom mečem rozbijte naprasklou zeď a zabarikádované dveře. Za dveřmi aktivujte tlačítko a ve zpomaleném módu proběhněte do dveří, které se otevřely. Poté aktivujte tlačítko na zemi a skrze pasti proběhněte do dalších dveří. Doběhněte na konec chodby a vložte kámen ze své hrudi do dveří, načež obdržíte další Life Upgrade (zvýšíte si život).

Zvětšit

Nyní se vraťte zpět do haly a v prvním patře pokračujte otevřenými dveřmi. Na konci chodby vyskákejte po kladinách až k fontánce. Po dalších kladinách pokračujte až do knihovny. Zabijte všechny nepřátele, postupujte dále chodbou až k druhé páce, kterou otočte, a běžte do místnosti, která se otevřela. Vyřiďte další skupinku nepřátel, zatáhněte za pohyblivou římsu, ve zpomaleném módu doběhněte k páce, kterou otočte, a proklouzněte pode dveřmi, jež se otevřely. Vylezte po žebříku nahoru a zlikvidujte všechny protivníky.

V osvětlené místnosti vytáhněte dvě knihovny ze zdi a mezi nimi vyskákejte nahoru. Po zdi doběhněte k tyči a pokračujte po kladinách, tyčích a římsách až na plošinu. Vylezte ven, vyšplhejte po římsách a přeskočte na balkónek. Poté skočte na druhý balkónek a z něj na plošinu nalevo. Po kladině (s ninjou) se dostanete na plošinu uprostřed a přes trámy se dostanete k plošině, ze které seskočíte k fontánce. Postupujte chodbou dále a přes tyče se dostanete na vyšší stupeň.

Pokračujte po schodech nahoru, rozbijte zabarikádované dveře, až dojdete do sálu (ze 4. kapitoly). Skočte na plošinu uprostřed, přes trám přeskočte mezi kyvadly k fontánce a odtud ke komnatě přesýpacích hodin. Dále pokračujte dírou ve zdi (jako ve třetí kapitole) do trůnního sálu a po zhlédnuté videosekvence rozbijte stěnu nad trůnem. Dojděte k fontánce, aktivujte čtyři tlačítka a vstupte do portálu. Obdržíte zbývající Sand Tank.

 Kapitola 9. – Hledání masky
Jděte zpět, vypořádejte se s vlky, vyskákejte po stupních a sejměte protivníka na zdi. Přeběhněte na další stupeň a přes římsy se dostanete na balkónek. Pokračujte dále chodbou, skočte do vody (doplňte si zdraví) a přes římsu vylezte na druhou stranu. Přeskočte na velkou plošinu uprostřed, kde vás čeká tvrdý boj s mnoha nepřáteli. Až je zmasakrujete, přeskočte na druhé straně na balkón a dojděte k fontánce. Proklouzněte pode dveřmi, překonejte propast, vypořádejte se s vlky a stiskněte tlačítko na zemi. S využitím zpomaleného módu přeskočte na plošinu a z té se vydejte po stěně na sloup.
Zvětšit
Vylezte nahoru a přeskákejte mezi zdmi. Skokem přes tyč aktivujte tlačítko a ve zpomaleném módu přeskočte na objevivší se plošinu. Z té přeskočte na další tyč, pak na tlačítko a dále přes tyč na další plošinu – z té přeskočte na římsu u tlačítka. Aktivujte ho, přeskočte na další plošinu, přeběhněte po zdi a chyťte se tyče. Skočte na závěs a na konci se odrazte na plošinu. Zabijte nepřátele a rozbijte zeď silným úderem. Vyjděte na terasu, přeskočte doprava na římsu a po ní se dostanete na druhou terasu. Odtud se vydejte chodbou až k závěsu, po kterém se spustíte k fontánce. Po zhlédnutí videosekvence se z vás stal Sand Wraith – Písečný přízrak (nyní se vám samy doplňují písky času na úkor zdraví).

