Prince of Persia:Warrior Within návod 1.díl
zdroj: tisková zpráva

Prince of Persia:Warrior Within návod 1.díl

13. 2. 2005 0:00 | Návod | autor: Redakce Games.cz |

Byť se jedná o akční hru, zakysnout v ní není vůbec těžké. Jak se dostat na támhletu plošinku, jak postupovat dál nebo jak se zbavit obra? Nejen na tyto otázky vám odpoví návod na polovinu Prince z Persie.

Autor: Martin Hrouda
Publikováno: 13.února 2004


Zvětšit zdroj: tisková zpráva Prolog - Loď
Zhlédněte úvodní videosekvenci a připravte se na krátký tutoriál, jenž vás naučí základním způsobům boje a pohybu. Po zneškodnění všech nepřátel na palubě jich zlikvidujte pár v podpalubí. Pokračujte chodbou, až se přesunete na můstek (záď) lodi, kde vás čeká první boss – šéfka nepřátelských sil. Vypořádejte se s ní za pomocí tzv. counter útoků.

Kapitola 1. – Vstup do pevnosti
Zlikvidujte několik vran a vyšplhejte po ruinách k fontánce. Tyto fontánky slouží jako savepointy, takže uložte hru a šplhejte dále. Zabijte pár dalších havranů a pokračujte dále přes římsy, zdi a sloupy až k truhle. Prolezte pod vraty a zneškodněte několik protivníků. Podél zdi překonejte propast, vyskočte na plošinu a skoncujte s nepřáteli. Dojděte k železným vratům, vyšplhejte přes zeď nalevo a rozsekejte čtyři soky. Poté se vraťte zpět k vratům a uličkou vlevo se dostanete k fontáně.

Pokračujte přes prolákliny dále k mostu a poperte se s přízrakem. Po několika úderech se přesune výše, vyskákejte tedy mezi dvěma sloupy nalevo a znovu se s ním poperte. Znovu k němu vyskákejte s využitím říms a sloupů nad vámi a zabijte ho. Vezměte meč a vyběhněte přes tlačítko po zdi. Za dveřmi se po zdi dostanete k závěsu, po němž sklouzněte dolů. Po boji vyšplhejte na sloup u kruhu veprostřed síně a přeručkujte na železnou plošinu. Přes zeď a římsu pokračujte do druhé části sálu a proběhněte chodbami až ke studánce. Zhlédněte videosekvenci, načež se naučíte novému kouzlu Recall (umožní vám napravit chyby – vrátíte se v čase zpět).

 Kapitola 2. – Stíhání dívky v černém
Zvětšit zdroj: tisková zpráva Jděte chodbou dále, projděte mezi pastmi, přeběhněte po zdi a vyhněte se ozubeným kotoučům. Zabijte hrstku nepřátel, po sloupu vyskákejte do 1. patra a přeručkujte do druhé části. Přeběhněte po zdi, sklouzněte se po závěsu dolů a rychle vejděte do dveří. Zlikvidujte pár havranů, projděte přes můstek a kolem pastí jděte na konec chodby. Tam vás čeká souboj se dvěma přízraky. Poté vystoupejte po schodech a zabijte nepřátele u brány. Za nástrahami přeskočte na druhou stranu, chyťte se římsy a vyskočte o dvě patra výše. Poté přeručkujte na druhou stranu a přeskočte propast s bodáky. Zabijte osamělého hlídače a přes zeď se dostanete až do velkého sálu, kde rozsekejte nepřátele.

