Futuremark licencoval AGEIA PhysX SDK, aby příští 3D Mark mohl benchmarkovat i fyzikální akcelerátory.
zdroj: Archiv

Futuremark licencoval AGEIA PhysX SDK, aby příští 3D Mark mohl benchmarkovat i fyzikální akcelerátory.

Nejnovější články