 Kapitola 10. – Návrat do vstupní síně
Vydejte se cestou zpět, zneškodněte smečku vlků a pomocí tyčí, sloupu a říms se dostanete na konec propasti. Pokračujte po stěnách přes nástrahy až k fontánce u portálu. Aktivujte portál, vstupte do něj a naučíte se novému útoku – Cyklone of Fate, umožňujícímu zasáhnout několik nepřátel současně, když jste obklíčeni. Vydejte se tedy chodbou a překonejte propast s nástrahami, až se dostanete k další propasti. Tu překonejte po římsách, proklouzněte pod ozubenými válci a dojděte k fontánce. Přeskočte na velkou plošinu a utkejte se s bossem – hypogryfem, jehož je třeba sekat zezadu do nohou (s využitím Ravages of Time). Pokaždé, když mu uberete zhruba 1/3 života, začne na vás dělat nálety, kterým se vyhýbejte kotouly.

Až s ním skoncujete, přeskákejte mezi sloupy napravo ode dveří, přeručkujte na druhou stranu a seskočte na terasu. Přeběhněte po pravé stěně a přes tyč skočte na závěs. Z něho na další tyč a závěs a jste dole. Překonejte propast během po levé zdi a mezi pastmi projděte až ven. Po trámech přejděte na schodiště, aktivujte tlačítko a projděte dveřmi. Zlikvidujte nepřátele na náměstí, projděte dveřmi napravo a po zdech (a přes nástrahy) pokračujte do zahrady. Vylezte na pohyblivou římsu a vydejte se chodbou na plošiny a stejnou cestou jako v šesté kapitole se dostanete dolů do zahrady. V jezírku si doplňte zdraví a pokračujte cestou zpět až do sálu se čtyřmi sloupy.

Po zhlédnuté videosekvenci je vaším cílem dosáhnout komnaty s trůnem, vraťte se tedy do zahrady, vyšplhejte až na nejvyšší žebřík, přeběhněte po levé zdi a z prostřední plošiny přeběhněte s pomocí lana k přízraku. Zabijte ho a pokračujte chodbou k portálu. Přeneste se v čase a vydejte se cestou k žebříku. Po videosekvenci si doplňte zdraví a utíkejte chodbou přes pasti a jámu ke skupince nepřátel, až dojdete do velké síně. Seskákejte dolů a zmasakrujte další bandu ninjů.

Zvětšit Pokračujte podobnou cestou jako ve třetí kapitole, ale vezměte to přes trámy mezi sloupy a pokračujte až na horní plošinu s kvádrem, z něhož vyskáčete do vyššího patra. Stiskněte tlačítko na zdi a projděte dveřmi, zahněte doleva a po římsách a zdech přelezte až nahoru k portálu. Aktivujte jej, přesuňte se v čase a postupujte dále kolem ozubených válců stejně jako ve třetí kapitole. Až dosáhnete místnosti s tyčemi, seskákejte dolů a doběhněte až k fontánce. Jděte dále, stiskněte tlačítko a běžte ke dveřím.

 Kapitola 11. – Návrat do královské komnaty
Pokračujte chodbou kolem pastí a přes propasti až k fontánce. Vydejte se chodbou k plošině s nepřáteli, se kterými si rozbijete zeď a proběhněte do okýnka. Odtud se spusťte na závěs pod vámi, přeskočte na tyč a z té na stožár, který pod vámi padá. Proto rychle přeskočte na další stožár a ještě na jeden – z něho skočte na plošinu a zabijte několik protivníků. Odrazte se od zdi a skočte na větev, poté na skálu naproti ní a pokračujte po pravé stěně přes provaz a závěs, od kterého se odrazte na další větev. Z té skočte proti zdi a mezi stěnami vyskákejte až nahoru.

Zmasakrujte nepřátele, spusťte se na římsu pod výběžkem a z ní na závěs, ze kterého odskočte na tyč, jež začne padat. Proto skočte na zeď, od které se odrazíte na další tyč, a odtud přes tři stožáry na lávku vlevo. Rychle ji přeběhněte, vyskočte na další lávku, běžte po levé zdi a skočte s pomocí větve na další lávku. Vyskočte na skálu a rozbijte zeď, za kterou jste již v bezpečí. Vyhněte se pastím na levé zdi a vyskákejte mezi stěnami s kotouči na levé straně. Překonejte propast a dojděte do chrámu.