Od fontánky před vámi se vraťte přes propast, vyšplhejte po stupních napravo a skočte na sloup naproti. Přes sloupy se dostanete na plošinu naproti. Vyskákejte až nahoru, přeběhněte po stěně nalevo a odrazte se na balkón. Vypořádejte se s nepřítelem a jděte dále chodbou kolem pastí až k žebříku. Slezte po něm dolů, zabijte protivníka, přeběhněte po zdi kolem přes past a sklouzněte po dalším žebříku. S využitím římsy skočte na další žebřík, jenž vede až dolů k nepřátelům. Proběhněte chodbou až k fontánce a běžte dále přes nástrahy. Po krátké videosekvenci vás čeká boj. Potom přijde pár akrobatických kousků. Rozhoupejte se na nejnižší tyči, přeskočte na druhou a přeručkujte do levé části. Odtamtud vyskočte na balkón a zabijte nepřítele. Přejděte trám nalevo a zneškodněte další dva soky.

Pokračujte přes tyče a trám až na balkon. Zabijte ninju, pokračujte dále na římsu naproti a z ní přeskočte na balkón. Zabijte protivníka a po závěsu sklouzněte o jedno patro níže. Vypořádejte se s ninjou na trámu, vyskákejte nahoru a přeskočte na balkón. Rozsekejte oba dva protivníky, seberte zbraň a přeskočte na římsu naproti. Sestřelte ninju, uprostřed zatáhněte za hrazdu a pokračujte na balkón.

Po dalším boji přeběhněte po stěně a závěsu dolů. Projděte sálem a chodbou až k převisu. Sklouzněte do poloviny závěsu, odrazte se a po trámech se dostanete k fontánce. Pak se pusťte do boje s bossem (spíš s bosskou). Využívejte counter útoků a nenechte ji oddechnout. Až ji zabijete, vylezte na spadlou skálu, přeskákejte po římsách a tyčích až nahoru k lanu a rozhoupejte se na druhý konec k fontánce.

Zvětšit zdroj: tisková zpráva Běžte na kraj rozbořeného mostu, spusťte se a přeskákejte na druhou stranu. Odtud přes tyč nalevo a římsy vyšplhejte na balkón. Vylezte po lanu nahoru a přeskočte na hrazdu. Zpět na lano, spusťte se na zem a po stěně přeběhněte na protější stranu. Za pomoci lana přeskočte na balkón. Aktivujte tlačítko nad bodáky a proběhněte dveřmi. Rozsekejte skupinku ninjů a po římsách a tyčích vyšplhejte nahoru. Proběhněte přes bodáky a rychle se vyšvihněte na římsu. Odtamtud přes tyče (s odrazy od zdi) na další římsu nad vámi, přeskočte na římsu na protější straně a pokračujte dále chodbou.

Opět s pomocí lan překonejte propast. Prokličkujte mezi pastmi a dojděte k fontánce. Poté zaktivujte tlačítka na zdech v pořadí, na něž musíte přijít sami (kombinace se pokaždé změní). Vstupte do portálu a naučíte se další užitečné kouzlo – Eye of the Storm (zpomalení času).

 Kapitola 3. – Dosažení komnaty přesýpacích hodin
Od fontánky projděte chodbou kolem pastí a slezte až k tlačítku na zemi. Stoupněte na něj a ve zpomaleném módu proběhněte pode dveřmi na konci chodby. Zabijte dva nepřátele a skočte dolů. Najděte si cestu podél stěn (využijte převisů, říms a lana) až k plošině v opačném rohu sálu. Odtud seskočte na větev, pak na sloup a přes závěs na trubku pod vámi. Pak další trubka a z té seskočte na plošinu dole. Utkejte se s protivníky a jděte dále po stupních napravo. Vyskákejte mezi zdí a sloupem – nahoře přeručkujte a pokračujte přes trubku až k fontáně. Postupujte dále přes propast, vylezte z pevnosti a utíkejte před démonem. Za rohem přeběhněte zeď a přeskákejte po tyčích na druhou stranu. Chodbou jděte dále, přeběhněte po stěně a odrazte se na sloup. Z něho skočte na balkon, proběhněte podél zdi a závěsu a spusťte se dolů.

