Největší diskuse při vývoji Final Fantasy XV se týkala toho, zda má hra mít otevřený svět či nikoliv.
zdroj: Archiv

Největší diskuse při vývoji Final Fantasy XV se týkala toho, zda má hra mít otevřený svět či nikoliv.

Nejnovější články