Postupujte dále chodbou, přes sloupy až k fontánce. Jděte dále, vyhýbejte se nástrahám, až se dostanete do velkého sálu se žhavým železem. Rozsekejte všechny nepřátele a vylezte po žebříku. Nyní máte za úkol nastavit trubky nad vámi tak, aby tekuté železo teklo do kotle. Nastavte tedy páky na čtyřech plošinách tak, aby všechny trubky byly napojené, a poté proskočte do okna, které se vám zpřístupní. Od fontánky pokračujte chodbou dále kolem pastí, vyšplhejte až k páce, kterou otočte, a přes římsy a trámy se dostanete na druhou stranu. Po protější stěně slezte dolů a s pomocí trámu nad vámi překonejte vysokou zeď. Poté se spusťte po závěsu a projděte sálem do dveří na konci. Vyšplhejte po trámech a římsách až nahoru k fontánce.

Pokračujte stále vzhůru až k zabarikádovaným dveřím a s jejich rozbitím se dostanete do knihovny. Otočte pákou a projděte do druhé části knihovny, odkud se dostanete stejným způsobem jako v osmé kapitole. Jakmile se objeví démon, vylezte na trám nad něj a postupujte až k římsám. Slezte po nich dolů a utíkejte až k fontánce. Pokračujte dále skalním komplexem, u propasti se spusťte dolů, přeběhněte zeď a skočte na protější plošinu. Vyskákejte mezi stěnami nahoru a překonejte propast. Zabijte skupinu vlků a vydejte se mlhou na konec jedné z cest a přes krápníky překonejte propast.

Zvětšit Z plošiny seskočte na nižší stupeň k tlačítku, které aktivujte, a ve zpomaleném módu vyskočte na plošinu, přeběhněte zeď s odrazem na krápník a z něho se přes další krápníky dostanete až ke dveřím. Zmasakrujte protivníky, v jámě napravo aktivujte tlačítko a proběhněte dveřmi na most. Proběhněte kolem nepřátel dále a přes římsy a zdi se dostanete k fontánce na konci skalního komplexu. Doběhněte k lanu na levé stěně a přeskočte na římsu naproti. Tímto způsobem překonejte propast a projděte sálem až k hrazdě, kterou aktivujte.

Po videosekvenci pokračujte dále k jezírku, z něhož se dostanete až k terase s nepřáteli. Poté se spusťte po závěsu, přeběhněte po zdi a dojděte k místu, které vám bylo ukázáno ve videosekvenci. Projděte dveřmi k fontánce. Pokračujte dále chodbou kolem pastí až k východu. Slezte po římsách a trámech a přes balkónek se dostaňte k místu, jež vám bylo ukázáno. Od fontánky pokračujte stále zpět až k místnosti se čtyřmi sloupy. Zhlédněte videosekvenci a postupujte dále do komnaty přesýpacích hodin (jako ve třetí kapitole).

 Kapitola 11. – Finální souboj
U fontánky vstupte do portálu, dejte se jeskyní po zdech až nahoru ke dveřím. Projděte jimi a postupujte dále ke Kaileeně. Připravte se na finální souboj, při kterém se vládkyně třikrát teleportuje a navíc vás zlovolně zpomaluje (vždy po dobu 10 sekund). Užívejte tedy stejné taktiky jako předtím, ale jakmile vás zpomalí (což se děje pravidelně), pověste se za okraj a vyčkejte do doby, než se čas vrátí do normálu. V dalších fázích boje (pokaždé, když jí vezmete zhruba 1/4 života) na vás pošle dvě tornáda, kterým se (ve zpomaleném módu) vyhýbejte kotouly kolem dokola a které po sobě zanechají písky času. Ty lze využít buď k napravení chyb a zrušení jejího vlivu na čas (kouzlo Recall) nebo k silnějším útokům (kouzlo Ravages of Time).

Tento článek původně vyšel v časopisu SCORE.

Stáhněte si: Demo, Trailery, Videa, Cheaty...

Související články: Recenze, Rozhovor, Dojmy z dema, Návod 1.díl, Novinky, Prince of Persia: Sands of Time recenzeMartin Hrouda
autor magazínu SCORE


 
 

Nejnovější články