Do druhé části síně se dostanete stejně jako v první kapitole. Poté znovu utíkejte před démonem podél stěn a doběhněte za vodní stěnu. Vejděte do portálu a stejnou cestou zpět dojděte do sálu. Pokračujte podobně jako dříve ke schodišti do chrámu. Jděte dále, vyšplhejte nahoru a postupujte až do místnosti se sloupy. Přeskočte propast a dojděte k fontáně. Vyběhněte po schodech mezi pastmi, až dojdete k velké propasti. Přeběhnete po pravé zdi, chytněte se římsy za rohem a přeskočte na protější stranu. Postupujte po římsách dále až na druhou stranu propasti a vyhněte se ozubeným kolům.

Zvětšit zdroj: tisková zpráva Až dojdete k žebříku, vylezte na něj a přeskočte na protější zeď. Tím se otevřou padací dveře, pod kterými rychle proklouzněte a dojděte k fontáně. Zhlédněte videosekvenci a obdržíte Serpent Sword – ten vám poslouží nejen jako zbraň, ale také jako klíč v sálu se čtyřmi sloupy.

 Kapitola 4. – Získání přístupu k věžím
U dveří vyšplhejte na levou zeď a pokračujte pode dveřmi cestou zpět z chrámu až do síně se čtyřmi sloupy. Vložte meč do zámku uprostřed. Otočte pákou tak, aby vyjely sloupy ke dveřím nahoře, přeskočte k fontáně a podél stěny nalevo se dostanete na první stupeň. Vyskákejte až na nejvyšší stupeň a projděte dveřmi. Aktivujte páku na zdi, s využitím zpomaleného módu přeběhněte po zdi a proklouzněte pode dveřmi. Vyskákejte po zdech na římsu, pokračujte přes žebřík a nahoře přeskočte na plošinu s posuvnými kvádry. Proběhněte mezi nimi až k fontáně. Zneškodněte nepřátele a po římsách sešplhejte dolů.

Zabijte další nepřátele, až na vás vyběhne obr. Sekejte ho zezadu do nohou – až padne na kolena, vyskočte mu zezadu na hřbet a bijte hlava nehlava. Jakmile po vás po chvilce chmátne, vyhněte se a bijte ho dál, až chcípne a vám se otevřou dveře. Projděte jimi, dejte se doleva a aktivujte tlačítko na zdi. Vylezte na kvádr, který vyjel, a vyšplhejte na římsu k fontáně. Běžte po trámu (před kyvadlo) a přeskočte na druhou stranu. Po likvidaci několika protivníků přeskákejte po pohyblivých sloupech až k tlačítku na zdi. Po aktivaci rychle přeběhněte na zeď, jež se pohnula, přeručkujte ji a rychle skočte k páce.

Pákou si otočíte tyč, s jejíž pomocí se dostanete na pohyblivou tyč vedoucí na náhorní plošinu. Zbavte se protivníků, ode dveří vyskočte na hrazdu a přeskočte na objevivší se plošinu před vámi. Zneškodněte nepřátele a z trámu přeskočte na balkónek. Přeručkujte doprava, vyšplhejte k jeho vrcholu a opět po rukou přelezte na druhou stranu. Zde se spusťte na balkónek. Zabijte nepřítele (vezměte si jeho zbraň), vylezte po žebříku a přes římsy se dostanete na tyč.

Zvětšit zdroj: tisková zpráva Zhoupněte se na pohyblivou stěnu a skočte na plošinu. Otočte pákou a přeskočte na další tyč. Až se kolo zastaví, skočte na něj a nechte se převést na druhou stranu a přes tyč se dostanete k dalšímu tlačítku. Zabijte protivníka na zdi hodem druhé zbraně; po aktivaci tlačítka přeběhněte po stěně a skočte na otočné prkno. Nechte se převést na druhou stranu a přeručkujte na balkónek. Zlikvidujte psy a vyskočte na hrazdu. Pokračujte na plošinu a přes mrtvoly dojděte k trámu. S využitím zpomaleného módu přeskočte mezi kyvadly na druhou stranu a po římsách vylezte nahoru. Postupujte skrze pasti, aktivujte tlačítko na stěně a dojděte k fontáně.

Jděte dále ke skupince nepřátel, aktivujte tlačítko a vyskočte z kvádru na lano. Zhoupněte se na most a vyřiďte dva soky. Dejte se doprava a podél zdi (skrz kolo) přeběhněte k nepříteli. Zabijte ho, proběhněte po zdi skrz druhé kolo a v půli cesty se odrazte na protější sloup. Dále po sloupech přeskákejte až k páce, otočte jí a skočte na plošinu, jež vás vyveze nahoru. Poté přeběhněte po zdi nalevo a pomocí odrazů mezi stěnami vyskákejte nahoru.

Zneškodněte obra a pokračujte odbočkou vpravo, kde se rozeběhnete po zdi, zneškodníte protivníka na stěně a přes lano se dostaňte k jezírku. Poté musíte pomocí kotoulů podbíhat lopatky a u zavřených dveří napravo vyskočte na hrazdu. Pokračujte dále do dveří, které se vám otevřely, a přes mrtvoly a pasti se dostanete k fontánce a dalšímu portálu. Aktivujte čtyři tlačítka v různém pořadí a vstupte do portálu. Naučíte se nové schopnosti Breath of Fate, což je útok na několik nepřátel současně.

 Kapitola 5. – Aktivace první věže (část 1.)
Proběhněte skrze pasti zpět až k veliké propasti. Přeběhněte po zdi, až kotouč vyjede nahoru, a chyťte se lana. Přeskočte na protější římsu a přeručkujte na druhou stranu. Jděte dále, zneškodněte protivníky a svezte se dolů po závěsu. Jako v předchozí kapitole vyskákejte do místnosti, kde byl obr. Zmasakrujte nepřátele (využijte psů k otevření dveří) a s využitím lana skočte do jezírka. Poté skrze stojící lopatky projděte k protivníkovi a tam se spusťte dolů. Zneškodněte dalšího soka a skokem přes průrvu se dostanete k dalšímu. Skrze vodopád se dostanete k průchodu, za nímž čeká přízrak.

Zvětšit zdroj: tisková zpráva Postupujte přes pasti až k plácku s rotujícím kolem a bandou nepřátel. Vylezte po žebříku a vyskočte do otvoru, jež se po chvilce objeví nad vámi. Vyšplhejte po římsách na levé straně, vyčkejte, až se sloup otočí, skočte na římsu na něm a pak zase na zeď atd. Vystoupejte tímto způsobem až nahoru, stiskněte tlačítko, rychle zpět a vyskočte do dveří, které vedou k fontánce. Proskočte dírou, zlikvidujte nepřátele a opět využijte psů k rozbití naprasklé zdi. Přeskočte propasti, vyskákejte mezi zdmi a rozsekejte protivníky. Vyskočte vpravo na stupeň a přeskočte na skálu uprostřed. Poté přeskočte na římsy a po nich vyšplhejte nahoru. Přeběhněte po stěně doprava až k žebříku.

Po skoncování s nepřáteli přelezte zábradlí a spusťte se dolů. Přeručkujte, seskočte na protější stranu a dejte ninjům co proto. Slezte dolů po žebříku a pokračujte dále přes kladinu, ozubená kola a lano až na římsu. Z rohu se proběhněte po stěně až ke kamenům, slezte po žebříku na plošinu, kde na vás čeká několik ninjů. Vyskákejte nahoru a přes římsy se přesuňte na druhou stranu. Dojděte ke dveřím a zdrhejte před démonem – s využitím zpomaleného módu mu bez problémů utečete za vodopád. Stiskněte tlačítko a současně vyskákejte mezi stěnami. Pobijte nepřátele, přeskočte průrvu a znovu vezměte nohy na ramena před démonem. U fontánky opět aktivujte čtyři tlačítka a vstupte do portálu. Dostanete čtvrtý Sand Tank (tj. máte čtyřikrát možnost využít Moc).

 Kapitola 5. – Aktivace první věže (část 2.)
Projděte přes tři pasti a proklouzněte malým otvorem ve zdi. Využijte lano a postupujte dále přes nástrahu k malé skupince psů. Dojděte k průrvě, přeskočte ji a vypořádejte se s dalšími protivníky. Přistupte k další propasti a seskákejte mezi zdmi dolů. Poté překonejte další jámu pomocí lana. Skoncujte se dvěma bojovníky a pokračujte dále až k obrovi, který po vás hází ohnivé kameny. Tady na vás čeká ostrá bitka, zmasakrujte nepřátele a poté běžte k zabarikádovaným dveřím – počkejte, až obr hodí kámen, a rychle uskočte. Na opačné straně udělejte to samé s naprasklou zdí a vraťte se k fontánce. V téže místnosti se nachází páka na zdi; skočte na ni, a než seskočíte, aktivujte zpomalený mód.

Zvětšit zdroj: tisková zpráva Vyběhněte ven a proběhněte po zdi skrz ozubené kolo na plošinu. Jděte dále a seskočte na plošinu plnou nepřátel. Vyběhněte po zdi na žebřík, vyšplhejte nahoru a skočte na kvádr. Vyčkejte, až obr hodí kámen a dolní polovinu obelisku rozbije. Přeručkujte na levou stranu kamene a odrazte se na plošinku za vámi. Přeběhněte po zdi na protější plošinku a odtud na žebřík. Vylezte po něm a otočte pákou. Zabijte několik psů a v okamžiku, kdy kamenné písty sjedou dolů, přeběhněte rychle přes zeď na plošinu mezi nimi. Opět přes kamenný píst na římsu, pak se spusťte na vrchní šroub a ve správné chvíli na spodní šroub.

Nechte se svézt doprava a odtamtud skočte na tyč za vašimi zády. Přeskákejte po tyčích až na římsu a pokračujte dále přes tyče až na úzkou plošinu. Seskočte o stupeň níže a bijte nepřátele, co se do nich vejde. Opět vyskočte na žebřík a zopakujte předchozí postup. Až dojdete k další páce, otočte jí a přeběhněte po stěně na objevivší se plošinu. Proskočte oknem, zneškodněte nepřítele napravo a slezte dolů po žebříku. Přeběhněte na protější stranu, přeručkujte kolem sloupu a spusťte se dolů.

Doběhněte si k fontánce a pusťte se do obra. Až ho rozsekáte, dojděte ke kolům a odrazte se od zdi na první tyč. Přes tyče a kladiny vylezte až nahoru, přeskočte na žebřík a vyšplhejte na plošinu. Zatáhněte za hrazdu a běžte přes most na druhý konec. Otočte pákou a pokračujte nyní odemčenými dveřmi. Proskočte dvěma ozubenými koly a postupujte dále na konec chodby a spusťte se po závěsech dolů (u těch posledních dvou se musíte přitisknout ke zdi, abyste se spustili přes okraj).

Zvětšit zdroj: tisková zpráva Jděte dále chodbou, přeskočte na plošinu a slezte dolů po žebříku. Až překonáte mezeru s kyvadlem, dojděte k fontánce. Pak slezte dolů, jděte dále a zlikvidujte obra. Vylezte po římsách nahoru na balkon a pokračujte zpátky až do síně se čtyřmi sloupy (tam, kde jste použili meč jako klíč). Po rozhovoru s princeznou Kaileenou obdržíte Lion Sword (silný útok).... Dokončení návodu příště.

Tento článek původně vyšel v časopisu SCORE.

Stáhněte si: Demo, Trailery, Videa, Cheaty...

Související články: Recenze, Rozhovor, Dojmy z dema, Novinky, Prince of Persia: Sands of Time recenzeMartin Hrouda
autor magazínu SCORE


 
 

Nejnovější články